ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
08 Sty, 2017 - 06:40

Gdzie zgłosić zmianę adresu domowego?

ARTYKUŁ PARTNERA

Jeżeli zmieniamy miejsce zamieszkania, warto zatroszczyć się również o aktualizację adresu zameldowania. Gdzie zgłosić zmianę adresu zamieszkania i kogo poinformować?

Przeprowadzka to duże przedsięwzięcie i kiedy już rozpakujemy wszystkie kartony i złożymy meble, nie spoczywajmy na laurach i zaktualizujmy także nasze dokumenty. Czy wiecie, gdzie zgłosić zmianę adresu zamieszkania?

Krok po kroku: Zmiana adresu zamieszkania

Gdzie zgłosić zmianę adresu korespondencyjnego?

Konieczność zgłoszenia zmiany adresu zależy od naszej chęci i potrzeby posiadania nowego meldunku. Często zmieniamy bowiem jedynie adres korespondencyjny, utrzymując w oficjalnych rekordach stały adres zameldowania.

Zmieniając zatem adres korespondencyjny, konieczne będzie zaktualizowanie naszych danych związanych z podatkami. W tym celu wypełnić należy formularz ZAP-3 i złożyć go w urzędzie skarbowym, który jest właściwy dla nowego adresu.

W przypadku chęci zmiany adresu zameldowania, obowiązków będzie nieco więcej. Cały proces tłumaczymy poniżej.

Wymeldowanie | Zameldowanie

Jeszcze jakiś czas temu w celu zmiany stałego adresu trzeba było wybrać się do dotychczasowego urzędu dzielnicy, aby się wymeldować. Po przeprowadzce natomiast czekały nas odwiedziny w nowym urzędzie, aby zameldować się na nowo.

Dzisiaj należy już tylko zameldować się w nowym miejscu. Aktualizacja automatycznie spowoduje zmianę adresu. Pamiętajmy, iż obowiązek meldunkowy powinniśmy spełnić w ciągu 30 dni od zmiany miejsca stałego pobytu.

Jeśli jednak chcemy wymeldować się przed zameldowaniem w nowym miejscu, nadal mamy taką możliwość. W tym udajemy się do odpowiedniego urzędu gminy z wypełnionym wnioskiem o chęci wymeldowania. Nowy pobyt stały może zostać zgłoszony w późniejszym terminie.

Dobrą wiadomością jest możliwość uniknięcia czekania w kolejce i tracenia czasu w nowym urzędzie gminy. Spotkanie w związku z zameldowaniem można umówić przez Internet. Wystarczy odwiedzić stronę internetową danego urzędu, gdzie znajdziecie specjalny formularz, w którym należy wskazać odpowiedni wydział i termin spotkania. Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymamy potwierdzenie rezerwacji na maila wraz z identyfikatorem przyszłej wizyty.

Dokumenty meldunkowe

Aby zmienić adres zameldowania, trzeba wybrać się do urzędu gminy – pamiętajmy, iż zmiany meldunku musimy dokonać osobiście lub przez pośrednika. Cały proces nie trwa długo. Zazwyczaj potrzebujemy pół godziny na dokonanie niezbędnych formalności.

Obowiązkowo powinniśmy posiadać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • akt notarialny, który potwierdzi własność mieszkania lub pisemną zgodę właściciela na zameldowanie oraz potwierdzenie stałego pobytu (konieczne będzie złożenie podpisu właściciela lokalu na formularzu),
 • formularz zgłoszenia stałego pobytu,
 • potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego stałego pobytu, w przypadku dokonania tej czynności wcześniej.

Każda meldowana osoba musi posiadać oddzielnie wypełniony formularz, nie wyłączając osób nieletnich. Aby dokonać meldunku naszych dzieci, konieczne będzie przedstawienie ich dokumentu tożsamości (dowodu osobistego / paszportu) lub skróconego odpisu aktu urodzenia. Osoba nieletnia może zostać zameldowana przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Nowy adres zameldowania zaczyna obowiązywać od dnia złożenia wniosku. Automatycznie zostaje aktualizowany rejestr PESEL, który zawiera wszelkie dane o obywatelu. Urząd skarbowy zostanie poinformowany po aktualizacji danych w rejestrze, co zwalnia nas z obowiązku składania oddzielnego formularza.

Po dokonaniu zameldowania w urzędzie otrzymamy potwierdzenie zmiany adresu stałego pobytu. Za pomocą takiego dokumentu możemy bez problemu zawierać różnego rodzaju umowy, na przykład:

Nowy adres = Nowe dokumenty

Wiele osób zastanawia się, gdzie zgłosić zmianę adresu, by mieć porządek w oficjalnych dokumentach. Jak się okazuje, nie wszędzie informacja o zmianie jest wymagana.

Dowód osobisty i paszport – NIE

Od marca 2015 roku, czyli wraz z wejściem w życie nowych dowodów osobistych, zmieniając miejsce zameldowania, nie mamy obowiązku wymiany naszego dowodu osobistego. Oczywiście jeżeli pragniemy wyrobić nowy dowód, zawsze możemy o niego wnioskować. Pamiętajmy, aby przygotować aktualne zdjęcie, dotychczasowy dowód osobisty oraz wypełniony wniosek o wymianę dowodu na nowy.

Nie musimy także wymieniać paszportu.

Prawo jazdy – TAK

Przy zmianie adresu, pamiętajmy, aby obowiązkowo wymienić prawo jazdy. Warto wiedzieć, że po zmianie przepisów prawo jazdy, które zostało wydane po 2013 roku może być ważne maksymalnie 15 lat. Jeżeli teraz mamy prawo jazdy bez terminu ważności po wymianie będzie już wydane na maksymalnie dozwolony czas.

Aby wymienić prawo jazdy, powinniśmy przygotować stary dokument, odpowiednio wykonane zdjęcie oraz wniosek o wydanie nowego dokumentu.

Pozostałe instytucje, gdzie zgłosić zmianę adresu trzeba

Gdzie zgłosić zmianę adresu zamieszkania czy zameldowania poza urzędami? We wszelkich instytucjach, w których figuruje nasz adres:

 • nasz bank ,
 • ZUS / OFE,
 • jeżeli mamy umowy ubezpieczeniowe (również OC/AC), poinformujmy o zmianie adresu ubezpieczyciela,
 • firmy telekomunikacyjne (telewizja, telefon, Internet),
 • pracodawcę,
 • przychodnię lekarską,
 • dostawcę energii (gaz, prąd, woda)
 • jeśli jesteśmy rodzicami, nie zapomnijmy o zgłoszeniu zmiany adresu w szkole lub przedszkolu naszego dziecka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ