Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
15 Gru, 2018 - 09:05

Jak długo przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Joanna Wojnarowska

Czy przyczyna zgonu może mieć wpływ na to, jak długo przysługuje zasiłek pogrzebowy? Przeczytaj i dowiedz się, kiedy składać potrzebne dokumenty.

Z tego artykułu dowiemy się, jak długo przysługuje zasiłek pogrzebowy i jakie formalności są z tym związane.

Na wstępie zaznaczymy, kto w ogóle może się ubiegać o zasiłek pogrzebowy. Dalej omówimy przypadki, w których możemy się ubiegać o zasiłek w różnym czasie. Czas przysługiwania jest zależny od rodzaju śmierci, jaką poniósł nasz bliski. Inaczej jest w przypadku naturalnej śmierci, a inaczej, kiedy nasz krewny zmarł w innych okolicznościach.

Na zakończenie dowiemy się, jaki jest orientacyjny czas oczekiwania na wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy – dla kogo?

Zasiłek przysługuje osobie, która płaciła za pogrzeb. Zazwyczaj jest to członek rodziny. Musimy jednak spełnić chociaż jeden z warunków:

  • mamy ubezpieczenie rentowe, pobieramy emeryturę lub rentę,
  • nasz bliski zmarły opłacał ubezpieczenie rentowe lub dostawał emeryturę lub rentę,
  • zmarły nie miał ubezpieczenia, ale dostawał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne.

Czasem za pogrzeb płaci pracodawca, dom pomocy społecznej lub gmina. W takich przypadkach te osoby lub instytucje otrzymują zasiłek pogrzebowy.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce

Jak długo przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym doświadczeniem. Choć w takich chwilach trudno jest pozbierać myśli, musimy zmierzyć się z wieloma formalnościami. Niestety taka okoliczność wiąże się również z licznymi wydatkami związanymi z pogrzebem, które nie należą do najniższych. Możemy nie mieć świadomości, że z ZUS-u przysługuje nam zasiłek pogrzebowy.

Na szczęście przepisy zezwalają nam ubiegać się o to świadczenie przez 12 miesięcy od dnia zgonu zmarłego. Ważna jest dokładna data, która jest umieszczona na akcie zgonu.

12 miesięcy to wystarczająco długi czas, aby zwrócić się do ZUS i dopełnić wszystkich formalności.

Żeby uzyskać zasiłek pogrzebowy, musimy złożyć w ZUS następujące dokumenty:

  • wniosek na formularzu urzędowym Z-12,
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu,
  • zaświadczenie płatnika składek, o tym, że to my lub bliski zmarły opłacaliśmy składki na ubezpieczenia społeczne,
  • dokumenty, które potwierdzą pokrewieństwo (na przykład odpis skrócony aktu urodzenia),
  • nasz dokument tożsamości.

Dowiedz się więcej: Składki ZUS a osoby bezrobotne

Jak długo przysługuje zasiłek pogrzebowy w nietypowych przypadkach?

W przypadku śmierci naturalnej łatwo jest ustalić dzień zgonu i od tego dnia wyliczyć, jak długo przysługuje zasiłek pogrzebowy. Co jednak w przypadkach, gdy nie da się wskazać jednoznacznie daty zgonu?

Zdarza się, że w przypadku śmierci osób zaginionych, rodzina latami czeka na odnalezienie ciała. Czy w takim przypadku tracimy szansę na zasiłek pogrzebowy?

Do 2009 roku rodzinie zmarłego w takich okolicznościach przepadał zasiłek pogrzebowy. Na szczęście potem Sejm przyjął poprawkę do Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od tej pory wiemy już, jak długo przysługuje zasiłek pogrzebowy w przypadku, gdy zwłoki odnaleziono później niż rok po zgonie.

Od momentu obowiązywania nowych przepisów, możemy się ubiegać o zasiłek pogrzebowy przez 12 miesięcy od daty pogrzebu.

W takich sytuacjach musimy dołączyć do dokumentów zaświadczenie wystawione przez policję lub prokuraturę. Wyjaśniono tam sytuację i ZUS musi nam na tej podstawie przyznać świadczenie pogrzebowe.

Ile się czeka na zasiłek pogrzebowy?

Na zasiłek pogrzebowy czekamy zazwyczaj od 2 do 8 tygodni. Musimy też wiedzieć, że w przypadku odmowy ZUS ma 30 dni na odmówienie prawa do zasiłku pogrzebowego. Zdarza się to niezwykle rzadko, jeśli jesteśmy ubezpieczeni, to nie mamy czego się obawiać.

Podsumowując, zasiłek pogrzebowy przysługuje przez 12 miesięcy od daty zgonu. Jeżeli z jakiś przyczyn nie da się ustalić dokładnej daty śmierci, to potrzebujemy zaświadczenia od policji lub prokuratury. W tej sytuacji mamy prawo do zasiłku przez 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Musimy pamiętać o tym, jak długo przysługuje zasiłek pogrzebowy. Rok to jednak wystarczająco dużo czasu, żeby skompletować odpowiednie dokumenty i złożyć je w ZUS.

ZOBACZ RÓWNIEŻ