Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
30 Wrz, 2018 - 00:00
Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Joanna Wojnarowska

Wychowujesz samodzielnie dziecko? Dowiedz się, czy przysługuje Ci dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i jak się o niego ubiegać!

Różne sytuacje życiowe mogą sprawić, że zostaniemy sami z dzieckiem. Śmierć, rozstanie lub inne koleje losu doprowadzają do tego, że tracimy grunt pod nogami. Zaczynamy się zastanawiać, gdzie szukać pomocy. Być może dostajemy już zasiłek rodzinny. Czy wiemy jednak, że oprócz tego przysługuje nam dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka? Warto wiedzieć, jakie warunki musimy spełniać, by otrzymać taki dodatek, kiedy w świetle prawa jesteśmy samotnymi rodzicami i jakie obowiązuje nas kryterium dochodowe. W artykule wyjaśnimy te kwestie, a także gdzie i kiedy składać wnioski o świadczenie oraz jak długo trwa okres zasiłkowy.

Artykuł dotyczy okresu zasiłkowego od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku i pokazuje stan prawny aktualny w tym okresie.

Czym jest dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to część programu zasiłkowego. Żeby się o niego ubiegać, musimy mieć przyznany podstawowy zasiłek rodzinny. Wychowanie dziecka sporo kosztuje, dlatego oprócz podstawowego ogólnego zasiłku istnieją inne szczegółowe dodatki do zasiłku rodzinnego. Dodatek ma chociaż częściowo pomóc pokryć koszty związane z wychowaniem.

Jeśli chcemy samodzielnie zapoznać się z dokumentami prawnymi, w których zawarte są nasze prawa i obowiązki, to powinniśmy sięgnąć po:

 • Ustawę z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to podstawowy dokument. Ustala, jakie są dostępne zasiłki i omawia każdy z nich.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna – trudna skomplikowana nazwa może odpychać. Warto się z nią jednak zapoznać, ponieważ zawiera zaktualizowane wysokości zasiłków.

Ustawy pisane są zazwyczaj nieprzystępnym językiem. Często też są aktualizowane i zmieniane. Trzeba mieć więc pewność, że posługujemy się najbardziej aktualną wersją dokumentu. Aby ułatwić sobie zadanie poznania przepisów, warto więc posiłkować się interpretacjami i artykułami z Internetu.

Dowiedz się więcej: Świadczenia rodzinne – wszystko co musisz wiedzieć

Komu się należy dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Dodatek dla samotnej matki lub ojca – komu przysługuje? Oficjalnie przyjmuje się, że osoba samotna to ktoś z następującej listy: panna, kawaler, osoba rozwiedziona, wdowa lub wdowiec. Pojedyncze wyroki sądów sugerują, że osoby te nie powinny żyć w konkubinacie, ponieważ przestają być wtedy samotne. Nie ma jednak oficjalnego i jednoznacznego stanowiska ani interpretacji w tej sprawie.

Warto dodać, że warunkiem skorzystania z dodatku jest brak świadczeń alimentacyjnych. Zasiłek dla samotnej matki lub ojca ma więc zastąpić alimenty.

Ogólnie rzecz ujmując, z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka mogą skorzystać następujące osoby:

 • ojciec lub matka samotnie wychowująca dziecko, jeśli nie otrzymuje alimentów od drugiego rodzica,
 • opiekun adopcyjny, jeśli wychowuje dziecko samodzielnie,
 • pełnoletnia ucząca się osoba do 24. roku życia, jeśli oboje rodzice nie żyją.

Jakie kryterium dochodowe musimy spełniać?

Aby móc skorzystać z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, w pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie podstawowego zasiłku rodzinnego. Warunkiem jego otrzymania jest spełnienie kryterium dochodowego. Nasz dochód musi być niższy niż 674 zł na osobę. Samotne matki lub ojcowie, którzy mają dziecko niepełnosprawne, muszą zmieścić się w dochodzie 764 zł na osobę.

Jeśli nasz dochód przekracza minimalnie próg, to dostaniemy zasiłek, ale proporcjonalnie obniżony. Jest to tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Ile wynosi dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Na początku warto przypomnieć, ile wynosi podstawowy zasiłek rodzinny:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
 • 124 zł na dziecko w wieku 5-18 lat,
 • 135 zł na dziecko uczące się w wieku 18-24 lat.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to dodatkowe 193 zł w naszym budżecie. Niestety niezależnie od liczby dzieci, które wychowujemy, możemy liczyć maksymalnie na kwotę 386 zł.

Jeżeli nasze dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, to należy nam się dodatkowe 80 zł. Jeśli wychowujemy więcej takich dzieci, to możemy otrzymać maksymalnie 160 zł więcej.

Pamiętajmy też, że jest też inne świadczenie, które może zwiększyć podstawowy zasiłek rodzinny. Jeśli wychowujemy więcej niż dwójkę dzieci, to możemy ubiegać się o zasiłek rodzinny z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wynosi on 95 zł na trzecie i każde kolejne dziecko.

Jak składać wniosek o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Przede wszystkim musimy się zorientować, kto w naszej miejscowości odpowiada za przyznawanie zasiłków. Może to być urząd miasta, urząd gminy lub MOPS. Wszystko zależy od decyzji samorządowców. Do wniosku o dodatek trzeba dołączyć załącznik, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy:

 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego rodzica – jeżeli drugi rodzic nie żyje,
 • kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka – jeśli ojciec dziecka jest nieznany,
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego – jeżeli z jakichś przyczyn nie przyznano nam alimentów. Pamiętajmy bowiem, że jest to warunek konieczny, żeby uzyskać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Zgodnie z przepisami nie można mieć jednocześnie dodatku i alimentów.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji będziemy dostawać zasiłek rodzinny i dodatek co miesiąc. Właściwy urząd ustali nam harmonogram wypłaty świadczeń. Będziemy więc wiedzieli, kiedy dokładnie spodziewać się pieniędzy.

Jak wypłacany jest dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Samotna matka lub ojciec mogą liczyć na wpływ środków nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca. Musimy mieć jednak na uwadze, że w pierwszym miesiącu ważny jest termin złożenia wniosku. Jeśli złożyliśmy go  po 10. dniu miesiąca, to dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymamy w kolejnym miesiącu.

Jeśli staramy się o zasiłek i dodatek na nowy okres zasiłkowy, to również powinniśmy pamiętać o terminach. Jeżeli złożymy komplet dokumentów do końca września, to listopadowy zasiłek dostaniemy do końca listopada. Jeśli nie zdążymy we wrześniu, to zasiłek listopadowy dostaniemy do końca grudnia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ