Michał Nielub
Michał Nielub
05 Lip, 2017 - 10:37
Domy energooszczędne - jak zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne budynku

Domy energooszczędne – jak zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne budynku

Michał Nielub

Domy energooszczędne zyskują na popularności. Jest to związane nie tylko z rosnąca świadomością ekologiczną społeczeństwa, ale również kwestią oszczędności. Jak zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne domu?

Domy energooszczędne są coraz częściej kupowane. Ich popularność wynika przede wszystkim z rosnącej świadomości społeczeństwa – nie tylko ekologicznej, ale także ekonomicznej. Koszty utrzymania domu w znacznym stopniu zależą od jego zapotrzebowania energetycznego. Im niższe, tym mniejsze płacimy rachunki.

Rozwój urządzeń pozyskujących energię z odnawialnych źródeł umożliwia budowanie takich domów, których zapotrzebowanie na energię jest znikome. Istnieją już technologie, pozwalające na konstrukcję budynków tzw. „zeroenergetycznych”, czyli takich, których bilans pomiędzy produkcją energii, a jej zużyciem jest zerowy. Rozwijane są też technologie budynków tzw. „energy+”, które polegają na przewyższeniu produkcji energii nad jej zużyciem.

Domy energooszczędne – technologie

Ciepły montaż okien

Energią jest zarówno prąd, jak i ciepło. Bardzo dużo energii cieplnej ucieka przez tzw. „mostki termiczne” (dach, podłoga oraz ściany). Centralnym punktem ścian są takie elementy, jak okna oraz drzwi.

Dużo ciepła zazwyczaj ucieka przez okna, które jeszcze do niedawna były bardzo nieszczelne – szczególnie drewniane. Te, po określonym czasie się wypaczały, tworząc szczeliny między futryną a ścianą. Aktualnie produkowane są już okna posiadające system trzyszybowy, których współczynnik przenikania ciepła oscyluje nawet w granicach 0,6 U.

Dowiedz się więcej o współczynniku przenikania ciepła >>

Jeżeli myślimy o zapewnieniu bardzo niskiego zapotrzebowania energetycznego naszego domu, warto pomyśleć również o ciepłym montażu okien.

Najlepsze efekty osiągniemy, jeżeli okno zostanie zamontowane w warstwie ocieplenia, tzn. w styropianie. Aby osiągnąć pożądany efekt, ciepły montaż okien powinien wykorzystywać dodatkowe rusztowanie – dzięki temu okno zostanie umieszczone w odległości około 15 cm od muru.

Warto dodatkowo pomyśleć o zastosowaniu profili dolnych, które zapewnią odpowiednią izolację termiczną.

Pompy ciepła

Redukcja mostków termicznych to nie jedyne działanie, jakie powinniśmy podjąć w celu zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego domu. Warto rozważyć kwestię pozyskiwania ciepła w okresach jesienno-zimowych.  Jego źródłem mogą być pompy ciepła, które występują w dwóch rodzajach – ziemne i powietrzne.

Ziemne pompy ciepła zasilane są energią, która kumuluje się w ziemi przez cały okres wiosenny, letni oraz częściowo jesienny. Pochodzi ona z nasłonecznienia oraz opadów deszczu.

Zakres temperatury źródła energii dla wymienionych urządzeń jest bardzo szeroki. Gruntowe pompy ciepła mogą ogrzewać dom nawet w przypadku, gdy temperatura w ziemi wynosi ok. 0°C. Z tego powodu montowane są tzw. sondy, które znajdują się 20 cm poniżej strefy przemarzania.

Powietrzne pompy ciepła są równie sprawne i pracują nawet, gdy temperatura powietrza wynosi -25°C. Należy pamiętać o tym, że im niższa temperatura źródła, tym bardziej spada sprawność tych urządzeń.

Proces pozyskiwania ciepła w obu przypadkach tkwi w obiegu ciepła. Podniesienie temperatury odbywa się w obiegu czynnika chłodniczego, który jest wymuszany sprężarką. Zasada działania jest podobna, jak w przypadku lodówek. Z tą jednak różnicą, że uzyskane ciepło jest wprowadzane do domu, natomiast chłód – wyprowadzany na zewnątrz.

Ogniwa fotowoltaiczne a panele słoneczne

Pompy ciepła dostarczają energii cieplnej, jednak muszą być zasilane prądem. Ogólnie przyjęło się, że 1 kW energii elektrycznej dostarcza 1 kW ciepła.

Źródłem zasilania pompy ciepła mogą być ogniwa fotowoltaiczne. Ich głównym zadaniem jest przekształcenie promieniowania słonecznego w prąd. W jaki sposób?

Ogólnie mówiąc, promienie słoneczne dostarczają energii cieplnej (przechwytywane są przez ogniwa umieszczone np. na dachu budynku), a następnie ta energia przekształcana jest na energię elektryczną w konwerterze. Im sprawniejszy konwerter, tym wydajność systemu jest wyższa.

Panele słoneczne działają i wyglądają podobnie, jak ogniwa fotowoltaiczne. Z tą jednak różnicą, że promieniowanie słoneczne dostarczające ciepło nie jest przekształcane w prąd, tylko w ciepło, służące następnie do ogrzania wody użytkowej. Ich sprawność jest również niższa niż ogniw fotowoltaicznych, ponieważ potrzebują większego nasłonecznienia, aby spełniały swoją rolę.

Dowiedz się więcej o ogniwach fotowoltaicznych >>

domy energooszczędne - zastosowanie

Nowe zasady rozliczania z zakładem energetycznym

Będąc przy temacie ogniw fotowoltaicznych, warto zwrócić uwagę na zmianę przepisów, jaka nastąpiła w 2016 roku. Dotyczy ona sposobów rozliczania z zakładem energetycznym:

  • z energii, która została wyprodukowana i oddana do publicznej sieci,
  • z energii, która została pobrana z publicznej sieci i wykorzystana przez dom.

Dotychczas bilans taki liczony był na podstawie faktycznego zużycia i produkcji. Problem tkwił jednak w tym, że sprzedawany prąd do zakładu energetycznego był tańszy niż ten, który został zakupiony.

Był to system nieopłacalny dla konsumenta, ponieważ energia elektryczna z ogniw fotowoltaicznych nie jest magazynowana. Jeżeli produkcja prądu następowała w trakcie dnia, energia nie była zużywana i w związku z tym trafiała bezpośrednio do publicznej sieci elektroenergetycznej. Wieczorem natomiast wzrastało zapotrzebowanie na prąd.

W nowym sposobie rozliczeń z zakładem energetycznym sumuje się prąd wyprodukowany i zużyty w ciągu jednej doby. Jest to rozwiązanie dużo korzystniejsze dla przeciętnego Kowalskiego.

Dowiedz się więcej: Domy pasywne i domy energooszczędne – czym się różnią? >>

Domy energooszczędne – dla kogo?

Domy energooszczędne są dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy dopiero planują budowę. Istnieje szereg możliwości, dzięki którym zmniejszymy zapotrzebowanie energetyczne budynku, a tym samym koszt jego utrzymania będzie dużo niższy.

Z punktu widzenia ekologii, przyczynimy się do mniejszego zanieczyszczenia powietrza osiedla, na którym mieszkamy, i poprawy swojego zdrowia. Korzyści wynikające z zastosowania źródeł energii odnawialnych zostały dostrzeżone przez deweloperów, w efekcie powstały całe osiedla zasilane wyłącznie takimi źródłami, jak np. Eko Natolin w Warszawie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ