ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
24 Lis, 2017 - 03:00

Dopłaty do odszkodowań – kiedy opłaca się z nich skorzystać?

ARTYKUŁ PARTNERA

Dowiedz się, czym są dopłaty do odszkodowań OC oferowane przez firmy odszkodowawcze i w jakich sytuacjach warto z nich skorzystać.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC budzi w polskich kierowcach wiele emocji. Nie dość, że ceny polis od wielu miesięcy systematycznie rosną, to w dodatku powszechną praktyką jest zaniżanie przez ubezpieczycieli odszkodowań. W tym drugim przypadku pomocne okazują się firmy odszkodowawcze, które oferują osobom pokrzywdzonym tzw. dopłaty do odszkodowań. Usługa ta pozwala otrzymać w krótkim czasie kwotę wyrównującą zaniżone odszkodowanie. Poniżej tłumaczymy, na czym ona dokładnie polega i czy rzeczywiście jest taka korzystna.

Kto w Polsce oferuje dopłaty do odszkodowań?

Usługa oferowana jest przez specjalistyczne firmy i kancelarie, zajmujące się w ogóle dochodzeniem odszkodowań od ubezpieczycieli w imieniu swoich klientów. Oznacza to, że kancelarii takiej można również zlecić prowadzenie sprawy przeciwko ubezpieczycielowi, który dopuścił się zaniżenia odszkodowania.

O niedopłatę można walczyć z ubezpieczycielem przed sądem (samodzielnie lub z pomocą kancelarii) albo zdecydować się na szybsze rozwiązanie, jakim jest właśnie dopłata do odszkodowania OC.

Co się kryje pod pojęciem dopłaty do odszkodowań?

Polega ono na tym, że firma lub kancelaria odszkodowawcza proponuje po prostu odkup odszkodowania OC od klienta za określoną cenę. Dokładniej jest to odkup prawa do roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, jakie klient nabył w wyniku zgłoszenia szkody poniesionej wskutek np. kolizji lub wypadku.

Roszczenia te mogą dotyczyć jednak wyłącznie szkód majątkowych, a nie osobowych (praw do tych drugich zgodnie z polskim prawem nie można zbywać). W praktyce najczęściej odkupywane są odszkodowania powypadkowe z OC i z AC.

Dowiedz się więcej: Najtańsze OC dla młodych kierowców >>

Na czym polega odkupywanie szkód?

Firma oferująca dopłaty do odszkodowań na początku przeprowadza weryfikację szkody na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów np. kosztorysu szkody oraz decyzji o wypłacie odszkodowania. Zanim firma odkupi szkodę, musi sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek szanse na dalsze dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela.

Jest to możliwe wyłącznie w przypadku szkód nie starszych niż 3 lata i gdy rzeczywiście doszło do zaniżenia przez ubezpieczyciela wartości odszkodowania. Jeśli firma zdecyduje się na odkup odszkodowania OC, dochodzi do zawarcia z klientem umowy cesji wierzytelności. Z jej tytułu klient otrzymuje wartość wyliczonej niedopłaty z tytułu szkody pomniejszoną o prowizję.

Dowiedz się więcej: Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy >>

Wady i zalety usługi dopłaty do odszkodowania

Zaniżanie odszkodowań OC przez firmy ubezpieczeniowe to dość częsty problem, dlatego większość pokrzywdzonych osób widzi w dopłatach korzystne rozwiązanie. Zdecydowanie się na sprzedaż praw do odszkodowania rzeczywiście ma wiele zalet:

  • pozwala bardzo szybko uzyskać dodatkowe pieniądze, które np. są niezbędne do przeprowadzenia pełnej naprawy samochodu (firma wypłaca gotówkę z tytułu cesji zwykle w ciągu kilku dni),
  • pozwala uniknąć długiego postępowania sądowego oraz konsekwencji jego ewentualnego przegrania z ubezpieczycielem (np. konieczności pokrycia kosztów sądowych).

Niestety skorzystanie z usługi ma też swoje negatywne strony:

  • wypłacona kwota od firmy kupującej odszkodowanie jest dużo mniejsza od należnej niedopłaty (średnio o 20%),
  • kwota wypłacona z tytułu cesji wierzytelności powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym, natomiast wyegzekwowane bezpośrednio od ubezpieczyciela odszkodowanie nie byłoby obciążone żadnym podatkiem.

Skorzystanie z dopłaty do odszkodowań jest opłacalne dla osób, które nie chcą tracić czasu i pieniędzy na samodzielne dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela, które zazwyczaj kończy się długim procesem sądowym. Warto jednak dobrze wybrać firmę oferująca odkup odszkodowań, szczególnie pod kątem zakresu usług (niektóre firmy skupują wyłącznie szkody częściowe), a przede wszystkim pod względem wysokości prowizji pobieranej przy umowie cesji wierzytelności.

ZOBACZ RÓWNIEŻ