Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
11 Gru, 2018 - 13:34

Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

Joanna Wojnarowska

Jesteś na urlopie wychowawczym i starasz się o zasiłek rodzinny? Sprawdź, czy należy Ci się dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem!

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem na wychowawczym jest jedną z wielu form wsparcia ze strony państwa. Duża liczba skomplikowanych nazw i pojęć może sprawiać, że nie wiemy tak naprawdę, kiedy dokładnie i jakie zasiłki rodzinne nam przysługują.

W tym artykule uporządkujemy niezbędne informacje. Omówimy warunki przyznawania zasiłków rodzinnych i ich dodatków. Wyjaśnimy również, jakie kryteria musimy spełniać w roku 2019. W sposób szczególny skupimy się na dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym. Wskażemy, komu przysługuje dodatek, a komu nie.

Zasiłki rodzinne 2019 w pigułce

Zasiłek rodzinny to wsparcie finansowe, które przysługuje rodzinom z najniższymi dochodami. Co roku Rada Ministrów aktualizuje stawki i kryteria dotyczące zasiłków. Obecnie kryterium dochodowe pozostało na tym samym poziomie.

Ogólnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł.

Opieka nad chorym dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności podnosi próg dochodowy do 764 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego jest różna i zależy od wieku dziecka:

 • 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat,
 • 124 zł  miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 lat,
 • 135 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem.

Pełny okres zasiłkowy, w którym można składać wnioski, trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Może się zdarzyć, że nasz wniosek o przyznanie zasiłku zostanie odrzucony. Do takiej sytuacji dochodzi, jeśli:

 • nasze dziecko wzięło ślub,
 • dziecko jest w ośrodku, w którym ma całodobowe utrzymanie,
 • dziecko jest adoptowane,
 • dziecko ma własne dziecko i dostaje na nie zasiłek rodzinny,
 • wychowujemy samotnie dziecko, a sąd nie zasądził alimentów od drugiego rodzica, chyba że:
  • drugi rodzic nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • dziecko jest na przemian pod opieką jednego i drugiego rodzica,
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zagraniczny zasiłek.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce

Dodatki do zasiłku

Oprócz podstawowych zasiłków rodzinnych możemy liczyć na dodatki z różnych tytułów. Możemy otrzymać m.in. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek dla rodzin wielodzietnych, dodatkowy zasiłek – opieka nad chorym dzieckiem, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek na dziecko uczące się poza miejscem zamieszkania.

Szczególnym rodzajem jest dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego. Przyjrzymy się temu dodatkowi bliżej w dalszej części artykułu.

Dowiedz się więcej: Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego?

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem - komu przysługuje?

źródło zdjęcia: Getty Images / Westend 61

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem na wychowawczym

W Polsce pracującym kobietom przysługuje urlop na dziecko różnego typu. Zaraz po urodzeniu możemy wziąć urlop macierzyński (20 tygodni), potem 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego. Dzięki temu możemy być z naszym dzieckiem przez cały pierwszy rok życia.

Jeżeli chcemy dalej spędzać więcej czasu z maluszkiem, to możemy wnioskować o urlop wychowawczy.

Dowiedz się więcej: Urlopy pracownicze: wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, macierzyński i inne. Wszystko co musisz wiedzieć!

Czym jest urlop i zasiłek wychowawczy?

Możemy być na urlopie wychowawczym nawet przez 3 lata. Możemy się zdecydować na niego do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Możemy także podzielić ten urlop na części (maksymalnie 5). Warto też wiedzieć, że urlop wychowawczy należy podzielić między rodziców. Przynajmniej 1 miesiąc musi należeć do drugiego z nich.

Musimy mieć świadomość, że jest to urlop bezpłatny. Za ten okres opieki nad dzieckiem nie przysługuje nam zasiłek wychowawczy.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której otrzymujemy podstawowy zasiłek rodzinny. Wówczas musimy spełniać ustawowe kryteria dochodowe (674 zł lub 764 zł na miesiąc na osobę). Konieczne jest również złożenie stosownego wniosku w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Czasem urzędy przekazują te obowiązki MOPS-om, wówczas to tam musimy udać się z wnioskiem.

Jeśli będzie nam przyznany podstawowy zasiłek rodzinny, to możemy ubiegać się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym.

Do wniosku o taki dodatek musimy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie, w którym potwierdzamy, że jesteśmy na urlopie wychowawczym. Musi tam być wskazane, jak długo będziemy na nim przebywać,
 • zaświadczenie, że jesteśmy zatrudnieni na umowie o pracę minimum 6 miesięcy przed pójściem na urlop wychowawczy,
 • zaświadczenie, że jesteśmy ubezpieczeni w ZUS. Musi to być kopia imiennego raportu, która potwierdza odprowadzenie składek z miesiąca przed złożeniem wniosku o dodatek.

Obecnie dodatek wynosi 400 zł miesięcznie. Gdy dodatek przysługuje za niepełne miesiące, to wypłacana jest 1/30 kwoty za każdy dzień. Końcówka zasiłku jest natomiast zaokrąglana do 10 groszy w górę.

Termin wypłacania zasiłków

Musimy wiedzieć, że zasiłki rodzinne wypłacane są przed ostatnim dniem miesiąca, za który są przyznane. Jeśli złożyliśmy wniosek po 10 dniu miesiąca, to urzędnicy mają czas na wypłatę do końca następnego miesiąca.

Przykład: Jeżeli złożyliśmy wniosek 11 stycznia, to zasiłek pojawi się na naszym koncie dopiero do końca lutego. Ważne jest więc, żeby pilnować terminów.

Urzędnicy zastrzegają dodatkowo, że złożenie wniosku przed 30 września skutkuje tym, że zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca listopada. Złożenie wniosku między 1 października a 30 listopada sprawia, że zasiłek za listopad będzie wypłacony do końca grudnia.

W sytuacji, gdy rodzice jednocześnie są na urlopie wychowawczym, to otrzymują tylko jeden zasiłek wychowawczy.

Dodatek będzie nam wypłacany maksymalnie przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych – jeśli opiekujemy się jednym dzieckiem,
 • 36 miesięcy kalendarzowych – jeśli opiekujemy się dziećmi z ciąży mnogiej,
 • 72 miesięcy kalendarzowych – gdy dotyczy nas opieka nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

Komu przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem na wychowawczym?

Dodatek należy nam się, jeśli przebywamy na urlopie wychowawczym i jesteśmy:

 • jednym z rodziców,
 • opiekunem prawnym dziecka,
 • opiekunem faktycznym, jeśli wystąpiliśmy do sądu rodzinnego o adopcję dziecka.

Musimy pamiętać o jeszcze jednym ważnym warunku. Bezpośrednio przed pójściem na wychowawczy urlop na dziecko musimy pracować minimum 6 miesięcy na umowie o pracę.

Kto nie może skorzystać z dodatku?

Jest kilka warunków, które musimy spełniać, aby otrzymać wsparcie. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem nie będzie nam przysługiwał, jeśli nie spełniamy wszystkich kryteriów, czyli gdy:

 • bezpośrednio przed urlopem wychowawczym pracowaliśmy na umowie o pracę krócej niż 6 miesięcy,
 • na urlopie wychowawczym urodziło nam się kolejne dziecko i otrzymujemy zasiłek macierzyński,
 • na urlopie wychowawczym pracujemy i otrzymujemy za pracę jakieś wynagrodzenie,
 • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę (innej niż szpital – pobyt w szpitalu nie odbiera prawa do zasiłku),
 • z jakiegoś powodu przestaliśmy opiekować się osobiście dzieckiem.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem - żeby go otrzymać, trzeba spełnić szereg kryteriów

źródło zdjęcia: Getty Images / fizkes

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem na wychowawczym – realna pomoc?

Opieka nad dzieckiem wiąże się z kosztami. Państwo próbuje prowadzić politykę prorodzinną, oferując różne świadczenia rodzinne skierowane szczególnie do rodzin o najniższych dochodach. W praktyce jednak często okazuje się, że nie jest to pomoc adekwatna do potrzeb. Oprócz tego kryteria dochodowe są dość niskie, przez co wiele rodzin nie otrzymuje zasiłków rodzinnych i dodatków pomimo że dodatkowe środki by im się bardzo przydały.

Jeśli należy nam się zasiłek rodzinny, a do tego jesteśmy na urlopie wychowawczym – to śmiało możemy wnioskować o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem.

Chwile spędzone z maluchem i budowane relacje pewnie zaprocentują w przyszłości. A pieniądze z zasiłku wspomogą rodzinny budżet i pomogą zapewnić dziecku właściwą opiekę.

ZOBACZ RÓWNIEŻ