Anna Nowak
Anna Nowak
18 Lip, 2017 - 11:08
Fundusze europejskie - wszystko o dofinansowaniu dla firm

Fundusze europejskie – wszystko o dofinansowaniu dla firm

Anna Nowak

Chcesz rozwinąć firmę, wprowadzić innowacje, otworzyć e-biznes i zastanawiasz się jak sfinansować swoje plany? Sprawdź jak wykorzystać fundusze europejskie.

Przedsiębiorcy wciąż jeszcze mogą ubiegać się o środki unijne przewidziane na lata 2014 – 2020. Kto może sięgnąć po fundusze europejskie? Dokąd zwrócić się po pomoc? I czy pieniędzy wystarczy dla wszystkich?

Fundusze europejskie dla firm – skąd je pozyskać?

Głównym beneficjentem środków unijnych są firmy:

  • mikro (zatrudniają do 10 pracowników, a ich roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EUR),
  • małe (zatrudniają do 50 pracowników, a ich roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10 mln EUR),
  • średnie firmy (zatrudniają do 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans nie przekracza 43 mln EUR).

Fundusze na rozwój firm rozdysponowywane są w ramach:

  • Programu Inteligentny Rozwój (sprawdź tutaj) – łączna pula 8,6 mld EUR,
  • Programu Polska Wschodnia (sprawdź tutaj) – łączna pula 2 mld EUR,
  • Programów Regionalnych – łączna pula 31 mld EUR (tutaj znajdziesz strony informacyjne funduszy każdego z regionów).

Dowiedz się więcej: Przychód i dochód – różnice >>

Na co można uzyskać wsparcie z funduszy europejskich?

Aktualnie fundusze europejskie są przeznaczone przede wszystkim na wsparcie biznesu w postaci kredytów, poręczeń i pożyczek. Mniejszą szansę na powodzenie mają natomiast ci, którym zależy na dotacji, czyli pomocy bezzwrotnej.

Udzielona pomoc będzie musiała zostać zwrócona, mimo to, warto z niej korzystać, choćby dlatego, że środki będą przyznawane na preferencyjnych warunkach (niższe oprocentowanie i niższe wymagania co do zdolności kredytowej).

Dowiedz się więcej: Start-up a dofinansowanie – gdzie szukać pomocy finansowej >>

Na jaki cel można przeznaczyć środki unijne?

Dotacje na innowacje oraz badania i rozwój (B+R)

Firmy, które chcą wdrażać innowacje, prace badawcze i rozwojowe, czy rozwijać infrastrukturę niezbędną do badań mogą pozyskać środki z programów: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz z programów regionalnych.

Dowiedz się więcej: Na czym polega kredyt inwestycyjny? >>

Środki na rozwój przedsiębiorstwa

Fundusze europejskie wspierają również przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje firmy, wprowadzając nowe usługi lub towar, poszerzając produkcję lub zwiększając liczbę kanałów dystrybucji itp. Wszystkie wymienione działania wymagają nakładów finansowych.

Angażowane środki często nie są szczególnie wysokie, jednak dla małej firmy stanowią kolosalne wsparcie. Pozwalają na zakup nowego wyposażenia lub modernizację, czy rozbudowę istniejącej w firmie infrastruktury.

Dowiedz się więcej: Fundusze europejskie dla firm rodzinnych – gdzie szukać dotacji >>

Pomoc dla e-biznesu

Odrębna pula środków przeznaczona jest dla firm, które chcą oprzeć swoją działalność o internet, aplikacje, systemy oraz inne rozwiązania informatyczne. W ramach pomocy wspierane są nie tylko różnego rodzaju e-biznesy, ale także przedsiębiorstwa, które informatyzują swoje poszczególne działy.

Dowiedz się więcej: Działalność gospodarcza – to musisz wiedzieć >>

Dotacje dla firm działających za granicą a fundusze europejskie

Firmy zorientowane na rynki zagraniczne, a mające swoją siedzibę we wschodnich regionach Polski mogą występować o środki na umiędzynarodowienie działalności, w tym na: opracowanie i wdrożenie modelu biznesowego, przystosowanie produktów do potrzeb docelowego rynku, przygotowanie kanałów sprzedaży, realizację promocji itp.

O środki z Programu Polska Wschodnia można wnioskować do  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (sprawdź tutaj).

Dowiedz się więcej: Czym jest kredyt kupiecki >>

Szkolenia dla firm

Oprócz środków przeznaczonych na zakup i modernizację wyposażenia firmy, dostępne są również fundusze na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Szkolenia, doradztwo, coaching, czy studia podyplomowe, z których warto skorzystać w ramach wsparcia unijnego proponuje na swojej stronie PARP (sprawdź tutaj).

Wsparcie dla rolników

Rolnicy rozwijający swoje gospodarstwa korzystają ze specjalnych funduszy. O ile zaplanowane przez nich działania są zgodne ze strategią regionu, mogą sięgać po środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Biznes przyjazny środowisku

Duże szanse na pozyskanie wsparcia mają przedsiębiorcy, którzy planują przeprowadzenie termomodernizacji budynków, wdrożenie rozwiązań energooszczędnych, montaż urządzeń pozyskujących energię odnawialną, czy modernizację linii produkcyjnych pod kątem ekologii.

Bardzo popularne w tym zakresie są działania polegające na:

  • modernizacji ogrzewania, klimatyzacji lub wentylacji,
  • wytwarzaniu energii odnawialnej.

Fundusze europejskie – gdzie szukać informacji?

Fundusze europejskie dają ogromne możliwości rozwoju biznesu. Wiele z nich zostało opisanych i uregulowanych przez instytucje biorące udział w rozdysponowywaniu środków, jednak, jak pokazuje praktyka, przedsiębiorcy wciąż zaskakują urzędników nowymi pomysłami.

Ci, którzy chcą wdrażać niestandardowe projekty, jak również osoby chcące upewnić się, co do sposobu wnioskowania i wykorzystywania środków unijnych mogą kontaktować się z Punktami Informacyjnymi w swoich regionach (sprawdź tutaj).

ZOBACZ RÓWNIEŻ