Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
25 Sty, 2019 - 07:26
Diety zagraniczne dla kierowców - to musisz wiedzieć!

Diety zagraniczne dla kierowców – to musisz wiedzieć!

Joanna Wojnarowska

Chcesz prowadzić firmę transportową i przewozić ładunki poza granicę Polski? Sprawdź, jak rozliczać diety zagraniczne dla kierowców.

Transport jest specyficzną gałęzią gospodarki. Czas pracy kierowcy i jego wynagrodzenie wyliczane są  również w specyficzny sposób. Jako pracodawcy nie mamy całkowitej dobrowolności. Musimy przestrzegać dokumentów prawnych, które regulują także takie kwestie, jak diety zagraniczne dla kierowców. Niestety polskie przepisy często są skomplikowane. Łatwo można popełnić błąd przy obliczaniu diet. Potrzebujemy wykwalifikowanych pracowników, którzy będą wyliczać pensję dla naszych kierowców. Warto jednak, żebyśmy i my posiadali chociaż podstawową wiedzę i znali podstawowe pojęcia.

W tym artykule omówimy, czym jest dieta, jak ją wyliczać i jakich przepisów prawnych trzeba przestrzegać. Wskażemy też różnicę między dietą krajową a zagraniczną. Na koniec przeanalizujemy przykład rozliczania delegacji. Diety zagraniczne dla kierowców staną się bardziej przystępne i zrozumiałe. Przeczytaj koniecznie, szczególnie jeśli pracujesz w firmach lub instytucjach państwowych.

Czy diety zagraniczne dla kierowców można dobrowolnie ustalać?

Polskie prawo reguluje wysokość diet dla kierowców sfery budżetowej. Do dziś aktualne są przepisy Rozporządzenia z 2013 roku (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej).

W Rozporządzeniu znajdziemy informację o sposobie wyliczania diety zagranicznej:

Czas wyjazdu zagranicznego liczymy od momentu przekroczenia granicy. Godzinę przejechania granicy może wpisać sam kierowca lub możemy ją ustalić na podstawie sygnału GPS czy za pomocą tachografu cyfrowego. Od zarejestrowanego momentu liczymy, ile trwa podróż do celu:

  1. za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
  2.  za niepełną dobę podróży zagranicznej:
  • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
  • od ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Jeśli kierowca podróżował całą dobę, to naliczamy mu dietę w pełnej wysokości. Jeżeli kierowca dojechał do celu w czasie krótszym niż doba, to musimy zastosować odpowiednią proporcję (np. podróż do 8 godzin to 1/3 diety).

Wysokość diety jest zależna od tego, do jakiego kraju jedzie kierowca. Wybrane diety zagraniczne dla kierowców (aktualne w 2019 roku) można sprawdzić w tabeli:

Państwo Waluta Dieta Limit – ekwiwalent za nocleg
NiemcyEuro49150
CzechyEuro41120
Wielka BrytaniaFunty Brytyjskie35200
RosjaEuro48200
FrancjaEuro50180
WłochyEuro48174

źródło: opracowanie własne autorki

Wysokość diet dla wszystkich państw możemy sprawdzić  w załączniku do Rozporządzenia – sprawdź tutaj.

Jak można zauważyć, Rozporządzenie w założeniu miało dotyczyć firm i instytucji państwowych. Kodeks Pracy wskazuje, że firmy prywatne mogą dobrowolnie ustalać dietę dla swoich pracowników. Mogą więc sugerować się danymi z tabeli, ale nie mają takiego obowiązku.

Warunkiem jest tylko to, że dieta w takiej firmie nie może być niższa niż ustawowa dieta na podróże w Polsce (porównaj: Kodeks Pracy art.77.2. i 77.4). Ustawowa dieta na podróże w Polsce wynosi obecnie 30 zł za dobę (Rozporządzenie art.7). Można się jednak spodziewać, że pracownicy nie zgodzą się na taką stawkę.

Dowiedz się więcej: Delegacja krajowa pracownika – to musisz wiedzieć 

Podsumowując, nie ma w przepisach dokładnych wskazówek co do wysokości diet zagranicznych dla kierowców w prywatnych firmach. Informacje zawarte w Rozporządzeniu są jedynie sugestiami. Jedynym warunkiem, jaki trzeba przestrzegać jest to, żeby dieta nie była niższa niż 30 zł za dobę. Jeżeli zaś pracujemy w sferze budżetowej, to musimy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu.

Diety zagraniczne dla kierowców – o czym jeszcze powinniśmy pamiętać?

Kierowcy pracujący w sferze budżetowej powinni otrzymać jeszcze ekwiwalent za nocleg. Górne limity ekwiwalentu znajdziemy w załączniku do Rozporządzenia (patrz: tabela). Mimo że przepisy nie mówią tego wprost, przyjmuje się, że kierowcy pracujący w firmach prywatnych powinni otrzymywać minimum ustawowego 25% ekwiwalentu za nocleg.

Taka praktyka wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku (porównaj nr sprawy: II PZP 1/14 – sprawdź tutaj). Z orzeczenia wynika, że pieniądze należą się nawet tym kierowcom, którzy nocują w kabinach TIR-a.

W orzeczeniu  znajduje się zalecenie, według którego, kierowcy powinni mieć zagwarantowane prawo do ekwiwalentu za nocleg. Wewnątrzzakładowe regulaminy prywatnych firm powinny zawierać uprawnienia na poziomie minimum 25% ustawowego ekwiwalentu za nocleg. Oczywiście, jeżeli chcemy zapłacić naszym pracownikom więcej za nocleg – to mamy do tego prawo.

Jak rozliczyć diety zagraniczne dla kierowców?

W instytucjach i firmach państwowych mamy gotowy wzór w postaci Rozporządzenia. Liczymy liczbę godzin po przekroczeniu granicy i ustalamy, ile diet należy się kierowcy. Jeśli pracownik dostaje wyżywienie, to odejmujemy mu wartość posiłków wg zasady:

„Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 15% diety; obiad – 30% diety; kolacja – 30% diety.”

Innymi słowy, kierowca ma do dyspozycji 25% diety. Pozostałą część przeznacza się na posiłki. Jeśli nie gwarantujemy pracownikowi wyżywienia, to otrzymuje on od nas dietę w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy prowadzimy firmę prywatną, to dobrowolnie ustalamy wysokość diety. Jedyny warunek jest taki, że nie może być mniejsza niż 30 zł za dobę (jak za delegacje krajowe). Dodatkowo powinniśmy pamiętać o ekwiwalencie za nocleg (minimum 25% ustawowych limitów).

Przykład rozliczania diety zagranicznej dla kierowców

Jeśli więc zastanawiamy się, jak rozliczyć delegację zagraniczną kierowcy TIR-a, to spójrzmy na poniższy przykład. Jest to rozliczenie delegacji zagranicznej kierowcy jadącego do Francji.

Kierowca pracuje w prywatnej firmie. Wewnętrzny regulamin zakłada, że za delegacje zagraniczne należy się dieta wg Rozporządzenia. Oprócz tego pracownik otrzyma ekwiwalent za nocleg. Kierowca nie miał zapewnionego wyżywienia, więc otrzymał pełną dietę z tego tytułu. Podróż zajęła mu 30 godzin. W tym zaliczył 1 nocleg. Kierowca otrzyma 2 diety i 25% ekwiwalentu za nocleg:

2 x 50 EUR  + 25% x 180 EUR = 100 EUR + 45 EUR = 145 EUR

Jaka jest przyszłość diet zagranicznych dla kierowców zawodowych?

W 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało nowy projekt ustawy, według której kierowcy zawodowi mają być traktowani jako pracownicy oddelegowani do pracy w innym miejscu. Obecnie są rozliczani jako pracownicy odbywający podróż służbową.

Zmiana przepisów oznacza koniec diet i ryczałtów noclegowych. Główną przesłanką tych zmian jest opodatkowanie dodatkowego przychodu, który uzyskują kierowcy. Warto pamiętać, że diety nie są oskładkowane – wynagrodzenie za oddelegowanie pracownika natomiast jest. Oznacza to dość znaczne zwiększenie wydatków firm transportowych. Projekt nie został przyjęty pozytywnie. Najbliższy rok przyniesie odpowiedź, czy zmiana wejdzie w życie.

Firmy transportowe spoza sfery budżetowej mają dużą swobodę w ustalaniu składników wynagrodzenia kierowców. Dzięki takim rozwiązaniom prawnym przedsiębiorcy mają możliwość dobrowolnie kształtować swoje oferty pracy. Dzięki prawnej swobodzie działają więc zasady wolnego rynku. Płacimy innym i zarabiamy tyle, ile pozwala rynek. Nie musimy się dodatkowo przejmować regulacjami ze strony państwa. W trochę innej sytuacji są natomiast firmy i instytucje państwowe. Tam musimy stosować się do zaleceń Rozporządzenia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ