Michał Nielub
Michał Nielub
14 Cze, 2017 - 11:42
Inwestowanie w obligacje - co musisz wiedzieć

Inwestowanie w obligacje – co musisz wiedzieć

Michał Nielub

Obligacje są jedną z form bezpiecznego inwestowania. Wiąże się z nimi niewielkie ryzyko, co zabezpiecza nam możliwości zarobienia. Co musisz wiedzieć, zanim rozpoczniesz swoją przygodę?

Obligacje. Czym są?

Obligacje są formą papieru wartościowego, w których emitent (czyli ten, który udostępnił papiery) zobowiązuje się do bycia dłużnikiem obligatariusza (czyli tego, który te papiery kupił). Jest to rodzaj dłużnego instrumentu finansowego. W ogólnym zarysie polega to na tym, że emitent wypuszcza papiery wartościowe, które są skupowane przez Inwestorów na różny okres, np. rok, dwa czy dziesięć. Po tym czasie emitent musi wykupić od inwestora swoje obligacje wraz z odsetkami, dzięki czemu obligatariusz zarabia. Istnieją trzy rodzaje obligacji:

  1. Obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa.
  2. Obligacje komunalne, emitowane przez samorządy.
  3. Obligacje podmiotów prawnych, emitowane przez spółki akcyjne – w tym wielkie korporacje.

Podział obligacji dokonywany jest również w oparciu o czas wykupu – czyli datę, w której emitent zwróci nam zainwestowane środki wraz z należnymi odsetkami. Skarb Państwa emituje obligacje o następującym czasie wykupu:

  • 2-letnie
  • 3-letnie
  • 4-letnie
  • 6-letnie
  • 10-letnie
  • 12-letnie

Co ważne, oprocentowanie takich obligacji może być stałe lub zmienne. Zwykle wysokość tzw. „kuponu” o zmiennym oprocentowaniu zależna jest od stopy procentowej i wyrażana w formie np. stopa bazowa + 0,5%. Przykładem stopy bazowej w Polsce jest tzw. WIBOR. Jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Ustalana jest w oparciu o określenie średniej arytmetycznej wysokości oprocentowania kredytów, których banki są skłonne udzielić innym bankom. Wielkość ta jest wyznaczana głównie w oparciu o stopy referencyjne Narodowego Banku Polskiego, a ta z kolei przez Radę Polityki Pieniężnej.

Coraz większą popularnością cieszą się obligacje korporacyjne. Jest to stosunkowo młody rynek (w 2015 roku obchodził piąte urodziny), zaś tego typu papiery wartościowe emitowane są na platformie Catalyst. Dla przedsiębiorstw, które je emitują, zapewniają finansowanie długoterminowych inwestycji dzięki pozyskanym w ten sposób środkom. Z punktu widzenia inwestora, wiążą się one z większym ryzykiem, ale i większą możliwością zarobku.

Ile można na tym zarobić?

Jest to pytanie, które nurtuje każdego, kto rozważa taką formę inwestowania. To wszystko zależy zarówno od stawki WIBOR, jak i inflacji. Aktualnie, inwestując np. w sześcioletnie obligacje Skarbu Państwa, łącznie możemy zarobić 2,80 zł. Pod warunkiem, że wykupimy jeden papier wartościowy o wartości 100 zł. Aktualnie przy tego typu papierach oprocentowanie wynosi 2,80%

Nieco inaczej możliwość zarobku wygląda w przypadku obligacji korporacyjnych. Spółki oferują wyższe oprocentowanie, np. 6-letnie obligacje wyemitowane w grudniu 2016 roku przez American Heart of Poland mają marżę nominalną na poziomie 3,10%, zaś aktualne oprocentowanie wynosi 4,91%. Oznacza to, że wykupując obligację o wartości 100 zł, przy bieżącym oprocentowaniu zarobimy 4,91 zł.

Określając rentowność inwestycji należy zwrócić uwagę na rodzaj oprocentowania. Jest stałe czy zmienne? Przy stałych odsetkach łatwo jest przewidzieć, ile zarobimy w momencie wykupu. Jednak w przypadku zmiennego oprocentowania nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Niestety, często właśnie te obligacje ze zmiennymi odsetkami często są atrakcyjniejsze, ze względu na większe oprocentowanie. Niemniej, zawsze będzie to kwota wyższa, niż inflacja.

Ryzyko inwestowania

Rozpoczynając przygodę z obligacjami, umiejętność rozpoznawania ryzyka jest kluczowa. O ile w przypadku obligacji emitowanych przez Skarb Państwa nie ma ryzyka niewypłacalności, o tyle w przypadku obligacji korporacyjnych takie ryzyko istnieje. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli zainwestowaliśmy np. tysiąc złotych w papiery wartościowe spółki, która deklarowała odsetki na poziomie 6% rocznie, nie możemy mieć pewności, że w okresie wykupu taki przedsiębiorca będzie wypłacalny. W efekcie, możemy stracić wszystkie zainwestowane pieniądze.

Ważnym elementem więc jest umiejętność właściwej oceny Emitenta. Na rynku obligacji istnieją różne podmioty, które emitują swoje papiery wartościowe. Najmniej obarczone ryzykiem są obligacje Skarbu Państwa – jednak wiąże się to również z niskim zarobkiem. Najatrakcyjniejsze pod względem stopy zwrotu są papiery wartościowe korporacji. Jak zostało wspomniane wyżej, wykupując od nich obligacje, stają się naszym dłużnikiem. Pozyskują w ten sposób środki na realizację własnych inwestycji. Dlatego spółki, będące własnością osób prywatnych, często kuszą inwestorów wysokim oprocentowaniem, ponieważ leży to w ich interesie, a w konsekwencji zapłacą i tak niższe odsetki, niż gdyby pożyczyli pieniądze w banku. Ryzyko pojawia się w momencie, kiedy np. inwestycja będzie nietrafiona i przyniesie straty. Wówczas pojawia się widmo bankructwa takiego Emitenta, co odczujemy również i my, ponieważ nie odzyskamy swoich pieniędzy.

Gdzie inwestować?

Istnieje kilka miejsc, w których można zakupić obligacje. Papiery wartościowe Skarbu Państwa można zakupić np. w oddziałach PKO BP, przez Internet oraz telefonicznie. Jeżeli chcemy zakupić natomiast obligacje korporacyjne, musimy posiadać konto maklerskie. Oferowane są m.in. przez banki, w których mamy założone rachunki bankowe. Dobrym pomysłem jest również eMakler, który nie pobiera prowizji za kupowanie obligacji.

Może się również darzyć sytuacja, w której całkowicie wykluczymy samodzielne inwestowanie. W takim przypadku możemy skorzystać z któregoś z funduszy inwestycyjnych inwestujących w obligacje korporacyjne. Często pozwala nam to na optymalne zarządzanie ryzykiem, zdając się na wiedzę i doświadczenie specjalistów.

Dowiedz się więcej: Oszczędzanie na emeryturę – kiedy i w jaki sposób zacząć? >>

Podsumowanie

Inwestycje w obligacje są szansą na powiększenie swojego kapitału. W przypadku obligacji skarbowych możemy być pewni, że odzyskamy swoje pieniądze. Jednak wiąże się to z mniejszą stopą zwrotu. Obligacje korporacyjne zakupione na rynku Catalyst mogą być szansą na uzyskanie lepszego zarobku. Wiąże się z tym jednak ryzyko, że Emitent nie będzie wypłacalny w okresie wykupu. W konsekwencji, stracimy wszystkie środki. Obligacje skarbowe można wykupić zarówno w oddziałach PKO BP, przez Internet, jak i przez telefon. Aby inwestować w obligacje korporacyjne, obowiązkowo musimy założyć konto maklerskie. Rozpoczynając swoją przygodą z tego typu instrumentami finansowymi, musimy być świadomi ponoszonego ryzyka. Dlatego, zanim podejmiemy decyzję, musimy odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie – czy taka forma inwestowania jest dla mnie?

ZOBACZ RÓWNIEŻ: