Michał Nielub
Michał Nielub
08 Lip, 2017 - 06:00
Domy pasywne i domy energooszczędne - czym się różnią?

Domy pasywne i domy energooszczędne – czym się różnią?

Michał Nielub

Domy pasywne nie są jeszcze tak popularne, jak domy energooszczędne. Bezpośrednią przyczyną są wyższe wymagania, które musi spełnić budownictwo pasywne. Czym się różni od energooszczędnego?

Domy energooszczędne zostały poniekąd wymuszone regulacjami unijnymi oraz krajowymi, które musiały zostać dostosowane do prawa europejskiego. Wydana przez Parlament Europejski dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z dnia 10 maja 2010 roku nałożyła obowiązek na wszystkie kraje unijne, który polega na tym, że nowe budynki muszą wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych.

W dyrektywie tej mowa jest też o tym, że do 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowe budynki muszą cechować się niemal zerowym zapotrzebowaniem energetycznym. Mając na uwadze ten zapis, władze Polski zmieniły prawo krajowe. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe regulacje, zmieniające dopuszczalny wskaźnik EP dla nowych budynków. Zmiany te wymuszają więc na polskich deweloperach inwestowanie w domy pasywne. Czym się różnią od domów energooszczędnych?

Dom energooszczędny

Domy pasywne różnią się od domów energooszczędnych zapotrzebowaniem energetycznym, wyrażanym we wskaźniku EP. Oznacza on roczne zapotrzebowanie na energię nieodnawialną, które podawane jest w kilowatogodzinach (kWh).

Za dom energooszczędny uważa się budynek, którego wskaźnik EP jest równy lub niższy 120 kWh rocznie.

W celu osiągnięcia tego rezultatu stosuje się urządzenia, czerpiące energię ze źródeł odnawialnych (w skrócie OZE). Do najczęściej stosowanych urządzeń tego typu zalicza się:

  • pompy ciepła,
  • systemy rekuperacji,
  • panele solarne,
  • ogniwa fotowoltaiczne.

Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia izolacji przegród. Coraz większą popularnością cieszy się ocieplanie pianką PUR, która w przeciwieństwie np. do styropianu, eliminuje też szczeliny powodujące utratę ciepła.

Istotną kwestią jest także redukcja mostków termicznych. Występują one zazwyczaj w miejscach zamontowania okien oraz drzwi. Z tego powodu poszukuje się produktów o jak najniższym współczynniku przenikania ciepła oraz stosuje się rozwiązania polegające na ciepłym montażu.

Dowiedz się więcej o współczynniku przenikania ciepła >>

Domy pasywne

Budownictwo pasywne charakteryzuje się dużo większymi wymaganiami, niż klasyczne budownictwo energooszczędne. Wynika to z faktu, iż domy pasywne muszą cechować się wskaźnikiem EP poniżej 55 kWh, przy czym do samych celów grzewczych ten wskaźnik nie może być wyższy niż 15 kWh. Powoduje to wzrost kosztów wzniesienia takich budynków, ponieważ urządzenia OZE nie należą do najtańszych rozwiązań – choć ich ceny stopniowo maleją.

Aby domy pasywne mogły posiadać tak niskie zapotrzebowanie energetyczne w polskim klimacie, należy przede wszystkim zadbać o izolację przegród. W tym celu stosuje się cieplejsze materiały do wykonania ścian oraz kładzie się grubszą warstwę izolacyjną.

Ciepły montaż okien i drzwi, systemowe podejście do zależności między urządzeniami OZE oraz ocieplenie dachu pianką PUR to standard jeżeli chodzi o domy pasywne.

Na czym polega systemowe podejście do zależności między urządzeniami OZE? To wzajemne uzupełnianie się poszczególnych elementów.

Jeżeli pompa ciepła jest zasilana energią elektryczną, należy zadbać o to, aby ogniwa fotowoltaiczne wyprodukowały wystarczającą ilość prądu niezbędną nie tylko do zasilenia pompy ciepła. Jej ilość również musi wystarczyć do zasilenia całej instalacji elektrycznej domu. Taki system uzupełniony jest również przez panele solarne, które dostarczają ciepło. Dzięki temu możliwa jest niższa eksploatacja pomp ciepła w sezonie wiosenno-letnim, kiedy nasłonecznienie jest najwyższe. Wpływa to na niższe zapotrzebowanie na prąd.

Domy pasywne a energooszczędne – podstawowa różnica

Domy pasywne od domów energooszczędnych odróżnia przede wszystkim niższe zapotrzebowanie energetyczne. Ich budowę wymuszają regulacje unijne, do których zostało dostosowane prawo krajowe – takie budynki muszą mieć niemal zerowe zapotrzebowanie na energię nieodnawialną.

Domy pasywne i domy energooszczędne - domy pasywne

ZOBACZ RÓWNIEŻ