Anna Nowak
Anna Nowak
22 Wrz, 2017 - 02:00

Fundusze europejskie dla firm rodzinnych – gdzie szukać dotacji

Anna Nowak

Wielkim atutem firm rodzinnych jest zaufanie klientów. Zagrożeniem są trudności kadrowe i niska skłonność do innowacji. Czy fundusze europejskie mogą pomóc?

Firmy rodzinne zyskują na znaczeniu. W dobie potężnych i często bezimiennych koncernów, familijne interesy budzą coraz większe zaufanie klientów i partnerów. Sprzyjające warunki powodują, iż z roku na rok, firm rodzinnych przybywa. W Unii Europejskiej przedsiębiorstwa te stanowią ok. 75% wszystkich firm. W Polsce jest ich dużo mniej, bo tylko 36%. Na poprawę sytuacji mogą wpłynąć fundusze europejskie.

Mocne i słabe strony firm rodzinnych

Ogromnym atutem firm rodzinnych jest dbałość o dobre imię, przywiązanie do tradycji i rozpoznawalność w środowisku lokalnym. Globalne marki, walcząc o klientów, stosują zabiegi marketingowe, które mają je upodobnić do przedsiębiorstw przekazywanych z ojca na syna.

Świat reklamy pełen jest historii, sugerujących, że duże, międzynarodowe przedsiębiorstwo jest wspierane przez mitycznego dziadunia, ojca czy wuja. Małe firmy rodzinne nadal mają jednak przewagę nad rozbudowanymi korporacjami. Ich siłą jest autentyczność.

Jakie są natomiast słabości rodzinnych przedsięwzięć? Często trudność sprawia przenoszenie problemów firmy do życia osobistego i odwrotnie. Kolejnym problemem, który zauważają polskie firmy rodzinne to brak wysoko wykwalifikowanych kadr, gotowych zatrudnić się w niewielkim przedsiębiorstwie. Za najistotniejszą przeszkodę w rozwoju biznesu często uznaje się brak innowacji, bo choć tradycja jest niesłychanie ważna w tego rodzaju firmach, to bez nowoczesnych technologii i rozwiązań biznesowych, trudno konkurować na bardzo wymagającym, współczesnym rynku.

Dowiedz się więcej: Pożyczki dla firm – kiedy warto rozważyć tę opcję? >>

Fundusze europejskie – pomoc dla małych i średnich firm

Trudno wyobrazić sobie lepszy czas na poszukiwania wsparcia, niż obecnie – gdy pomoc oferowana przez fundusze europejskie ukierunkowana jest głównie na firmy mikro, małe oraz średnie. Wnioski o dofinansowanie składane przez firmy rodzinne mają także drugie uzasadnienie – konieczność wdrażania rozwiązań innowacyjnych.

Potrzebom przedsiębiorstw familijnych naprzeciw wychodzą dotacje na innowacje oraz badania i rozwój (B+R). Można je uzyskać w ramach programu Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia czy w programach regionalnych.

Dowiedz się więcej: Ulga podatkowa w działalności B+R: czy innowacyjni płacą mniej? >>

Idealnym rozwiązaniem dla firm rodzinnych, które borykają się z brakiem wykwalifikowanych kadr są środki na szkolenia, coaching lub studia podyplomowe dla pracowników.

Firmy rodzinne, które planują ekspansję na rynki zagraniczne mogą zainteresować się środkami z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z Programu Polska Wschodnia. Są one przeznaczone m.in. na przygotowanie i wdrożenie modelu biznesowego, przystosowanie produktów, kanałów dystrybucji i przeprowadzenie promocji odpowiadającej preferencjom zagranicznej klienteli.

Dowiedz się więcej: Działalność gospodarcza – to musisz wiedzieć >>

Jak wnioskować o fundusze europejskie?

W latach ubiegłych popularną formą wsparcia była pomoc bezzwrotna (dotacje). Dziś większy nacisk kładzie się na pożyczki. Dzięki temu, rotujące (ruchome) środki unijne mogą wesprzeć więcej przedsiębiorstw. Jak w praktyce przebiega proces ubiegania się o wsparcie? Prześledźmy to na przykładzie konkursów na innowacje.

Efektem konkursów na innowacje jest pomoc zwrotna i bezzwrotna.

  • Do wsparcia zwrotnego należą kredyty technologiczne udzielane przez kilkanaście banków współpracujących z BGK. Ich wysokość sięga nawet kilkudziesięciu mln euro.
  • Firmy zainteresowane bezzwrotną pomocą polegającą na częściowej spłacie kredytu technologicznego ze środków unijnych, mogą ubiegać się o premię technologiczną. Wnioski na tego rodzaju wsparcie przyjmuje BGK.

Z dofinansowania mogą skorzystać firmy inwestujące w prace badawczo – rozwojowe własne lub zakupione od innych podmiotów. Innowacje muszą być częścią Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, a efektem ich wprowadzenia winny być produkty lub usługi innowacyjne lub znacząco ulepszone w stosunku do oferowanych w kraju.

Aby uzyskać fundusze europejskie w postaci kredytu technologicznego, firma musi pokryć ze środków własnych od 25% do 65% kosztów inwestycji. Udział wsparcia w całości wydatków kwalifikowanych zależy od wielu czynników, m.in. od regionu, w którym działa przedsiębiorstwo, czy od wielkości firmy. Warto wiedzieć, że największe szanse na maksymalny udział środków z unii europejskiej mają firmy mikro i małe.

Obecnie (od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.) trwa konkurs na bony innowacyjne (pomoc bezzwrotna) pt.: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Więcej na temat tego konkursu można dowiedzieć się ze strony PARP (sprawdź tutaj).

Dowiedz się więcej: Rodzaje przedsiębiorstw w Polsce >>

Przedsiębiorcy, którzy chcą dowiedzieć się jak ubiegać się o fundusze europejskie w swoim regionie powinni kontaktować się z Punktami Informacyjnymi w swoich regionach (sprawdź tutaj).

Fundusze europejskie dla firm rodzinnych - gdzie szukać dotacji - mała firma

ZOBACZ RÓWNIEŻ