Michał Nielub
Michał Nielub
08 Lis, 2017 - 02:00

Czym jest mediacja i do czego się przydaje

Michał Nielub

W sporach prywatnych, zawodowych oraz biznesowych mediacja nie należy do rzadkości. W czynnościach prawnych jest nawet wymagana, zanim przystąpimy do rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej.

Mediacja jest metodą rozstrzygania sporów, niezależnie od jego rodzaju. W wielu czynnościach prawnych próba podjęcia mediacji jest nawet wymagana przed przystąpieniem do rozwiązania sporu na drodze sądowej. Czym jest i jak się jej nauczyć?

Czym jest mediacja?

Z definicji, mediacja to nic innego jak sposób rozstrzygnięcia sporu w obecności neutralnego i bezstronnego mediatora. Celem takiego działania jest zawarcie porozumienia, mającego na celu rozwiązanie określonej problematycznej sytuacji. W świetle prawa, próba mediacji pozasądowej jest dopuszczalna we wszystkich sprawach, w których dopuszcza się zawieranie ugody.

Funkcjonujące słowo arbitraż ma taki sam cel, jednak tę czynność przeprowadza się bez obecności mediatora.

Mediacja – w jakich sprawach jest przydatna?

Próba podjęcia mediacji jest wymagana przez sądy w niektórych sprawach. W szczególności podczas sporów, które dotyczą takich spraw, jak na przykład:

  • zapłata wynagrodzenia lub innej należności,
  • zniesienie współwłasności,
  • sprawy pracownicze,
  • rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
  • podział majątku dorobkowego lub podział spadku,
  • sprawy rodzinne,
  • sprawy dotyczące relacji sąsiedzkich.

W powyższych postępowaniach mediację warto podjąć jeszcze przed złożeniem pozwu o sądowe rozstrzygnięcie sprawy. W wielu przypadkach sądy wymagają, by porozumienie lub jego próbę zawrzeć w obecności mediatora, co może zostać zawarte w postanowieniu sądowym. Podjęcie tej próby jeszcze przed złożeniem pozwu przyspieszy postępowanie.

Jak się nauczyć mediacji?

Aby mediacja była skuteczna, musi zostać spełniony podstawowy warunek – obie strony powinny być zainteresowane zawarciem ugody. Kluczową rolę odgrywa tu mediator. Jego zadaniem jest łagodzić powstające w wyniku sporu emocje. Poza tym powinien w sposób bezstronny i całkowicie obiektywnie oceniać sytuację, co pozwoli w konsekwencji osiągnąć porozumienie.

W wielu przypadkach bez udziału osoby trzeciej bardzo ciężko się porozumieć. Strony konfliktu posiadają zawsze subiektywną ocenę sytuacji, a dodatkowo duże znaczenie odgrywają emocje – nie zawsze kontrolowane.

Dowiedz się więcej: Jak prowadzić skuteczne negocjacje w biznesie? >>

Mediacja jest sposobem na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu. Kluczową rolę odgrywa mediator, który jest bezstronny i jego ocena sytuacji jest rzeczowa, a także obiektywna. Celem takiej czynności jest osiągnięcie porozumienia bez konieczności wstępowania na drogę sądową. W wielu sprawach jest nawet wymagana i co do zasady przed wydaniem wyroku, sądy zalecają podjęcie próby mediacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ