ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
28 Sty, 2017 - 14:31
Faktoring ułatwia zarządzanie zobowiązaniami w firmie. Poznaj jego podstawowe rodzaje

Faktoring ułatwia zarządzanie zobowiązaniami w firmie. Poznaj jego podstawowe rodzaje

ARTYKUŁ PARTNERA

Warto skorzystać z dostępnych rozwiązań finansowych, które pozwalają na łatwiejsze i sprawniejsze zarządzanie zobowiązaniami w przedsiębiorstwie. Poznaj faktoring i dowiedz się, w jaki sposób ta usługa może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej w firmie.

Faktoring jest produktem finansowym, który wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstwa na każdym etapie. Jego istotą jest zamiana faktur z odroczonym terminem płatności wystawianych kontrahentowi natychmiast po wystawieniu dokumentu. Daje to szybki dostęp do pieniędzy, pozwalając na zachowanie płynności finansowej. Faktoring jest doskonałym rozwiązaniem, które sprawdza się zarówno w przypadku dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, jak i firm mających przejściowe kłopoty z kontrahentami regulującymi faktury nieterminowo.

Najważniejsze rodzaje faktoringu

Faktoring to nie jedno, lecz kilka rozwiązań dających przedsiębiorstwom dostęp do pieniędzy z wystawionych kontrahentom faktur. Wśród podstawowych jego rodzajów wymienić można: faktoring pełny, faktoring niepełny i faktoring odwrotny. Niektóre firmy faktoringowe oferują także faktoring samorządowy.

  • Faktoring pełny

Faktoring pełny (faktoring bez regresu) polega na finansowaniu należności przy jednoczesnym przejęciu przez firmę faktoringową ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Jest to opcja pozwalająca na uzyskanie środków finansowych zaraz po wystawieniu dokumentu, a zarazem dająca możliwość uniknięcia odpowiedzialności finansowej za ewentualnie przedłużającą się nieterminową spłatę zadłużenia kontrahenta.

Faktoring pełny może występować z ubezpieczeniem firmy faktoringowej (tj. polisą wykupioną przez firmę faktoringową w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym) lub z polisą klienta (tj. w ramach indywidualnego ubezpieczenia zawartego przez klienta z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym).

  • Faktoring niepełny

Faktoring niepełny (z regresem) to usługa polegająca na wykupieniu przez firmę faktoringową faktur z odroczonym terminem płatności i wypłacie środków przedsiębiorstwu. Od faktoringu pełnego różni się istnieniem okresu regresu, czyli terminu płatności, w którym kontrahent powinien uregulować swoje zobowiązanie. Jeśli po okresie regresu firma faktoringowa nie odnotuje płatności, wówczas prowadzi działania monitorujące i windykacyjne w celu odzyskania pieniędzy. W przypadku dalszego braku płatności klient zobowiązany jest uregulować dług kontrahenta poprzez zwrot zaliczki – dokonuje więc regresu.

  • Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to usługa, której istotą jest finansowanie faktur wystawionych przez dostawców. Dzięki temu przedsiębiorstwo otrzymuje dostęp do środków finansowych, mogąc regulować swoje zobowiązanie przed terminem płatności. Jest to rozwiązanie przynoszące wiele korzyści: od zwiększenia wiarygodności po uzyskanie atrakcyjnych rabatów.

  • Faktoring samorządowy

Faktoring samorządowy to specyficzna usługa oferowana przez wybrane firmy faktoringowe, a dedykowana dostawcom towarów i usług działających na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.

Faktoring to rozwiązanie na miarę nowoczesnych przedsiębiorstw, które pozwala na osiągnięcie wielu korzyści: począwszy od zwiększania wiarygodności, poprzez poprawę konkurencyjności, a skończywszy na zachowaniu płynności finansowej.