Urszula Stanisławska-Hunek
Urszula Stanisławska-Hunek
22 Kwi, 2017 - 15:34
Czym jest inteligencja emocjonalna?

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Urszula Stanisławska-Hunek

Inteligencja emocjonalna to pojęcie, które coraz częściej spotykamy w telewizji, radiu czy prasie. Czym jest ten rodzaj inteligencji i jak ją rozwijać?

Inteligencja emocjonalna to zdolność naszego rozumu do uczenia się, reagowania na przeróżne sytuacje, nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem, czy rozumienia praw, rządzących naturą.

Termin ten został wprowadzony do psychologii przez Daniela Golemana na oznaczenie zdolności orientowania się w uczuciach, które przeżywamy sami i których doznają inni ludzie.

Kompetencje emocjonalne i społeczne

Naukowiec w trakcie badań stwierdził, że inteligencja emocjonalna wyraźnie dzieli się na dwie kompetencje – emocjonalną i społeczną.

Osoba, którą cechuje wysoki poziom samoświadomości, potrafi w sposób obiektywny przyjrzeć się własnym emocjom i podjąć działania, prowadzące do oceny własnych uczuć. Zdolność do opanowania emocji, dopasowanie ich natężenia do zachodzących sytuacji są przejawem zdolności samoregulacji.

W zakresie kompetencji społecznych niezwykle istotnymi są motywacje i zdolności empatyczne. Motywacja umożliwia nakierowanie uwagi na obrany cel oraz dążenie do jego osiągnięcia, optymistyczną ocenę sytuacji i zaangażowanie się w realizację koniecznych zadań. Osoby obdarzone empatią potrafią zrozumieć i wczuć się w potrzeby innych osób niosąc pomoc i wskazując na potrzebę zmian. Umiejętności społeczne pozwalają współdziałać z innymi ludźmi, rozwiązywać sprawy sporne, a nawet wpływać na decyzje innych osób.

Z emocjonalnymi i społecznymi przejawami inteligencji emocjonalnej mamy do czynienia każdego dnia. Reagujemy za nastroje w naszej rodzinie, obserwujemy zachowanie współpracowników czy podejmując decyzję o odpowiednim zachowaniu się  lub gdy pomagamy cierpiącym.

Osoby pozbawione zdolności do odczuwania emocji, cierpią na tzw. aleksytymię.

Dowiedz się więcej: Czym są umiejętności miękkie i dlaczego są ważne >>

Inteligencja emocjonalna – jak ją rozwijać

W mózgu człowieka dochodzi do ciągłej wymiany informacji pomiędzy ośrodkami odpowiedzialnymi za racjonalne myślenie a rozpoznającymi uczucia. Emocje są pierwszą reakcją na daną sytuację. To bagaż ewolucyjny. Przetrwanie naszych przodków zależało w pierwszej kolejności od prawidłowej oceny emocji przeciwnika i właściwego pokierowania własnymi.

Dopiero po reakcji emocjonalnej następuje racjonalna analiza i podejmowanie przemyślanych decyzji. Opanowanie niekorzystnych reakcji, jest podstawą naszego bezpiecznego i komfortowego funkcjonowania w społeczeństwie. Poprzez odpowiednie ćwiczenia możliwe jest wyzbycie się emocji niepożądanych i wzmocnienie dobrych.

Opanowanie zdolności kierowania własnymi emocjami może wpływać na odnoszenie życiowych sukcesów, w stopniu większym, niż wykorzystywanie zdolności intelektualnych. Rozwój inteligencji emocjonalnej umożliwia trening samoświadomości pozwalający rozpoznać własne dominujące emocje.

Ważnym ćwiczeniem jest możliwość nazwania swoich emocji, w ciągu całego dnia i dopasowanie do reakcji – wyzwalaczy. Takimi sytuacjami poprzedzającymi lub wywołującymi niekorzystne emocje mogą stać się sytuacje stresujące, nagle pojawiające się zagrożenia, kontakty z niektórymi osobami. Uświadomienie sobie takich  powiązań prowadzi do ich zrozumienia i wpłynięcia na odczuwanie emocji.

Poznanie wskaźnika poczucia własnej wartości, umożliwia dokonanie obiektywnej samooceny. Na dobre samopoczucie emocjonalne mają wpływ konkretne czynniki zewnętrzne oraz kontakty z różnymi osobami, przy których czujemy się komfortowo. Dzięki ćwiczeniom, możliwe jest rozpoznanie sytuacji motywujących do działania i zniechęcających. Poznamy również, jak wpływają na emocje porażki, a jak sukcesy.

Dowiedz się więcej: Skuteczne panowanie nad emocjami >>

Ćwiczenia empatyczne przeprowadzane są w parach, bowiem mają na celu poznanie odczuć innej osoby. Wczuwanie się w sytuację osób nielubianych, niecenionych przez nas lub wywołujących nasz niepokój, to niezwykle trudna umiejętność.

Trening emocjonaly ma na celu uświadomienie sobie, że często źródłem niedobrych emocji są nawyki, utrwalające się na przestrzeni wielu lat.

Psychoterapeuta  pomoże uporać się z obawami i  złymi uczuciami. Wzmocnienie inteligencji emocjonalnej wpłynie korzystnie na jakość naszego życia.

Osoby, które posiadają umiejętności właściwego kierowania swoimi emocjami, mają dobry kontakt z innymi ludźmi i osiągają sukcesy w każdej dziedzinie życia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ