Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
07 Lut, 2019 - 00:00

Indywidualne konto emerytalne (IKE) – to musisz wiedzieć

Mariola Krzyżak

Czym jest indywidualne konto emerytalne, kto może skorzystać z takiej opcji i czy warto oszczędzać w ten sposób pieniądze na przyszłość? Dowiedz się więcej!

Indywidualne konto emerytalne (IKE) to forma dobrowolnego ubezpieczenia społecznego, która stanowi tzw. III filar emerytalny pozwalający na oszczędzanie dodatkowych środków finansowych na czas emerytury. Jest to opcja, z której może skorzystać każdy, wybierając konkretną formę gromadzenia pieniędzy. Jak wygląda to w praktyce i czy warto? Odpowiadamy!

Indywidualne konto emerytalne – podstawowe informacje

IKE jest konstrukcją prawną, wedle której każdy obywatel może zacząć oszczędzać dodatkowe środki finansowe na poczet własnej emerytury. W ten sposób po uzyskaniu wieku emerytalnego zgromadzone oszczędności zasilą comiesięczne wypłaty i pozwolą na poprawienie lub utrzymanie standardów życia takich jak podczas aktywności zawodowej.

Kto może założyć konto IKE?

Do założenia IKE uprawniona jest każda osoba fizyczna po ukończeniu 16. roku życia. Jest to opcja dobrowolna, dlatego to od nas zależy, od kiedy, ile i w jakiej formie będziemy oszczędzać na emeryturę. Należy zaznaczyć, że nie jest możliwe gromadzenie środków finansowych wspólnie, co oznacza, że nie możemy robić tego z małżonkiem lub dzieckiem. Konto można założyć także bez względu na to, czy jest się członkiem pracowniczego programu emerytalnego lub OFE.

Jaki jest limit wpłat na rachunek IKE?

Indywidualne konto emerytalne nie może być miejscem do gromadzenia dowolnych środków. Państwo ustala odgórny limit, którego w danym roku nie można przekraczać. Jest to maksymalnie 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Do tego limit w danym roku nie może być niższy niż w poprzednim. Oznacza to w praktyce, że kwoty te będą różnić się od siebie w kolejnych latach w zależności od tempa wzrostu polskich wynagrodzeń.

Prawnie nie obowiązują natomiast regulacje dotyczące minimalnych kwot, jakie należy wpłacać na konto IKEWarto jednak mieć na uwadze fakt, że niektóre instytucje finansowe oferujące możliwość prowadzenia u nich takiego rachunku mogą sugerować, a nawet wymagać wpłacania określonych stawek.

Dowiedz się więcej: Jaka będzie Twoja emerytura?

Ulga podatkowa dla oszczędności zgromadzonych na IKE

Polskie ustawodawstwo przewiduje dla osób fizycznych oszczędzających na emeryturę bonus w postaci ulgi podatkowej. Oznacza to, że za pieniądze zgromadzone na koncie nie trzeba płacić tzw. podatku Belki, czyli 19% podatku kapitałowego. Możliwość skorzystania z ulgi obwarowane jest jednak pewnymi wymogami:

  • pieniądze zgromadzone na koncie można wypłacić dopiero po uzyskaniu wieku emerytalnego – czyli po 60. roku życia (jeżeli uprawnienia do emerytury nabędziemy wcześniej, konieczne jest ukończenie 55. roku życia),
  • indywidualne konto emerytalne musi być zasilane wpłatami przynajmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub,
  • ponad połowa wartości wszystkich wpłat musi być dokonana nie później niż 5 lat przed datą złożenia wniosku o wypłatę.

Warto dodać, że po ukończeniu 60. roku życia nadal można skorzystać z opcji założenia IKE jednak tylko pod warunkiem, że będzie to nasze pierwsze konto tego typu i wcześniej nie dokonywaliśmy wypłaty środków.

Czy można mieć więcej indywidualnych kont emerytalnych?

Nie, indywidualne konto emerytalne można posiadać jedynie dla siebie w postaci jednej z wybranych opcji. Wyjątek stanowi podpisanie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku można podpisać umowę z różnymi funduszami reprezentowanymi przez jedno towarzystwo.

Warto jednak pamiętać o tym, że oprócz IKE można korzystać także z IKZEczyli indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, które również pozwala na efektywne zabezpieczanie gromadzonego kapitału na rzecz przyszłej emerytury.

Indywidualne konto emerytalne pozwala oszczędzić pieniądze na wyższą emeryturę, a więc wyższy standard życia na starość

źródło zdjęcia: Getty Images / monkeybusinessimages

Jak wybrać najlepsze IKE?

Indywidualne konto emerytalne można założyć w wielu formach i to do nas należy podjęcie decyzji o wybraniu najlepszej z naszej perspektywy opcji. Z tego powodu przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto zrobić dokładne rozeznanie w dostępnych na rynku ofertach.

W jakich instytucjach można założyć IKE?

Fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Jest to opcja, która umożliwia podpisanie umowy z większą ilością funduszy inwestycyjnych, które podlegają pod jedno towarzystwo inwestycyjne. Limit wpłat obowiązuje tutaj tak samo jak w innych przypadkach i jest wartością sumy wszystkich wpłat.

Warto pamiętać, że taka opcja pozwala na minimalizowanie ryzyka związanego z inwestycją dzięki możliwości swobodnego przesuwania kapitału wewnątrz wybranego towarzystwa w miarę pojawiania się zmian na rynku finansowym.

Podmioty prowadzące działalność maklerską

Z bankiem prowadzącym taką działalność lub domem maklerskim można podpisać umowę o świadczenie usług polegających na kupowaniu lub sprzedawaniu instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego.

Zakład ubezpieczeń na życie

Umowę podpisuje się w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczonym funduszem kapitałowym. Oszczędzający musi w takim przypadku dokładnie określić stawkę, z której będzie pokrywana jego ochrona.

Bank

Banki krajowe dają możliwość otworzenia IKE w formie rachunku oszczędnościowego. Dla wielu osób taka forma wydaje się najbezpieczniejszą opcją. Niestety na koncie IKE oprocentowanie nie jest zbyt wysokie, jednak zyski z odsetek są zabezpieczone i wypłacane także w przypadku chęci transferu środków na inne konto.

Dobrowolny fundusz emerytalny

Fundusze te prowadzone są przez te same jednostki, które zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE).

Czy można dokonywać transferów kapitału pomiędzy instytucjami?

Tak, każdy posiadacz IKE może w dowolnym momencie zdecydować się na zmianę formy oszczędzania poprzez ulokowanie kapitału w innej instytucji.

Środki można także przenosić nie tylko z jednego konta IKE na inne, ale także z pracowniczego programu emerytalnego do IKE lub na odwrót. Należy zaznaczyć, że transfer obejmuje całość zgromadzonych środków. Ich część można przenosić tylko w przypadku, kiedy robimy to wewnątrz jednego towarzystwa inwestycyjnego lub podmiot, w którym ulokowaliśmy środki, uległ likwidacji lub zgłosił wniosek o upadłość.

Warto więc pamiętać o tym, że raz wybraną instytucję warto na bieżąco monitorować, aby móc dostosowywać formę oszczędzania do aktualnej sytuacji na rynku finansowym. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie instytucji odpowiedzialnej za nasze oszczędności należy zawrzeć umowę z nowym podmiotem, a następnie przedłożyć ją dotychczasowej instytucji, zlecając jednocześnie transfer środków finansowych. Podczas wykonywania takiej transakcji możemy zostać poproszeni o przedstawienie potwierdzenia, że nigdy wcześniej nie wypłacaliśmy pieniędzy z konta IKE. 

Indywidualne konto emerytalne można założyć w wielu instytucjach - wcześniej warto porównać oferty

źródło zdjęcia: Getty Images / Jirapong Manustrong

Indywidualne konto emerytalne – czy warto?

Odpowiedź na to pytanie będzie uzależniona od naszych osobistych preferencji i sytuacji życiowej. Jednak oszczędzanie w jakiejkolwiek formie zawsze przynosi korzyści: nie tylko materialne, ale także psychiczne w postaci poczucia bezpieczeństwa finansowego. Według statystyk tylko nieliczna część Polaków gromadzi środki finansowe na starość, a jak wskazują inne dane, emerytury w wielu branżach nie są zbyt wysokie. Warto więc kierować się sprawdzoną tezą mówiącą o tym, że małe kwoty odkładane regularnie stworzą nam kapitał, który w przyszłości może okazać się dużym ułatwieniem sytuacji życiowej.

Jeżeli więc rozważamy rozpoczęcie oszczędzania na przyszłość, warto już teraz zastanowić się nad wyborem formy odkładania pieniędzy i rozpocząć działania, które przyniosą nam bezpieczeństwo finansowe.

ZOBACZ RÓWNIEŻ