Elzbieta Tchorowska
Elzbieta Tchorowska
06 Mar, 2019 - 00:00
Inwestowanie w akcje - co musisz wiedzieć?

Inwestowanie w akcje – co musisz wiedzieć?

Elzbieta Tchorowska

Jak wygląda inwestowanie w akcje? Sprawdź, co musisz wiedzieć, jeśli chcesz rozpocząć grę na giełdzie. Przeczytaj, dlaczego jest to ryzykowne i zyskowne.

Inwestowanie w akcje jest uważane za najbardziej agresywny i ryzykowny sposób pomnażania pieniędzy. Niewiele osób decyduje się grać na giełdzie z obawy przed utratą pieniędzy. Takie ryzyko jest dość spore, choć prawdopodobieństwo utraty całej włożonej gotówki dość niskie. Co powinniśmy wiedzieć, chcąc rozpocząć naszą przygodę z akcjami?

Inwestowanie w akcje – jak to wygląda?

Na początku warto pokrótce wyjaśnić pojęcie akcji.

Akcja to papier wartościowy emitowany przez spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną. Najczęściej ma charakter majątkowy. Czyli kupując taki papier, kupuje się bardzo małą część firmy, która go wyemitowała. A cena spółki, tak jak towaru w sklepie, może wzrosnąć lub spaść. I na tym zjawisku jesteśmy w stanie zarabiać pieniądze.

W skrócie wygląda to w ten sposób, że kupujemy akcje, kiedy są tanie. Sprzedajemy zaś, kiedy są droższe. Różnica jest naszym zyskiem. W teorii wygląda to bardzo prosto, jednak wcale takie nie jest.

Wartość spółki, a tym samym naszych papierów wartościowych, zależy od bardzo wielu czynników. Mogą być to przykładowo:

 • wyniki finansowe firmy,
 • działania podjęte przez zarząd,
 • wypuszczenie na rynek nowego produktu,
 • zmiany pracownicze.

Gdyby jednak zachowanie papierów wartościowych odzwierciedlało jedynie faktycznie mające miejsce wydarzenia, inwestowanie w akcje byłoby proste i przyjemne. Niestety, ich wartość może spaść, bo inwestorzy poczuli się zaniepokojeni. Czym? Przykładowo tym, że nic się w spółce ciekawego nie dzieje.

Dlatego właśnie ten sposób zarabiania pieniędzy jest uważany za najbardziej ryzykowny.

Inwestowanie w akcje - wzrosty i spadki na giełdzie

źródło zdjęcia: Getty ImagesMicroStockHub

Jak kupować i sprzedawać akcje?

Jak kupić akcje? Z reguły my sami, jako klienci indywidualni, nie jesteśmy w stanie samodzielnie zakupić akcji danej spółki. Czasem są wyjątki, kiedy firma emituje papiery wartościowe i sama prowadzi ich sprzedaż. Należy to jednak do nieczęstych praktyk. Najczęściej zakupu dokonujemy za pośrednictwem biura maklerskiego.

Najbardziej popularne są te, które prowadzą swoje działania przy bankach. Dzięki temu klient może szybko dokonać przelewu z własnego konta osobistego na konto maklerskie i wydawać dyspozycje dotyczące poszczególnych działań. By móc skorzystać z usług biura maklerskiego, musimy mieć podpisaną z nim umowę.

Warto jednak pamiętać, że są pobierane opłaty od każdej transakcji w wysokości kilku dziesiątych procenta. Z reguły jest to około 0,3%, jednak nie mniej niż pewna, ustalona z góry kwota – na przykład 3 lub 5 złotych.

Często mamy również do czynienia z limitami wartości zlecenia, które właśnie odpowiadają za narzucenie minimalnej prowizji od zlecenia. Nie ma tu znaczenia, czy sprzedajemy akcje ze stratą, czy z zyskiem. Opłata jest pobierana od kwoty, za którą kupiliśmy i sprzedaliśmy papiery wartościowe.

Dowiedz się więcej: Fundusz inwestycyjny – to musisz wiedzieć

Jak wybrać akcje do inwestowania?

Gdyby istniała jedna, słuszna metoda na inwestowanie w akcje, nie byłby to tak dochodowy i ryzykowny biznes. Trudno przewidzieć, czy dane papiery pójdą w górę, czy w dół. Istnieją jednak dwie szkoły analizowania trendów.

Analiza techniczna

Analiza techniczna jest techniką prognozowania przyszłych notowań kursów papierów wartościowych na podstawie ich dotychczasowych wykresów. Bierze się pod uwagę górki (wzrosty cen) i dołki (spadki cen) na wykresie i ich powtarzalność w czasie.

Analiza fundamentalna

Ten rodzaj analizy jest prowadzony na podstawie informacji o kondycji ekonomicznej danej spółki. Analizując notowania akcji, bierzemy pod uwagę jedynie twarde dane z różnych obszarów życia firmy. Dotychczasowe kursy akcji nie mają w tym aspekcie zbyt wielkiego znaczenia.

Najpopularniejsze akcje

Początkujący inwestorzy często robią błąd, decydując się na inwestowanie w akcje popularnych i wielkich spółek. Niestety to wcale nie daje gwarancji, że na tym zyskamy.

Najlepszym przykładem są akcje PGE – największego dystrybutora energii w Polsce. Analizując notowania giełdowe przez ostatnie 5 lat, zauważymy, że stracilibyśmy na tej inwestycji prawie 38%. W ostatnim roku byłoby to ponad 18%.

Z kolei inwestując w akcje PGNiG – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA – przez ostatnie 5 lat zarobilibyśmy ponad 55%, a w samym ostatnim roku ponad 11%! To o wiele więcej niż daje jakakolwiek lokata czy fundusz inwestycyjny.

Warto również wspomnieć o tym, jak zachowują się akcje PKO. Przez ostatnie 5 lat zanotowalibyśmy lekką stratę ok. 1%, ale przez ostatni miesiąc zarobilibyśmy na nich ponad 6%. To wszystko pokazuje, jak ważne jest trzymanie ręki na pulsie i sprzedaż papierów wartościowych wtedy, kiedy jest to najbardziej opłacalne.

Indeksy giełdowe – co to jest?

Inwestowanie w akcje bardzo często wiąże się również z pojęciem indeksu giełdowego. W Polsce są to:

 • WIG,
 • WIG20,
 • WIG30,
 • TECHWIG,
 • mWIG40,
 • sWIG80.

Indeks giełdowy to wspólna wycena kilku lub kilkudziesięciu spółek. Inwestując w niego, nie kupujemy akcji jednej, wybranej spółki. Będą to akcje wszystkich firm wchodzących w skład grupy w odpowiednim stosunku. Nie możemy wtedy sprzedać akcji tylko jednej z nich, a pozostawić inne. Inwestujemy w cały indeks.

Akcje i obligacje – różnice i podobieństwa

Niektórzy mylnie uważają akcje i obligacje za to samo. Owszem, są to w obu przypadkach papiery wartościowe, jednak są reprezentacją całkowicie innej wartości.

Obligacje są papierami dłużnymi, czyli potwierdzają zaciągnięcie długu przez firmę u inwestora.

Mechanizm działania jest dość prosty. Firma emituje obligacje, które są kupowane przez inwestorów. W ten sposób zaciąga u nich zobowiązanie i deklaruje się do odkupu tych papierów po upływie danego czasu. Oczywiście odkupienie ma miejsce w wyższej cenie, niż pierwotnie były warte obligacje. Dodatkowo inwestorom wypłacane jest oprocentowanie za stałe okresy zapożyczania.

Inwestowanie w obligacje jest uważane za bezpieczniejsze niż inwestowanie w akcje, jednak musimy zwrócić uwagę, że zwrot włożonych pieniędzy zależny jest od wypłacalności danej spółki. Stąd tyle problemów sprawiła inwestorom spółka Getback. Przestała być wypłacalna i nie mogła wykupić własnych obligacji. W tym wypadku ich zakup okazał się bardzo ryzykowny.

Najbezpieczniejsze są papiery emitowane przez Skarb Państwa – jednak warto zwrócić uwagę, że zysk też nie jest bardzo wysoki. Obecnie obligacje 3-miesięczne są oprocentowane stopą 1,5%. Te 3-letnie dadzą nam jedynie 2,2% przy zmiennym oprocentowaniu. Podobne wartości oferują standardowe lokaty bankowe.

Inwestowanie w akcje - dzień pracy inwestora giełdowego

źródło zdjęcia: Getty Images / kasto80

GPW i NewConnect

Inwestowanie w akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych to nie jedyne rozwiązanie. Możemy również skorzystać z oferty NewConnect. To także rynek akcji, ale nieregulowany. Przeznaczony jest dla spółek młodych, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki.

Najczęściej z NewConnect korzystają firmy z branży:

 • IT,
 • elektronicznej,
 • biotechnologicznej,
 • energii alternatywnej.

Koszty wejścia są o wiele niższe niż na GPW, dlatego z tego rynku może skorzystać więcej spółek. Notowania akcji możemy sprawdzać dokładnie tak samo, jak w przypadku standardowych firm. Identycznie też dokonujemy zakupu papierów wartościowych.

Inwestowanie w akcje jest bardzo trudną metodą zarabiania pieniędzy. Przedstawiliśmy tu jedynie najbardziej podstawowe zasady kierujące tym rynkiem. Doświadczeni inwestorzy przez cały dzień zajmują się analizą akcji danych spółek. To faktycznie może być zajęcie na pełny etat – zawsze trzeba trzymać rękę na pulsie i umieć dokonywać transakcji wtedy, kiedy będzie to dla nas najbardziej opłacalne.

ZOBACZ RÓWNIEŻ