Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
01 Mar, 2019 - 00:00
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – to musisz wiedzieć

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – to musisz wiedzieć

Mariola Krzyżak

Czym jest indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE i czy warto skorzystać z takiej opcji oszczędzania? Dowiedz się więcej już teraz!

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE należy do III filaru systemu emerytalnego i pozwala na oszczędzanie środków finansowych na przyszłość. Zostało wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 25 marca 2011 roku jako dodatek do indywidualnego konta emerytalnego IKE.

W ten sposób każdy z nas ma możliwość dodatkowego gromadzenia oszczędności, które zostaną wypłacone w postaci prywatnej emerytury i pozwolą na poczucie bezpieczeństwa finansowego. W jaki sposób założyć konto IKZE i czy warto?

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego – podstawowe informacje

IKZE należące do systemu dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę jest opcją dla każdego, kto chce gromadzić kapitał na preferencyjnych warunkach. Według wielu specjalistów z branży finansowej jest to jeden z najlepszych sposobów na gromadzenie kapitału na poczet emerytury.

Co to jest IKZE?

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego jest częścią filaru systemu emerytalnego umożliwiającą gromadzenie dodatkowego kapitału. Korzystając z takiego sposobu odkładania pieniędzy, które można podjąć po uzyskaniu wieku emerytalnego, możemy oszczędzać na warunkach, które w przyszłości zaowocują korzyściami.

Największą zaletą takiej opcji jest możliwość uzyskania atrakcyjnych ulg podatkowych, co przyniesie realne zyski w postaci zmniejszenia wydatków.

Kto może skorzystać z oferty IKZE?

Z IKZE skorzystać może każdy, kto wyraża chęć do oszczędzania kapitału na emeryturę i może sobie pozwolić na regularne wpłaty pieniędzy w określonej ustawą kwocie oraz we właściwym przedziale czasowym.

Warto zaznaczyć, że konto IKZE można posiadać także w przypadku posiadania już konta IKEczy uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym.

Ile kapitału można gromadzić na IKZE?

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego objęte jest ustawowymi limitami wpłat. W 2013 roku ostatecznie zmieniono w tym zakresie regulacje.

Od tego momentu każdy z nas może maksymalnie co roku wpłacić kwotę o równowartości 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Oznacza to, że maksymalna wpłata, jakiej możemy dokonać, będzie zależeć od aktualnej sytuacji w kraju. Dla przykładu w 2018 roku wynosiła ona 5331,60 zł, natomiast limit na 2019 rok to już 5718,00 zł.

Limity te ogłaszane są co roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli więc przeciętne wynagrodzenia wzrastają, to zwiększa się także maksymalna możliwa kwota wpłaty na konto.

Dowiedz się więcej: Średnia krajowa w Polsce – ile wynoszą zarobki brutto, netto i na godzinę?

Kiedy można wypłacić środki z IKZE?

Główna różnica pomiędzy IKE a IKZE jest taka, że w przypadku drugiego rozwiązania środki finansowe można wypłacić nie po ukończeniu 60. roku życia, a po skończeniu 65 lat. Jest to możliwe przy założeniu, że wpłaty były dokonywane przynajmniej w 5 latach kalendarzowych. Kwotę należy wypłacić w całości, nie ma opcji na jej częściowe wypłacenie, tak jak ma to miejsce w przypadku IKE.

Pieniądze z konta można wypłacić także wcześniej. Wiąże się to jednak z pewną stratą finansową, gdyż będziemy musieli zapłacić od uzyskanej kwoty podatek dochodowy według obowiązującej stawki. Warto pamiętać jednak, że przedterminowa wypłata nie odbiera nam szansy na powtórne założenie konta IKZE.

Środki zgromadzone na koncie mogą być dziedziczone, jednak po ich uzyskaniu spadkobierca musi odprowadzić 10% podatku.

Dowiedz się więcej: Jaka będzie Twoja emerytura?

IKZE to korzystny sposób oszczędzania na emeryturę

źródło zdjęcia: Getty Images / bymuratdeniz

Gdzie można założyć konto IKZE?

Założenie konta oferuje wiele instytucji finansowych i to do nas należy wybór tej, która będzie odpowiadać naszym preferencjom. Zanim zdecydujemy się na konkretną formę oszczędzania, warto zrobić dokładne rozeznanie dotyczące tego, w jaki sposób będą inwestowane nasze pieniądze i jakie możemy mieć z tego potencjalnie zyski.

Część osób może zdecydować się na pewne ryzyko, inne będą woleć bezpieczne, chociaż mniej zyskowne rozwiązania. Jakie instytucje oferują nam swoje usługi w tym zakresie? Do najważniejszych z nich należą:

  • fundusze inwestycyjne,
  • podmioty prowadzące działalność maklerską (banki lub domy maklerskie),
  • banki,
  • zakłady ubezpieczeń na życie,
  • dobrowolne fundusze emerytalne.

Transfer pomiędzy instytucjami oferującymi konto IKZE

Z każdą z wyżej wymienionych instytucji należy zawrzeć umowę o powierzeniu środków na konto. Warto pamiętać, że wraz ze zmieniającą się sytuacją na rynku finansowym możemy zdecydować się na zmianę wybranej przez nas wcześniej opcji bez utraty części kapitału.

Jeżeli więc wybrana przez nas instytucja z jakiegoś powodu przestała być dla nas atrakcyjna, możemy zawrzeć umowę z nową, a następnie złożyć wniosek o przeniesienie kapitału. W ten sposób na bieżąco jesteśmy w stanie monitorować zyski z naszych oszczędności i w razie potrzeby lokować je w miejscu, w którym będziemy mogli potencjalnie uzyskać ich większą wysokość.

Warto mieć na uwadze fakt, że transfer możliwy jest jedynie z jednego konta IKZE do innej instytucji oferującej taką formę oszczędzania. Nie można przenieść pieniędzy z IKZE na indywidualne konto emerytalne IKE czy do pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

Ulgi podatkowe dla osób oszczędzających na IKZE

Atrakcyjność tego typu formy oszczędzania zwiększa się dzięki możliwości uzyskania ulg podatkowych, które pozwalają na zmniejszenie kosztów już w trakcie zbierania kapitału.

IKZE – odliczenie od podatku dochodowego

Korzyści podatkowe przemawiające za wyborem takiej formy oszczędzania na emeryturę opierają się przede wszystkim na możliwości zmniejszenia podatku dochodowego. Oznacza to, że kwotę wpłaconą w danym roku według obowiązujących limitów możemy odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tzw. PIT.

W ten sposób wykazany w deklaracji podatkowej dochód jest mniejszy, co w konsekwencji obniża nasze koszty. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie korzystać z preferencyjnej ulgi, która w naszym budżecie będzie widoczna natychmiast.

Kwoty, jakie możemy uzyskać z obniżenia podatku w roku 2019, prezentują się następująco:

  • 18% skali podatkowej – 1029 zł;
  • 19% skali podatkowej – 1086 zł;
  • 32% skali podatkowej – 1830 zł.

Dowiedz się więcej: Formy opodatkowania w Polsce

Preferencyjny podatek przy wypłaceniu środków

Atrakcyjność oszczędzania na takim koncie podnosi także fakt, że podczas wypłacania środków będziemy musieli zapłacić jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. Biorąc pod uwagę fakt, że przez cały okres wpłacania mogliśmy odpisywać sobie pewne kwoty od podatku, to w konsekwencji jest to stawka zapewniająca nam zysk.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE to doskonała opcja dla osób, którym zależy na zgromadzeniu sporej sumy środków finansowych na przyszłość. Jest to rozwiązanie uważane przez wielu specjalistów za najkorzystniejsze oraz najmocniej motywujące do oszczędzania ze względu na ulgi podatkowe dostępne już w trakcie gromadzenia środków.

Świadomość społeczna dotycząca różnych form odkładania pieniędzy na emeryturę jest niska, a informacje dostępne powszechnie dotyczą najczęściej IKE. Z punktu widzenia konsumenta IKZE może okazać się jednak znacznie bardziej korzystne. Jest to jednak kwestia indywidualna i należy zawsze pamiętać o tym, że jakakolwiek forma oszczędzania jest lepsza, niż brak zabezpieczenia na przyszłość.

Jeżeli więc otrzymujemy możliwość gromadzenia kapitału na preferencyjnych warunkach, warto wziąć pod uwagę taką opcję, gdyż oszczędzanie można rozpocząć w każdym wieku bez względu na to, jakimi środkami aktualnie dysponujemy. Małe kwoty w ostatecznym rozrachunku zamienią się bowiem w pokaźną sumę, które może zapewnić nam bezpieczeństwo finansowe w podeszłym wieku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ