ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
19 Mar, 2018 - 02:00

Franszyza integralna w AC – co to jest?

ARTYKUŁ PARTNERA

Franszyza integralna to częsty element warunków ubezpieczenia autocasco. Wyjaśniamy, czym jest i jak należy go rozumieć, gdy znajdzie się w umowie AC. To bardzo ważna kwestia, gdyż ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela – decyduje, kto poniesie koszty uszkodzenia auta (ubezpieczyciel czy osoba ubezpieczona).

Franszyza integralna to pojęcie, z jakim spotkamy się najczęściej przy zakupie ubezpieczenia samochodowego autocasco. Jest ono bardzo ważne, ponieważ ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Od franszyzy integralnej zależy, kto w danej sytuacji pokrywa koszty uszkodzenia auta – ubezpieczyciel czy osoba ubezpieczona. Właśnie dlatego w naszym tekście spróbujemy wytłumaczyć, co dokładnie oznacza pojęcie franszyzy integralnej, a także jak je interpretować, gdy pojawi się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wyjaśnimy również, czym się różni franszyza integralna od redukcyjnej, ponieważ oba pojęcia stosowane są w umowach polisy AC.

Franszyza integralna – co to znaczy?

Pojęcie franszyzy integralnej występuje zwykle w warunkach ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, a większość z nas spotka je najprawdopodobniej przy zakupie autocasco. Dla przypomnienia, polisa autocasco AC jest to ubezpieczenie dobrowolne samochodu, które zabezpiecza przed skutkami kradzieży samochodu lub jego zniszczenia np. w wyniku wypadku lub aktu wandalizmu. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia szkody w takich sytuacjach do określonej wysokości.

Wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż całkowita suma ubezpieczenia AC, która jest określona w warunkach umowy. W tych samych warunkach może (ale nie musi) pojawić się zapis dotyczący franszyzy integralnej.

Najprościej mówiąc, franszyza integralna jest to suma, poniżej której szkody nie są pokrywane z ubezpieczenia, lecz osoba ubezpieczona musi je pokrywać we własnym zakresie. Dopiero powyżej określonej kwoty franszyzy integralnej szkody podlegają ochronie ubezpieczeniowej.

Wysokość franszyzy integralnej znaleźć można w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Na początku tego dokumentu zwykle znajduje się słownik pojęć, gdzie obok takich terminów jak fundusz gwarancyjny, szkoda całkowita, szkoda częściowa itp. powinna znaleźć się również definicja franszyzy integralnej.

Jak wygląda franszyza integralna w praktyce?

Suma franszyzy integralnej określa poziom, od którego ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód objętych ubezpieczeniem. Zwykle jest to dość niska kwota – w przypadku autocasco wynosi średnio 500 zł. Kwota taka dotyczy więc drobnych szkód, czyli takich, których likwidacja kosztowałaby ubezpieczyciela zbyt dużo czasu i formalności, a więc narażałaby go na wyższe koszty operacyjne.

W przypadku AC gwarancja ubezpieczeniowa zwykle dotyczy poważniejszych szkód, a przede wszystkim zapewnia odszkodowanie w sytuacji kradzieży auta.

Oto przykład, jak działa franszyza integralna. Jeśli w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC jest ona określona na poziomie 500 zł, to:

  • w przypadku szkody o wartości < 500 zł np. 350 zł – ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, a koszty likwidacji szkody (czyli np. naprawy uszkodzonego lusterka) pokryje właściciel auta,
  • w przypadku szkody o wartości > 500 zł np. 700 zł – koszty jej likwidacji pokryje ubezpieczyciel, czyli wypłaci odszkodowanie w pełnej kwocie 700 zł.

Wszystkie szkody o wartości przewyższającej sumę franszyzy integralnej są więc pokrywane przez ubezpieczyciela.

Uwaga! Czasami wysokość franszyzy integralnej określona jest nie kwotowo, lecz procentowo, np. 5% i oznacza to wówczas równowartość 5% z sumy ubezpieczenia.

Wady i zalety franszyzy integralnej

Na pierwszy rzut oka franszyza integralna wydaje się korzystna wyłącznie dla ubezpieczyciela, ponieważ zwalnia go z obowiązku wypłaty odszkodowania w wielu sytuacjach. Jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu AC, większość kierowców chciałaby, by także drobne szkody były pokrywane z polisy.

Szczególnie jest to ważne dla właścicieli drogich i nowych aut, gdzie zwykła wymiana lusterka bocznego urwanego przez wandali na parkingu może być dość kosztowna. Właśnie dlatego wiele osób wybiera polisę z niską kwotą franszyzy integralnej lub ubezpieczenie AC bez franszyzy. Autocasco bez franszyzy dostępne jest w kilku firmach ubezpieczeniowych i oznacza, że ubezpieczyciel pokrywa koszty nawet najmniejszych szkód.

Rozwiązanie to ma jednak także swoją wadę – każde zgłoszenie takiej niewielkiej szkody wpływa na wysokość zniżek na AC. W praktyce więc właściciele takiej polisy tak czy owak rezygnują ze zgłoszenia szkody lub ewentualnie dokupują dodatkowe ubezpieczenie ochrony zniżek.

Franszyza redukcyjna – czym różni się od franszyzy integralnej?

W przypadku ubezpieczenia autocasco spotkać można także inne pojęcie podobne do franszyzy integralnej, które jednak oznacza zupełnie co innego. Chodzi o franszyzę redukcyjną, czyli kwotę, którą osoba ubezpieczona musi pokryć z własnej kieszeni przy likwidacji każdej szkody.

Wysokość franszyzy redukcyjnej oznacza więc udział własny w odszkodowaniu. Jeśli przykładowo wartość szkody wyniesie 1 500 zł, a franszyza redukcyjna określona jest na 1 000 zł, to ubezpieczyciel wypłaci jedynie 500 zł odszkodowania, natomiast 1 000 zł będzie musiała pokryć osoba ubezpieczona. Wysokość franszyzy redukcyjnej może być określona kwotowo, procentowo lub w sposób mieszany (np. 5% ale nie mniej niż 500 zł).

Warto wiedzieć! W praktyce franszyza redukcyjna jest nieco mniej korzystna dla osoby ubezpieczonej niż franszyza integralna, ponieważ oznacza konieczność finansowego zaangażowania przy każdej szkodzie.

W przypadku franszyzy integralnej we własnym zakresie należy pokrywać koszty likwidacji jedynie najmniejszych szkód. Właśnie dlatego wielu kierowców woli płacić większą składkę ubezpieczenia w zamian za wykreślenie franszyzy redukcyjnej z warunków umowy. Warto przy okazji wspomnieć, że o ile franszyza redukcyjna jest negocjowalna, franszyzy integralnej zwykle nie można usunąć z warunków ubezpieczenia (jedynie w kilku firmach ubezpieczeniowych możliwy jest zakup polisy AC bez franszyzy).

Z jaką franszyzą integralną wybrać ubezpieczenie AC?

Wybór ubezpieczenia AC wymaga więcej zaangażowania niż wybór polisy OC, ponieważ w przypadku autocasco znaczenie mają poszczególne warunki umowy, a nie tylko cena składki. Najważniejsza jest oczywiście suma ubezpieczeniowa, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela za pokrycie szkód, ale także metody wyceny szkód, warunki wyłączenia odpowiedzialności, udział własny, czy właśnie franszyza integralna i jej wysokość.

Tak jak pisaliśmy już w poprzednich paragrafach, istnieją oferty AC bez franszyzy integralnej. Należy jednak pamiętać, że cena takiego ubezpieczenia bywa najczęściej wyższa niż cena polisy AC z franszyzą integralną. Co więcej, autocasco bez franszyzy integralnej nie opłaca się dla osób posiadających maksymalne zniżki na AC, ponieważ w ich przypadku zgłaszanie każdej najdrobniejszej szkody oznacza utratę praw do tych zniżek w całości lub częściowo.

Jeśli decydujemy się na ubezpieczenie z franszyzą integralną, jej wysokość należy dopasować po prostu do indywidualnych potrzeb. Niższa kwota franszyzy oznacza pokrywanie większej liczby szkód przez ubezpieczyciela, ale też wiąże się z wyższą składką, ponieważ oznacza to dla ubezpieczyciela wyższe ryzyko wypłaty odszkodowania. W praktyce czasami lepiej zdecydować się na wyższą kwotę franszyzy, szczególnie w przypadku osób posiadających pełny pakiet zniżek AC.

Dowiedz się więcej: Zniżki OC – jak je wypracować? >>

Warto wiedzieć, że franszyza integralna w przypadku autocasco (a także innych rodzajów ubezpieczeń dobrowolnych), choć stosowana jest przez większość ubezpieczycieli, nie zawsze jest nazwana wprost w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Czasami o jej obowiązywaniu świadczy sformułowanie podobne do tego: ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powyżej kwoty… .

Ogólnie franszyza integralna jest z reguły korzystniejsza niż franszyza redukcyjna, ale w przeciwieństwie do tej drugiej, nie jest negocjowalna. Należy pamiętać, że jej wysokość wpływa na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także na cenę polisy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ