Elzbieta Tchorowska
Elzbieta Tchorowska
17 Lut, 2019 - 00:00

Fundusz inwestycyjny – to musisz wiedzieć

Elzbieta Tchorowska

Fundusz inwestycyjny to produkt pozwalający nam stosunkowo łatwo pomnażać pieniądze. Przeczytaj, jak wybrać fundusz inwestycyjny i na co zwrócić uwagę.

Metody pomnażania pieniędzy zawsze budzą wiele kontrowersji. Wszyscy szukamy sposobów, by zarobić jak najwięcej przy najmniejszym możliwym ryzyku. Większość z nas decyduje się na lokaty, konta oszczędnościowe czy zakup obligacji Skarbu Państwa. Warto jednak wiedzieć, że w pomnażaniu pieniędzy może nam pomóc fundusz inwestycyjny. Odpowiednio wybrany nie będzie również bardzo ryzykowny.

Fundusz inwestycyjny – co to jest?

Fundusz inwestycyjny to wspólna metoda inwestowania środków przez wiele osób. Zgromadzone w ten sposób pieniądze stanowią o wiele większą sumę, przez co i wypracowany zysk może być większy.

Możliwa jest również dywersyfikacja, czyli inwestowanie w wiele różnych produktów finansowych, by zminimalizować ryzyko utraty środków.

Istnieje podstawowy podział funduszów na typy:

  • otwarte,
  • zamknięte.

Różnią się one od siebie konstrukcją. W pierwszym typie zgromadzone pieniądze podzielone są na jednostki uczestnictwa. Są skierowane do klientów detalicznych. Jednostki odpowiadają pewnym kwotom. Jeśli więc wpłacamy do funduszu przykładowo 100 złotych, możemy otrzymać jedną jednostkę uczestnictwa. Wypłaty również są w ten sposób przeliczane.

W typie zamkniętym z kolei otrzymuje się certyfikaty inwestycyjne. Mają one status papierów wartościowych i można nimi podobnie obracać.

Różnice występują również w kwocie pierwszej wpłaty. Otwarty fundusz inwestycyjny wymaga około tysiąca złotych, a często nawet mniej. Przy funduszach zamkniętych jest to średnio kilkadziesiąt tysięcy euro. Mamy jednak większy wpływ na budowę naszego portfela.

W co można inwestować?

Fundusze inwestycyjne inwestują w wiele różnych produktów finansowych. Patrząc z tej perspektywy, wyróżnia się fundusze:

Mogą być również fundusze łączone. Przykładowo fundusz może inwestować 40% swoich jednostek w akcje, a pozostałe jednostki w obligacje. W ten sposób dokonuje się dywersyfikacji i minimalizuje ryzyko zanotowania straty. Nawet jeśli akcje pójdą w dół, to obligacje zarobią swoją część, przez co sumarycznie fundusz odnotuje zerowy przychód, ale nie utratę kapitału.

Szczególną formą funduszu inwestycyjnego jest III filar emerytalny, czyli konto IKE.

W co inwestować, jeśli chcemy otrzymać pewny zysk? Z pewnością nie warto wybierać produktu opierającego się jedynie na akcjach. Z drugiej strony – wybierając fundusz obligacyjny, otrzymamy gorszą opcję, niż gdybyśmy samodzielnie zakupili obligacje.

Najlepiej różnicować swój portfel, by znalazły się w nim wszystkie możliwe sposoby inwestowania w różnych procentach.

Fundusz inwestycyjny to wspólna metoda wypracowywania zysków

źródło zdjęcia: Getty ImagesJirapong Manustrong

Jak inwestować w fundusze?

Najprościej wykorzystać w tym celu bank lub dom maklerski. Poprzez posiadane tam konto możemy łatwo złożyć dyspozycję zakupu kilku jednostek uczestnictwa w wybranym przez nas funduszu. Musimy być jednak świadomi, że poza ryzykiem utraty pieniędzy, jeśli produkt zanotował stratę, ponosimy również koszty manipulacyjne.

Wykonanie każdej transakcji jest równoważne z uiszczeniem opłaty. Ta może wynosić nawet kilka procent, jednak nie mniej niż pewna kwota. Dlatego zanim zdecydujemy się na danego pośrednika, koniecznie sprawdźmy wymagane przez nich opłaty.

Możemy również wybrać fundusz inwestycyjny bezpośrednio. Tutaj jednak musimy też spodziewać się kosztów wejścia lub wyjścia z produktu. Wynikają one z konieczności pokrywania wynagrodzenia specjalistów, którzy obracają zgromadzonymi środkami tak, by przyniosły one zysk.

My sami nie musimy nic robić. Wydajemy jedynie polecenie, kiedy chcemy sprzedać nasze jednostki lub dokupić nowe.

Dowiedz się więcej: Jak wybrać dobre konto maklerskie

Wybieramy fundusz

Wybierając fundusz inwestycyjny, nie możemy kierować się jedynie historycznymi notowaniami. To bardzo często może powodować duże straty pieniężne w przyszłości. Duże zyski w ciągu ostatnich 3 lat nie dają gwarancji, że w następnych latach będzie podobnie. Ba, często jest całkowicie odwrotnie.

Zanim zapiszemy się do danego produktu, dokładnie przeanalizujmy:

  • strategię zarządzania funduszem,
  • skuteczność osób zarządzających,
  • opłaty manipulacyjne,
  • historię spadków i wzrostów notowań,
  • zachowanie funduszu na tle konkurencji.

Pamiętajmy, że dobry fundusz inwestycyjny musi budzić zaufanie. Bez niego ilość zgromadzonych środków jest niewielka, a tym samym nie ma zbyt wielu możliwości inwestowania.

Jeśli posiadamy nieco więcej pieniędzy, dobrze jest wybrać nie jeden, a kilka produktów. W ten sposób dywersyfikujemy nasz portfel jeszcze bardziej i zwiększamy szansę na zysk, jednocześnie sprawiając, że ewentualna utrata gotówki jest mniej odczuwalna.

Jak sprawdzać notowania?

Notowania danego funduszu możemy sprawdzić na jego stronie internetowej lub przez jeden z wielu serwisów przedstawiających te dane i porównujących ze sobą wiele produktów finansowych. W ten sposób nie tylko szybko sprawdzimy, ile zarobiliśmy, ale również porównamy nasz zysk do innych funduszy inwestycyjnych. Sprawdzimy historyczne notowania funduszy i przeczytamy o prognozowanych zachowaniach.

Warto jednak wiedzieć, że fundusze otwarte z reguły prezentują swoją wycenę codziennie. Zamknięte zaś raz w miesiącu lub raz na kwartał.

Nie panikujmy, jeśli jednego dnia zauważymy spadek o kilka procent. Najlepiej jest lokować pieniądze w fundusze na dłuższy okres – nawet powyżej 3 lat. Jeśli przeanalizujemy notowania w ten sposób, zauważymy, że tylko nieliczne fundusze inwestycyjne zanotowały stratę. Najczęściej będą to także produkty agresywne, czyli inwestujące w wysoce ryzykowne aktywa.

Jaki fundusz inwestycyjny jest najlepszy?

Bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Naturalnie będzie to produkt, który najwięcej zyskuje. Najwięcej mogą zarobić fundusze agresywne, które inwestują głównie w akcje. Niestety mogą również dużo stracić. Przeglądając bieżące notowania, bez problemu można dostrzec fundusze, które w ciągu poprzedniego roku osiągnęły kilkadziesiąt procent straty.

O wiele bezpieczniejsze są te produkty, które inwestują głównie w obligacje, a jedynie niewielką część swoich jednostek w akcje. Ich zysk również jest jednak o wiele mniejszy – wynosi maksymalnie kilkanaście procent. Są to najlepsze fundusze inwestycyjne do inwestowania krótko- i długoterminowego.

Jak bezpiecznie inwestować w fundusze?

Wiele zależy również od posiadanych przez nas środków. Prawie wszystkie produkty posiadają kwoty minimalne pierwszej wpłaty i każdej kolejnej.

Zwróćmy również uwagę, czy przelewane pieniądze są nam niezbędne do życia i jakie byłyby ewentualne konsekwencje, gdybyśmy je stracili. Od tego zależy wybór agresywności funduszu. Nie powinniśmy lokować niezbędnych nam pieniędzy w produkty krótkoterminowe. Może okazać się, że będą nam potrzebne w najgorszym możliwym momencie, kiedy zostanie zanotowany największy spadek. Wtedy nasze środki zostaną dość mocno uszczuplone.

Dowiedz się więcej: Oszczędzanie na „czarną godzinę” – dlaczego warto?

Który fundusz inwestycyjny wybrać?

źródło zdjęcia: Getty Images / SARINYAPINNGAM

Opodatkowanie zysku

Będąc uczestnikami funduszów otwartych, musimy szykować się na zapłacenie podatku od każdego wypracowanego zysku, który osiągniemy. Zysk jest wyliczany w momencie sprzedaży jednostek jako różnica między wartością kupna a sprzedaży.

Jeśli więc fundusz inwestycyjny przyniósł stratę i wypłacimy pieniądze, które do niego włożyliśmy, nie zapłacimy podatku. W przeciwnym wypadku będzie to 19% tzw. podatku Belki. My sami nie musimy płacić tej daniny – zrobi to za nas nasz fundusz.

Lokowanie pieniędzy w fundusz inwestycyjny staje się coraz popularniejszą metodą pomnażania środków. Wynika to z coraz większej wiedzy Polaków dotycząca ekonomii i finansów. Bardzo proste procedury wejścia również przekonują do inwestowania w ten sposób. Choć przy bezpiecznych produktach możemy spodziewać się niskiego zysku, to jest on dalej wyższy niż nasz zarobek z lokat czy kont oszczędnościowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: