Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
01 Paź, 2018 - 00:00

Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

Joanna Wojnarowska

Utrzymanie rodziny wielodzietnej wiąże się ze sporymi kosztami. Sprawdź, czy należy ci się dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Posiadanie dużej rodziny wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jako rodzice musimy wykazać się większą kreatywnością, pracowitością i zaradnością. Państwo powinno doceniać i wynagradzać rodziny, które mają odwagę świadomie wychowywać większą liczbę dzieci. Próbą takiego wsparcia jest dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Jest to dodatkowe obok zasiłku rodzinnego wsparcie finansowe. Poniżej wyjaśniamy, jak się o nie ubiegać, jakie kryteria formalne i dochodowe musimy spełniać i na jaką wysokość wsparcia możemy liczyć.

Artykuł dotyczy okresu zasiłkowego od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku i pokazuje stan prawny aktualny w tym okresie.

Czym jest dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

Na początku warto wyjaśnić, jak rozumiana jest rodzina wielodzietna. W polskim prawodawstwie przyjęło się, że za rodzinę wielodzietną uważa się taką, w której jest więcej niż dwójka dzieci. Dzieci mogą być biologiczne lub adoptowane.

Podstawową formą wsparcia dla dużych rodzin jest zasiłek rodzinny. Oprócz niego możemy starać się o dodatki do zasiłku rodzinnego. Jednym z dodatków jest właśnie dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Nie otrzymamy go jednak na każde dziecko. Zasiłek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko.

Jeśli chcemy sami przeczytać akty prawne, które regulują dodatki do zasiłku rodzinnego, to powinniśmy sięgnąć po:

 • Ustawę z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to podstawowy dokument. Ustala, jakie są dostępne zasiłki i omawia każdy z nich.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna – trudna i skomplikowana nazwa może odpychać. Zawiera zaktualizowane wysokości zasiłków.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce

Do kogo jest skierowany dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Tak wskazuje art. 12 a Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jakie jest kryterium dochodowe?

Kryterium dochodowe jest takie same jak w przypadku zasiłku rodzinnego. Miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 674 zł. Jeśli wychowujemy dziecko niepełnosprawne, to kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę.

Pamiętajmy, że brany jest pod uwagę dochód z roku poprzedniego.

Ile wynosi dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

Podstawowy zasiłek rodzinny może być udzielany w trzech wysokościach. W zależności od wieku naszej pociechy wynosi on:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
 • 124 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Z kolei dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej jest w stałej wysokości. Obecnie wynosi 95 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko. Jest to i tak podniesiona kwota. Poprzednio rodzinom wielodzietnym przysługiwało 50 zł na trzecie i każde kolejne dziecko.

W jaki sposób składać wniosek o dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

Musimy pamiętać, że dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej to dodatek do zasiłku rodzinnego. W pierwszej kolejności musimy się więc ubiegać o zasiłek rodzinny.

Jak wskazuje Ustawa o świadczeniach rodzinnych, to samorząd decyduje, gdzie należy składać wnioski. Czasem jest to urząd miasta, urząd gminy lub MOPS.

Możemy też składać wniosek drogą internetową za pomocą strony Empatia.mrpips.gov.pl.

Formularz wniosku można pobrać tutaj lub bezpośrednio w urzędzie.

Do wniosku musimy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument, który potwierdzi wiek dziecka (akt urodzenia lub dowód osobisty),
 • zaświadczenie o dochodzie z roku poprzedniego (wydane przez urząd skarbowy),
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki – jeśli nasze dziecko skończyło 18 lat,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeśli taka występuje.

Przy składaniu wniosku o dodatek do zasiłku pamiętajmy o terminach. Wypłata świadczenia do 31 grudnia nastąpi, jeżeli dokumenty zostaną złożone w okresie od 1 września do 31 października 2018 r. Jeśli staramy się o zasiłek i dodatek na nowy okres zasiłkowy, to również powinniśmy pamiętać o terminach. Jeżeli złożymy komplet dokumentów do końca września, to listopadowy zasiłek dostaniemy do końca listopada. Jeśli nie zdążymy we wrześniu, to zasiłek listopadowy dostaniemy do końca grudnia.

Inne formy wsparcia dla rodzin wielodzietnych

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej jest jedną z wielu form wsparcia dużych rodzin. Jak dodatek ten wygląda na tle innych zasiłków? Jakie są inne świadczenia rodzinne?

Karta Dużej Rodziny

Popularną formą wsparcia jest Karta Dużej Rodziny. Jest to karta, która gwarantuje system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Członkowie takich rodzin mogą robić taniej codzienne zakupy, taniej korzystać z basenu, siłowni czy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Partnerami programu są instytucje publiczne oraz niektóre firmy prywatne.

Żeby wejść do programu wystarczy posiadać więcej niż dwójkę dzieci. Nieważny jest dochód na osobę. Jedynym ograniczeniem jest wiek dzieci:

 • maksymalnie 18. rok życia,
 • 25. rok życia – jeśli nasze pociechy kończą studia wyższe,
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie 500 Plus

Inną formą pomocy dla rodzin wielodzietnych jest świadczenie 500+. Rodziny, których dochód jest niższy niż 800 zł na osobę, dostaną 500 zł na pierwsze dziecko (1 200 zł na osobę, jeśli wychowujemy dziecko niepełnosprawne). W pozostałych przypadkach 500 zł przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chwali się sukcesami na swojej stronie www:

„Największa poprawa sytuacji materialnej nastąpiła wśród rodzin posiadających 3 oraz 4 lub więcej dziecina utrzymaniu, które zagrożone były ubóstwem skrajnym odpowiednio w 5% (spadek o 4,3 pkt proc. w porównaniu do roku ubiegłego) i 14% (spadek o 4,1 pkt proc.). Duże znaczenie miało tu wprowadzenie w 2016 roku świadczenia wychowawczego, którego adresatami w głównej mierze były rodziny wielodzietne”.

Dowiedz się więcej: Program 500 plus – wszystko, co musisz wiedzieć

Program Dobry Start

Najnowszą formą wsparcia, którą zaproponował rząd, jest 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka.  W tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń dochodowych.

Dowiedz się więcej: Wyprawka 300 plus – wszystko, co musisz wiedzieć

Karta Dużej Rodziny, 500+ i 300 zł na wyprawkę to solidny zastrzyk gotówki dla rodzin wielodzietnych. Na tle tych programów dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł wypada dość blado. Niemniej, warto skorzystać i z tej formy pomocy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ