Michał Nielub
Michał Nielub
13 Wrz, 2017 - 12:29
Ile średnio płacimy za przelew bankowy

Ile średnio płacimy za przelew bankowy

Michał Nielub

Przelew bankowy to czynność, za której wykonanie pobierane są różne prowizje i opłaty. W zależności od rodzaju przelewu oraz banku, koszt realizacji może się znacząco różnić.

Przelew bankowy to podstawowa funkcja i największe udogodnienie w bankowości elektronicznej. W zależności od jego rodzaju oraz polityki banku, w którym rachunek został założony, różnić się będą opłaty oraz prowizje. Narodowy Bank Polski regularnie wydaje raport, w którym porównywane są wszelkie koszty związane z usługami siedemnastu banków w Polsce.

Przelew bankowy – zlecenie w oddziale

Przelew bankowy zlecony w oddziale jest jedną z najdroższych form płatności. Wszystkie analizowane banki pobierały prowizję za jego realizację.

W I półroczu 2016 roku średni koszt wynosił ok. 6,98 zł – najmniej 2,30 zł, najwięcej 10,00 zł. Co znamienne, jak donosi NBP, wartość ta wzrosła o 0,39 zł w stosunku do I półrocza 2015 roku.

Przelew bankowy – zlecenie przez telefon

Polecenie płatności za pośrednictwem infolinii to nieco tańsza forma, niż przelew w oddziale. Taką opłatę pobiera czternaście na siedemnaście analizowanych przez NBP banków.

Średni koszt polecenia zrealizowanego przez telefon to 3,31 zł. Podobnie jak powyżej, koszt ten w zestawieniu I półrocza 2016 r. do I półrocza 2015 r. wzrósł o 0,22 zł.

Co znamienne, opłata za przelew bankowy przez telefon obowiązywała w dwunastu bankach. Darmową usługę oferują ING Bank Śląski (serwis automatyczny HaloŚląski) oraz Bank Zachodni WBK poprzez BZ WBK24 Telefon. Posiadacze rachunków w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Euro Banku oraz BOŚ nie mają możliwości skorzystania z tej usługi.

Przelew internetowy – najtaniej i najszybciej

Jak wynika z raportu przygotowanego przez NBP, najtańszy przelew bankowy można dokonać przez internet. Średni koszt takiej usług wynosi 0,10 zł i w porównaniu do I półrocza 2015 r. wartość ta wzrosła o 0,01 zł.

Ponadto, w trzynastu bankach przelew internetowy był oferowany za darmo. Jedynie PeKaO, Deutsche Bank oraz Krakowski Bank Spółdzielczy pobierał opłaty z tego tytułu. Takiej możliwości nie mają jednak posiadacze rachunku Standard w Euro Banku.

Dowiedz się więcej: Jak anulować przelew internetowy >>

Przelew natychmiastowy

Koszt przelewu natychmiastowego różni się w zależności od tego, czy zostanie zlecony w oddziale banku, przez telefon czy przez internet. Jednak tylko w dwóch bankach istnieje możliwość wykorzystania trzech kanałów – Alior Bank oraz mBank. Pozostałe udostępniają tę usługę wyłącznie w jednej lub dwóch opcjach.

Przelew internetowy jest najpopularniejszą formą składania dyspozycji szybkich płatności. We wszystkich analizowanych bankach, przelew natychmiastowy kosztuje średnio 5 zł i jest o 0,29 zł wyższy, niż w I półroczu 2015 r. Ta usługa jest jednak dostępna tylko w ośmiu instytucjach.

Dowiedz się więcej: Przelew bankowy – najważniejsze rodzaje przelewów i różnice między nimi >>

Przelew SORBNET

SORBNET 2 jest systemem, który wprowadzony został przez NBP do obsługi przelewów międzybankowych na kwoty równe lub większe, niż milion złotych.

W 2001 roku uruchomiona została usługa, dzięki której posiadacze rachunków mogą dokonać przelewu SORBNET również na mniejsze kwoty. Z usługi tej mogą korzystać w zasadzie klienci wszystkich banków, poza Bankiem Millennium, zaś w przypadku Euro Bank przelewana kwota wciąż musi być równa lub większa, niż milion złotych.

Dowiedz się więcej: Co to jest przelew SORBNET i kto może korzystać z tej usługi? >>

  • Pobierana opłata uzależniona jest od przekazywanej kwoty. Przelew bankowy poniżej miliona złotych w I półroczu 2016 roku kosztował średnio 31,27 zł (wartość ta waha się w przedziale 4,99 zł do 44,00 zł).
  • Przelew SORBNET powyżej kwoty miliona złotych był dużo tańszy i średnio wynosił 18,81 zł, co wynika z wahania w przedziale 4,99 zł do 40,00 zł.

Który przelew bankowy się najbardziej opłaca?

Z powyższego wynika, że najbardziej opłacalny dla klienta jest przelew bankowy, którego polecenie następuje w internecie. Jeżeli nie wymagają tego okoliczności, nie opłaca się korzystać z przelewów natychmiastowych oraz w systemie SORBNET. Za te usługi pobierane są dodatkowe opłaty, zatem dedykowane są dla tych klientów, którzy muszą z nich skorzystać z uzasadnionych przyczyn.

Najdroższą formą przekazywania środków są przelewy bankowe zlecone w oddziałach. Nieco mniej zapłacą te osoby, które zdecydują się skorzystać z linii telefonicznej.

Dowiedz się więcej: Od czego zależą opłaty za zagraniczny przelew bankowy? >>

Klienci, którzy z własnych powodów nie chcą korzystać z bankowości elektronicznej, mogą pokusić się o przelewy bankowe telefoniczne w ING Bank Śląskie lub Banku Zachodnim WBK. Korzystając z ich automatycznego serwisu telefonicznego, nie zostanie pobrana dodatkowa opłata. Jest to szczególnie polecana usługa dla osób starszych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ