Mateusz Baj
Mateusz Baj
10 Paź, 2017 - 01:00
Czy egzekucja komornicza poza granicami kraju jest możliwa?

Czy egzekucja komornicza poza granicami kraju jest możliwa?

Mateusz Baj

Czy istnieje prawna możliwość wyegzekwowania swoich pieniędzy i egzekucja komornicza wobec dłużnika, który ukrywa się za granicą?

Egzekucja komornicza staje się konieczna, kiedy zawodzą inne sposoby odzyskania pieniędzy od dłużnika. Czy jest ona możliwa, kiedy dłużnik wyjechał za granicę?

Komornik działa tylko w Polsce

Kiedy jesteśmy zaopatrzeni w tytuł wykonawczy lub inny dokument pozwalający na dochodzenie od dłużnika określonej kwoty (np. nakaz zapłaty, bankowy tytuł egzekucyjny, ugodę sądową czy akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji), a ten nie chce nam dobrowolnie zapłacić, wówczas najczęściej udajemy się do komornika. Co jednak zrobić, kiedy nasz dłużnik wyjechał za granicę i nie znamy dokładnego adresu jego pobytu?

Warto wiedzieć, że każdy komornik działa przy sądzie rejonowym i posiada swój rewir, którym jest obszar właściwości tego sądu. Obecnie prawo wyboru komornika należy do wierzyciela – może on wybrać do prowadzenia windykacji komornika ze swojego rewiru, z rewiru dłużnika lub z dowolnego rewiru na terenie Polski. To, ile może zabrać komornik, uzależnione jest między innymi od rodzaju umowy (czy jest to umowa o pracę, czy umowa cywilno-prawna) oraz od rodzaju pobieranych świadczeń.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć konto żony za długi męża? 

Nie oznacza to jednak, że taki komornik może egzekwować dług poza granicami naszego kraju – jego możliwości egzekucyjne kończą się na granicy RP.

Polski komornik nie może także zająć zagranicznego konta. Zgodnie z art. 11104 polskiego Kodeksu postępowania cywilnego do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

Analogiczne lub podobne przepisy obowiązują w innych państwach. Dzieje się tak z prostego powodu: żadne z państw nie chce pozwolić na to, żeby komornik z innego państwa mógł prowadzić egzekucję na jego terenie – byłoby to uznane za mieszanie się w wewnętrzne sprawy tego państwa, a nawet za naruszenie jego suwerenności.

Pamiętajmy jednak, że komornik może zająć także znajdujące się w Polsce nieruchomości należące do dłużnika i spieniężyć jego majątek poprzez licytacje komornicze).

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – jak kupić mieszkanie na licytacji i na co uważać 

Europejski Tytuł Egzekucyjny a egzekucja komornicza

Jeśli jednak dłużnik przebywa w jednym z państw Unii Europejskiej albo posiada w takim państwie konto bankowe, egzekucja komornicza  jest możliwa dzięki Europejskiemu Tytułowi Egzekucyjnemu. To stosunkowo nowa instytucja, która została powołana do życia rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w 2004 roku. Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) jest stosowany od 21 października 2005 roku.

Europejski Tytuł Egzekucyjny sam w sobie nie jest dokumentem, a jedynie statusem, który sąd nadaje swojemu wcześniejszemu orzeczeniu. Aby go uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek. Składa się go do tego samego sądu, który wydał wcześniejsze orzeczenie.

Dowiedz się więcej: Windykacja zagraniczna długu – jak działa? 

Kiedy sąd nada orzeczeniu zaświadczenie ETE, taki orzeczenie jest uznawane i wykonywane – bez potrzeby prowadzenia odrębnego postępowania – w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Jest ono jednak wykonywane według prawa państwa, w którym prowadzona jest egzekucja.

Jeśli zatem dłużnik przebywa we Francji, właściwym dla egzekucji będzie prawo francuskie. Prawo tego państwa będzie więc określało organy egzekucyjne (które będą się zajmowały sprawą), środki obrony przed egzekucją, które przysługują dłużnikowi (w tym powództwa przeciwegzekucyjne), a także warunki zawieszenia egzekucji oraz umorzenia postępowania egzekucyjnego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ