Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
17 Lis, 2017 - 03:00

Czym jest kredyt kupiecki

Malwina Tomżyńska

Kredyt kupiecki, czyli pozabankowa forma kredytowania transakcji, udzielana przez przedsiębiorcę jego kontrahentom.  Sprawdź, na czym polega i komu jest dedykowany.

W obecnych czasach wzmożonej konkurencji rynkowej oraz wysokich wymagań stawianych przez klientów, kredyt kupiecki stał się nieodzownym elementem zawieranych transakcji handlowych. Poniżej wyjaśniamy, czym jest ta pozabankowa forma kredytowania zawieranych transakcji, kogo dotyczy i jakie wady oraz zalety niosą za sobą odroczone terminy płatności za zamówione i dostarczone dostawy towarów.

Czym jest kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki, inaczej nazywany handlowym, to pewnego rodzaju narzędzie w rękach przedsiębiorcy, umożliwiające mu zdobycie przewagi konkurencyjnej. Na rynku handlowym dosyć często dochodzi do sytuacji, w której kontrahenci zainteresowani zakupem oferowanych przez nas towarów, nie dysponują w określonym czasie odpowiednią ilością gotówki, by uregulować pełną kwotę należności za zamówiony towar.

Pomocny przy zawieraniu takiej transakcji może okazać się kredyt kupiecki, którego istotą jest odroczenie terminu płatności za określone towary, czyli przesunięcie w czasie zapłaty za zakupiony towar o kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt dni.

Kto udziela kredytu kupieckiego

Jak już wcześniej zostało wspomniane kredyt kupiecki to pozabankowa forma finansowania. Oznacza to, że o jego udzieleniu decyduje przedstawiciel firmy, zawierającej transakcję sprzedaży.

Dowiedz się więcej: Jak działają pożyczki społecznościowe dla firm >>

Formy kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki może przyjmować dwie podstawowe formy:

  1. Kredyt odbiorcy (tzw. zaliczka) – zaliczka przekazywana jest przez odbiorcę towaru (firmę/osobę dokonującą jego zakupu) przed terminem dostawy, jako gwarancja spłaty należności za zamówione towary, w dniu ich dostawy (w przypadku niewywiązania się z transakcji wpłacona zaliczka pozostaje w rękach dostawcy).
  2. Kredyt dostawcy– czyli odroczenie przez dostawcę (sprzedawcę towaru) terminu płatności za sprzedany i dostarczony do odbiorcy towar.

Klasyczny kredyt kupiecki

Klasyczny kredyt kupiecki opiera się na założeniach „kredytu dostawcy” przy jednoczesnym zaoferowaniu kupującemu korzystnych upustów związanych z dokonaniem płatności przez terminem udzielonego kredytu.

Taki kredyt może zostać udzielony w formie np. 5/7, zapłata 21 – co oznacza, że kupujący może skorzystać z 5% upustu (liczonego od kwoty należności) jeżeli dokona spłaty należności w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Może także zapłacić pełną kwotę, bez dodatkowych rabatów, w terminie 21 dni.

Nieklasyczna forma kredytu polega na udzieleniu kredytu kupieckiego z odroczonym terminem płatności, bez dodatkowych korzyści majątkowych, bez względu na to w jakim terminie kontrahent dokona spłaty kredytu (przed terminem czy ostatniego, możliwego dnia jego spłaty).

Indywidualna i systemowa metoda udzielania kredytu kupieckiego

Wyróżnia się dwie metody na podstawie których firma może udzielać kredytu kupieckiego.

  1. Sposób indywidualny polega na przeprowadzaniu badania zdolności kredytowej przy każdej zawieranej transakcji sprzedaży. To sposób, który może się sprawdzić u sprzedawców mających niewielu kontrahentów.
  2. Sposób systemowy natomiast przewiduje, jak sama nazwa wskazuje, stworzenie pewnego systemu, względem którego dokonuje się podziału (tzw. grupowania) kontrahentów. Na podstawie przynależności do jednej z kategorii, ustala się konkretne warunki kredytu.

Plusy i minusy kredytu kupieckiego

Z punktu widzenia przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży, kredyt kupiecki jest silnym narzędziem, umożliwiającym zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Niestety wiąże się także z ryzykiem jakie ponosi udzielająca go firma: nieumiejętne udzielanie odroczonych terminów płatności może doprowadzić do utraty płynności finansowej. Dodatkowo firma naraża się na ryzyko nieuregulowania przez kontrahenta należności w wyznaczonym terminie (w tym przypadku sprzedawca nie ma ani towaru ani pieniędzy).

Odmienna sytuacja jest w przypadku kupującego. Dla niego kredyt kupiecki to korzystna forma rozliczania należności. Przez określony czas przedsiębiorca/osoba dokonująca zakupu ma do swojej dyspozycji jednocześnie zakupiony towar i  jego równowartość w gotówce.  Poza tym z zasady jest to nieoprocentowany kredyt, tym samym kontrahent nie traci na naliczonych mu odsetkach. Dodatkowo przy stosowaniu przez przedsiębiorcę klasycznej formy kredytu, kupujący może liczyć na określone rabaty płacąc przez terminem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ