ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
25 Paź, 2017 - 10:39

Gdzie zgłosić zmianę nazwiska?

ARTYKUŁ PARTNERA

Bez względu na powód posiadania nowych danych osobowych, będziemy musieli poinformować odpowiednie instytucje i podmioty. Gdzie zgłosić zmianę nazwiska?

Zmiana nazwiska to najczęściej wynik zawarcia związku małżeńskiego – wierne obowiązującej w Polsce tradycji mężatki przyjmują nazwisko ukochanego lub dodają kolejny człon do swojego. Zmiana nazwiska może być jednak podyktowana innym względami – coraz powszechniejsza jest praktyka rezygnacji z nazwisk uchodzących za wulgarne bądź ośmieszające. Jakakolwiek przyczyna stoi za zmianą – musi ona zostać udokumentowana i zgłoszona odpowiednim urzędom oraz instytucjom. Gdzie zgłosić zmianę nazwiska?

Gdzie zgłosić zmianę nazwiska? W urzędach!

Zmianę nazwiska należy zgłosić przede wszystkim w Urzędzie Miasta lub Gminy oraz w Urzędzie Skarbowym. Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zgłosić ten fakt w CEIDG. Trzeba pamiętać również o wymianie paszportu (w punkcie paszportowym) i prawa jazdy (w urzędzie komunikacji). Studenci powinni zgłosić się do dziekanatu.

Dokumenty do wymiany

Zmiana nazwiska wiąże się z koniecznością wymiany kilku ważnych dokumentów. Gdzie należy się udać w tym celu?

Wymiana dowodu osobistego

Zmianę nazwiska należy zgłosić w Urzędzie Miasta bądź Gminy, gdzie uzyskamy nowy dowód osobisty z aktualnymi danymi. Wniosek o wydanie nowego dokumentu powinien zawierać adnotację podającą przyczynę zmiany nazwiska – np. zmiana stanu cywilnego. W przypadku zawarcia małżeństwa na zgłoszenie zmiany nazwiska mamy 14 dni od daty podpisania aktu.

Wymiana paszportu

Zmieniając nazwisko, musimy postarać się o wydanie nowego paszportu. Na złożenie wniosku o nowy dokument mamy w tym przypadku 30 dni. Będziemy musieli odwiedzić dowolny punkt paszportowy na terenie kraju lub w polskiej placówce dyplomatycznej za granicą.

Wymiana prawa jazdy

O konieczności wydania nowych dokumentów poinformować musimy urząd komunikacji, odpowiedzialny za prawa jazdy i dowody rejestracyjne pojazdu. Do wniosku będziemy musieli dołączyć szereg standardowych dokumentów, takich jak dowód osobisty, polisę OC, stary dowód rejestracyjny, potwierdzenie uiszczenia obowiązującej opłaty oraz aktualne zdjęcie.

Zmiana nazwiska – studenci

Gdzie zgłosić zmianę nazwiska będąc studentem? W tym przypadku dziekanat będzie odpowiedzialny za wydanie legitymacji studenckiej oraz indeksu na nowe nazwisko.

Urząd Skarbowy a zmiana nazwiska

Nowe dane osobowe, w tym zmiana nazwiska, muszą zostać zgłoszone w odpowiednim urzędzie skarbowym. Aby to zrobić, należy wypełnić wniosek ZAP-3. Dotyczy to osób, które nie prowadzą firmy i nie odprowadzają podatku VAT.

Krok po kroku: Jak zgłosić zmianę nazwiska w Urzędzie Skarbowym

Od 1 stycznia 2012 zadanie uaktualnienia naszych danych w US zostało ułatwione i wymaga jedynie wypełnienia odpowiedniego wniosku – ZAP-3, który pozwala na zmianę informacji zawartych w ogólnopolskim rejestrze PESEL.

Wiosek należy przekazać do odpowiedniego urzędu skarbowego. Podatnik zwolniony jest jednocześnie ze składania innych deklaracji o zmianie danych. ZAP-3 skierowany jest do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie odprowadzają podatku VAT.

Zmiana nazwiska a prowadzenie firmy

O zmianie nazwiska zobowiązane są wszystkie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Powiadomienie należy zgłosić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu zmiany danych. Urząd Skarbowy, ZUS oraz Główny Urząd Statystyczny zostaną automatycznie poinformowane o zmianach danych we wpisie w CEIDG.

Kogo warto poinformować o zmianie nazwiska?

Pamiętajmy, o zmianie nazwiska powinniśmy poinformować:

  • Urząd Miasta lub Gminy,
  • Urząd Skarbowy,
  • CEIDG (gdy prowadzimy firmę),
  • Lekarza rodzinnego,
  • Ubezpieczycieli,
  • Banki,
  • Dostawców takich usług, jak operator komórkowy, telewizja, internet czy telefon,
  • OFE,
  • Wydawcę karty miejskiej czy biletu,
  • Inne podmioty, z którymi wiążą nas prawnie zobowiązujące umowy.

Zmiana nazwiska pociąga za sobą szereg formalności. Ich dopełnienie pozwoli na uzyskanie nowych dokumentów oraz dalsze prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej. Warto więc zadbać o to, by zmianę nazwiska zgłosić wszystkim zainteresowanym podmiotom zaraz po przyjęciu nowego nazwiska.

ZOBACZ RÓWNIEŻ