ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
04 Wrz, 2017 - 05:00

Faktoring dla małych firm

ARTYKUŁ PARTNERA

Firmy sprzedające usługi lub produkty z odroczonym terminem płatności mogą stanąć przed problemem opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub niewypłacalności kontrahentów. Grozi to utratą płynności finansowej i może wstrzymywać rozwój przedsiębiorstwa. Takiego ryzyka pozwala uniknąć faktoring, z którego z powodzeniem mogą korzystać nie tylko duże, ale i małe firmy.

Co to jest faktoring?

Faktoring to jeden ze sposobów finansowania działalności firmy. Zapewnia dostęp do środków finansowych należnych ze sprzedanych towarów i usług zaraz po wystawieniu faktury. Podmiotami umowy faktoringowej są faktorant oraz faktor. Rolę faktoranta pełni przedsiębiorstwo, które sprzedaje swoje wierzytelności. Mianem faktora określana jest natomiast firma faktoringowa.

Jak w praktyce działa faktoring? Przedsiębiorca po wystawieniu faktury swojemu kontrahentowi dostarcza ją faktorowi – ten w krótkim czasie, bo nawet w ciągu 24 godzin, przelewa na konto faktoranta do 90% wartości faktury.

Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje niemal natychmiastowy dostęp do należnych pieniędzy, które może przeznaczyć na dowolny cel – opłacenie rachunków, inwestycje itp. Jeśli natomiast chodzi o brakującą kwotę z faktury, jest ona przekazywana na konto firmy w momencie, gdy dłużnik ureguluje płatność z faktorem.

Zalety faktoringu dla małej firmy

Tego typu forma finansowania niesie ze sobą wiele korzyści, a także pozwala na szybki rozwój małych firm. Przede wszystkim, umożliwia zachowanie płynności finansowej, uniknięcie zatorów płatniczych i zamrożenia gotówki. Jednocześnie stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego kredytu. Dlaczego?

Skorzystanie z oferty instytucji bankowych wymaga najczęściej podejmowania długotrwałego zobowiązania, obciążonego nie tylko odsetkami, ale i dodatkowymi opłatami. Ponadto, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa nie zawsze pozwala na zaciągnięcie kredytu w oczekiwanej wysokości. Faktoring dla małych firm w wielu wypadkach okazuje się korzystniejszy – jest rozwiązaniem pewniejszym i bardziej opłacalnym, a także wiąże się z minimalnymi formalnościami.

Więcej o faktoringu dla małych firm

Małe przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu zapewniają sobie płynność finansową i mogą inwestować w rozwój bez ciążącego na nich zobowiązania kredytowego. Usługa tego typu pozwala m.in. na uzyskanie większego limitu finansowania oraz jego wzrostu wraz ze wzrostem sprzedaży. Udogodnienia takie obejmuje np. oferta faktoringu dla małych firm Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Przedsiębiorca może liczyć również na brak konieczności wskazywania celu finansowania i posiadania twardych zabezpieczeń oraz na ograniczone do minimum formalności, a także profesjonale doradztwo finansowe.

Realizacja planów biznesowych małych firm wymaga finansowania – wg badań Bibby Financial Services Sp. z o.o. faktoring jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców, którzy planują dynamiczny rozwój na rynku polskim i zagranicznym. Jednocześnie pozwala na korzystanie z wiedzy doświadczonych fachowców i uzyskanie wsparcia w różnych aspektach prowadzonej działalności.

ZOBACZ RÓWNIEŻ