Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
01 Lut, 2019 - 00:00
Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego?

Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego?

Joanna Wojnarowska

Wychowujesz niepełnosprawne dziecko? Czy wiesz, jak starać się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji? Przeczytaj i dowiedz się!

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji to jedna z form wsparcia dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka. Warto zapoznać się z wymogami i złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny. Najpierw poznajmy jednak najważniejsze fakty dotyczące świadczenia rehabilitacyjnego na dziecko.

W naszym artykule wyjaśnimy, komu się należy dodatek i jakie warunki trzeba spełnić, bo go uzyskać. Rozwiejemy wątpliwości odnośnie tego, czy przekroczenie kryterium dochodowego pozbawia prawa do zasiłku. Dowiemy się, w jaki sposób wypłacany jest zasiłek rehabilitacyjny. Na koniec omówimy kilka faktów, o których warto wiedzieć.

Dla kogo jest dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego?

Świadczenie rehabilitacyjne na dziecko, o którym mówimy, jest dodatkiem do podstawowego zasiłku rodzinnego. Możemy się o nie ubiegać, jeżeli jesteśmy:

 • jednym z rodziców dziecka,
 • opiekunem faktycznym, który wystąpił do sądu rodzinnego o adopcję dziecka,
 • opiekunem prawnym,
 • pełnoletnią osobą uczącą się, która potrzebuje zasiłku, ale nie jest na utrzymaniu rodziców lub ci muszą nam płacić alimenty.

I jednocześnie musimy mieć przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce

Dodatek przysługuje na dziecko, które:

 • ma mniej niż 16 lat i ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 • ma między 16 a 24 lat i ma orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu.

Musimy wiedzieć, że są również inne kryteria, które musimy spełniać. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka nie będzie nam przysługiwał, jeżeli np. dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, jest już w związku małżeńskim albo pobiera zasiłek rodzinny na własne dziecko. Jeśli więc nasze dziecko założyło własną rodzinę, to mimo spełnienia kryteriów, nasz wniosek zostanie odrzucony.

Dowiedz się więcej: Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego?

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka?

Jeśli nasze dziecko ma poważne problemy zdrowotne, a my jeszcze nie mamy orzeczenia o niepełnosprawności, to możemy zwrócić się do najbliższego ośrodka orzekającego. Znajdziemy go w naszym powiecie na liście zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z przepisami o orzeczenie możemy się ubiegać, jeśli nasza pociecha spełnia następujące warunki:

 • ma ograniczenia zdrowotne oraz jest pod opieką lekarza specjalisty, który prowadzi dokumentację medyczną,
 • problemy zdrowotne trwają dłużej niż rok,
 • z powodów zdrowotnych dziecko wymaga szczególnej opieki, większej niż jego rówieśnicy,
 • ograniczenia wynikają z określonych poniżej przyczyn:
  • upośledzenie ruchowe, wrodzone lub nabyte problemy z poruszaniem się,
  • upośledzenie narządów / układów wewnętrznych, np.: choroby metabolizmu, układu pokarmowego, oddechowego, krążenia, moczowego itp.,
  • upośledzenie umysłowe,
  • zaburzenia rozwojowe na tle psychologicznym,
  • padaczka,
  • nowotwór złośliwy.

Szczegółową listę schorzeń, które uprawniają do orzeczenia niepełnosprawności, znajdziemy na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Obywatel.gov.pl.

Jeśli tylko nasze dziecko wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej, to warto poprzeć to orzeczeniem o niepełnosprawności. Możemy wtedy starać się o świadczenia rodzinne, które pozwolą nam skuteczniej mierzyć się z chorobą na przykład o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Ile wynosi dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka?

Jeśli mamy przyznany zasiłek rodzinny, to możemy wnioskować o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji. Obowiązuje tutaj kryterium dochodowe – w przypadku dziecka niepełnosprawnego, dochód w rodzinie nie może przekroczyć 764 zł na osobę.

Dodatek rehabilitacyjny wynosi:

 • 90 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia,
 • 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5. a 24. rokiem życia.

Co jeśli mamy za wysoki dochód?

Obecnie nie musimy się martwić, jeżeli nasz dochód przekracza wymagane kryterium. W 2016 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ustaliło tzw. zasadę „złotówka za złotówkę”.

Zgodnie z nią niewielkie przekroczenie kryterium dochodowego nie pozbawia prawa do całego zasiłku. Zasiłek rodzinny jest jedynie pomniejszony proporcjonalnie do kwoty przekroczenia. Może on być pomniejszany, aż z zasiłku zostanie 20 zł. Dopiero wtedy wypłata zasiłku zostaje wstrzymana.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny?

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego nie jest samodzielnym świadczeniem. Możemy go otrzymać wyłącznie razem z zasiłkiem rodzinnym. Ten będziemy mogli otrzymać, jeżeli nasz miesięczny dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż wspomniane wcześniej 764 zł.

Formularz i wszystkie niezbędne informacje dostępne są w instytucjach, które przyjmują wnioski (może to być urząd miasta / gminy lub MOPS). Wszystko zależy od decyzji samorządowców, to oni decydują, która instytucja odpowiada za przyjmowanie wniosków.

Jeżeli chcemy uzyskać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, to do wniosku musimy koniecznie dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Musimy wiedzieć, że prawo do świadczeń będzie nam przysługiwało od miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Musimy zdążyć przed końcem okresu zasiłkowego. Ten trwa od 1 listopada do 31 października.

Jak wypłacany będzie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

Zasadą jest, że zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacany jest nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który został on przyznany. Musimy jednak pamiętać, że wniosek o ustalenie prawa do zasiłku złożymy po 10. dniu miesiąca. Wtedy świadczenie będzie wypłacone do końca następnego miesiąca. Jeśli więc na przykład złożymy wniosek 11 marca, to na świadczenie będziemy musieli czekać do końca kwietnia.

Będziemy musieli uważać na koniec roku 2019, kiedy rozpocznie się nowy okres zasiłkowy. Jeżeli złożymy wniosek z załącznikami do 30 września, to zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca listopada. Jeśli jednak złożymy dokumenty między 1 października a 30 listopada, to zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca grudnia.

Może się zdarzyć, że nasz wniosek o zasiłek rehabilitacyjny będzie zawierał błędy lub będzie niekompletny. W takiej sytuacji zostaniemy odesłani. Będziemy mieli 14 dni od otrzymania powiadomienia, żeby wniosek poprawić lub uzupełnić.

Jeżeli chcemy szybko złożyć wniosek, ale nie mamy jeszcze załączników, to możemy to zrobić. Musimy jednak donieść brakujące dokumenty w ciągu 14 dni (w szczególnych przypadkach mamy na to 30 dni. Jest to jednak termin nieprzekraczalny).

Dowiedz się więcej: Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Warto wspomnieć też o kilku dodatkowych kwestiach. Zasiłek rodzinny i wszystkie dotyczące go dodatki są zwolnione z podatku dochodowego.

Jeśli tylko zaistniały jakieś okoliczności, które mają wpływ na przyznanie zasiłku i dodatku, to musimy je zgłosić do instytucji, która przyjmowała nasz wniosek.

Szczególną uwagę musimy zwrócić wtedy, gdy członek naszej rodziny wyjedzie za granicę i tam nabędzie prawo do innych świadczeń rodzinnych.

Musimy być przygotowani na to, że urzędnicy mają prawo przeprowadzić z nami dodatkowy wywiad. Nie możemy odmówić wzięcia w nim udziału, jeżeli chcemy starać się o świadczenie.

Warto ubiegać się o świadczenie!

Choroba dziecka jest przytłaczającym przeżyciem samym w sobie. Dodatkowo musimy zmagać się z wieloma wydatkami. Warto więc sprawdzić, czy należy nam się zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu rehabilitacji dziecka.

Dodatek wynosi 90 zł na dziecko do 5. roku życia i 110 zł na starsze dzieci.

Jeśli jeszcze nie uzyskaliśmy orzeczenia o niepełnosprawności, to od tego musimy zacząć. Jest to podstawowy dokument.

Następnie musimy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny i dołączyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny (jest to dodatek do podstawowego zasiłku rodzinnego).

Głównym kryterium przyznania świadczeń jest dochód niższy niż 764 zł na jednego członka rodziny. Jeśli jednak nasz dochód jest niewiele wyższy, to także możemy próbować. Nasz zasiłek będzie jedynie obniżony, ale nie całkowicie wstrzymany.

ZOBACZ RÓWNIEŻ