ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
12 Mar, 2018 - 01:00

Grasz o staż – szansa na staż dla najlepszych

ARTYKUŁ PARTNERA

Grasz o staż to prestiżowy konkurs dla studentów, który zmienił życie przeszło 2500 młodych ludzi. Poznaj fascynującą 20-letnią historię konkursu, który oferował praktyki u najlepszych pracodawców w Polsce i dowiedz się o zupełnie nowej inicjatywie, która tym razem otwiera drzwi do kariery europejskiej.

Grasz o Staż to coroczny ogólnopolski konkurs organizowany przez Gazetę Wyborczą i PwC, który pozwalał studentom i absolwentom uczelni wyższych w Polsce zdobyć miejsce na stażach i praktykach u najlepszych pracodawców. Pomimo że ostatnia jego edycja odbyła się w 2016 roku, większość studentów z niecierpliwością czeka na kolejną jego odsłonę. Zanim to nastąpi, warto przypomnieć, na czym polegał konkurs Grasz o Staż i dlaczego był tak ceniony przez studentów. Przy okazji wyjaśnimy, czym jest zupełnie nowy konkurs Grasz o staż w Parlamencie Europejskim, organizowany dla studentów województwa śląskiego.

Krótka historia konkursu Grasz o staż

Ogólnopolski program Grasz o staż powstał w 1996 roku, czyli w okresie, gdy w Polsce panowało wciąż wysokie bezrobocie (według danych GUS w styczniu tego roku wynosiło ono 15,4%). Jednym z głównych problemów w tamtym czasie były duże bariery wejścia na rynek pracy dla osób młodych, także absolwentów uczelni wyższych. Wszelkie programy stażowe oraz praktyki były dla nich często jedynym sposobem na znalezienie zatrudnienia w najlepszych firmach polskich i zagranicznych.

Program Grasz o staż powstał zresztą z inicjatywy dwóch znanych i cenionych marek – PwC, czyli jednej z największych na świecie firm audytorskich (wcześniej znanej pod nazwą PricewaterhouseCoopers) oraz Gazety Wyborczej, największego ogólnopolskiego dziennika. Obie firmy połączyły siły, by wesprzeć studentów polskich uczelni w stawianiu ich pierwszych kroków na trudnym rynku pracy.

Program okazał się strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy zarówno rosnąca z każdym rokiem liczba firm oferujących u siebie staże i praktyki, jak również fakt, że akcja prowadzona była przez przeszło 20 lat. Ostatnia edycja konkursu odbyła się w 2016 roku, jednak wszyscy mają nadzieję, że będą kolejne.

Grasz o staż, czyli o najlepsze płatne staże i praktyki

Od początku konkurs cieszył się ogromną popularnością wśród studentów i absolwentów, ponieważ oferował najlepsze staże i praktyki, czyli:

  • w renomowanych firmach i instytucjach,
  • oferujące wynagrodzenie.

Płatne staże są w Polsce do tej pory rzadkością. Duży problem jest także z ich jakością, ponieważ wciąż zdarza się, że stażyści spędzają czas na porządkowaniu papierów lub parzeniu kawy.

Tymczasem staże i praktyki oferowane w ramach programu Grasz o staż zawsze były na najwyższym poziomie. Oprócz możliwości zdobycia doświadczenia w jednej z najlepszych lub największych firm w Polsce stażysta, któremu udało się wygrać konkurs, mógł liczyć także na wynagrodzenie, szkolenia, z góry określony zakres obowiązków, a nawet na opiekę indywidualnego opiekuna w miejscu odbywania stażu lub praktyki.

Gdzie trafiali stażyści dzięki „Grasz o staż”?

Przez pierwsze lata konkurs dawał szansę studentom ostatnich lat oraz absolwentom dostania się na staż lub praktykę zarówno w instytucjach samych organizatorów, jak również w innych firmach dołączających się do akcji.

Wśród nich były duże spółki państwowe, międzynarodowe korporacje, a także firmy związane z nowymi technologiami. Od VIII edycji konkursu do akcji dołączyły organy państwowe (głównie ministerstwa) i organizacje pozarządowe. Dzięki rosnącej popularności akcji, każdego roku dołączało do niej więcej instytucji.

W ostatnich latach studenci biorący udział w programie mogli liczyć nawet na przeszło 200 miejsc na stażach lub praktykach. Z czasem oprócz staży i praktyk nagrodami w konkursie stały się ponadto kursy językowe, studia podyplomowe, szkolenia biznesowe, książki, prenumeraty czasopism, a nawet wyjazdy za granicę.

O ile więc na początku głównym profitem z akcji Grasz o Staż była praca dla studenta u znanego pracodawcy, o tyle ostatnie edycje były rozbudowanymi programami służącymi poszerzaniu kompetencji w celu zwiększenia szans młodych osób na zdobycie wymarzonej pracy.

Formuła programu Grasz o staż

Od początku istnienia program miał formułę konkursu. Polegał on na tym, że studenci chcący wygrać staż lub praktykę, musieli najpierw rozwiązać zadanie konkursowe, by dostać się do dalszych etapów rekrutacji. Możliwość przejścia do kolejnego etapu dostawały osoby, które udzieliły najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Z założenia bowiem konkurs Grasz o Staż miał dawać szansę na staż najlepszym studentom i absolwentom. Przygotowaniem zadań konkursowych, a także oceną odpowiedzi zajmowały się firmy i instytucje oferujące staże i praktyki.

Przykładowo w XVII edycji konkursu osoby chcące się dostać na staż do Gazety Wyborczej musiały wykonać zadanie dziennikarskie, natomiast chętni na praktyki w Agencji Reklamowej DDB miały za zadanie opracować kampanię reklamową.

Dopiero XX edycja akcji Grasz o Staż przyniosła zmiany w formule. W 2016 roku zrezygnowano z zadań konkursowych jako pierwszego etapu kwalifikacji kandydatów. Zamiast tego uczestnicy mieli za pośrednictwem strony grasz.pl po prostu złożyć swoje aplikacje 5 wybranym pracodawcom. Konkurs natomiast był zorganizowany na kreatywne CV, którego zwycięzca mógł wygrać podróż do Doliny Krzemowej.

Dowiedz się więcej: Profesjonalne CV – jak je napisać na kilka różnych sposobów? >>

Konkurs Grasz o staż od strony technicznej

Co roku akcja Grasz o Staż trwała zwykle przez wiele miesięcy. Najpierw przez 3-4 miesiące kompletowano listę fundatorów nagród, czyli firmy i instytucje oferujące staże, praktyki lub inne nagrody. Dopiero gdy lista fundatorów była zamknięta, formułowano zasady uczestnictwa w programie dla studentów i absolwentów.

Informacje o programie konkursu ogłaszane były zwykle w prasie, na dedykowanej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Studenci mogli je także pozyskać na swojej uczelni – informacji o wszelkich programach stażowych i praktykach udziela do tej pory każde Biuro Karier.

W konkursie Grasz o Staż mogli brać udział:

  • studenci III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich,
  • studenci III roku studiów licencjackich i inżynierskich,
  • studenci I i II roku studiów magisterskich uzupełniających,
  • absolwenci studiów wyższych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Kolejnym etapem programu było przyjmowanie zgłoszeń kandydatów i wyłonienie z nich grupy uczestników kwalifikujących się do dalszej rekrutacji. Następnie fundatorzy przeprowadzali z nimi rozmowy kwalifikacyjne.

Zwycięzcy konkursu byli zwykle ogłaszani podczas uroczystej gali w obecności mediów. Przykładowo gala kończąca XIX edycję konkursu odbyła się w Pałacu Prezydenckim, ponieważ patronat nad akcją objął Prezydent RP. Dopiero po uroczystej gali zwycięzcy rozpoczynali swoje staże i praktyki, które zazwyczaj trwały około 4 tygodni podczas wakacji.

Dowiedz się więcej: Czym różni się staż od praktyki zawodowej >>

Grasz o staż w Parlamencie Europejskim – nowy program dla śląskich studentów

Nazwa tego programu brzmi niemal tak samo jak nazwa opisywanego wyżej konkursu ogólnopolskiego, jednak w istocie jest zupełnie inną inicjatywą. Jej organizatorem i pomysłodawcą jest europoseł z województwa śląskiego Marek Plura.

Od kilku lat, a dokładnie od 2016 roku proponuje on śląskim studentom konkurs, w którym nagrodą jest miesięczny płatny staż w biurze poselskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Laureaci konkursu otrzymują możliwość przyjrzenia się z bliska, jak funkcjonuje Parlament Europejski, a także uczestnictwa w różnych spotkaniach parlamentarnych, seminariach i konferencjach. Termin nadsyłania zgłoszeń wypada w lutym i polega na przesłaniu drogą elektroniczną wypełnionego kwestionariusza.

Dowiedz się więcej: Prawa i obowiązki stażysty >>

Ogólnopolski konkurs Grasz o staż to jak dotąd najlepszy w Polsce program dający studentom i absolwentom szansę na wartościowy staż lub praktykę w największych firmach i instytucjach. Na zwycięzców konkursu czekała nie tylko ciekawa praca w Polsce lub nawet praca za granicą, ale także bogaty katalog atrakcyjnych nagród w postaci kursów, szkoleń, czy wyjazdów zagranicznych.

Należy mieć nadzieję, że twórcy tej wspaniałej inicjatywy, którzy w dodatku patronowali akcji przez ponad 20 lat, wcześniej czy później do niej powrócą. Zanim to nastąpi, warto korzystać z podobnych programów, takich jak konkurs Grasz o staż w Parlamencie Europejskim organizowany już od kilku lat dla studentów z województwa śląskiego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ