ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
18 Gru, 2017 - 01:00

Czym jest IKE? Czym jest IKZE? Zobacz, zanim zdecydujesz o swojej przyszłości

ARTYKUŁ PARTNERA

Prognozy dotyczące wysokości emerytur aktualnych 20-, 30-latków wcale nie są optymistyczne. Dlatego warto już teraz pomyśleć o gromadzeniu dodatkowych środków, np. w ramach III filaru. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji, należy przeanalizować dostępne rozwiązania. Dzięki temu wybór IKE czy IKZE będzie bardziej trafiony i dostosowany do indywidualnych preferencji.

IKE (indywidualne konto emerytalne) oraz IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) to produkty oszczędnościowe dostępne w ramach III filaru. W przeciwieństwie do I i II filaru, są dobrowolne – nie ma bowiem obowiązku przystępowania do nich. Warto jednak zdecydować się na taki krok. Jak pokazują dane szacunkowe ZUS – wysokość świadczenia emerytalnego za 20-30 lat nie będzie przekraczać 25% wartości ostatniego pobranego wynagrodzenia.

IKE czy IKZE – najważniejsze różnice

IKE oraz IKZE to produkty oszczędnościowe, które – choć bardzo zbliżone do siebie – różnią się wieloma detalami. I to właśnie szczegóły mogą zadecydować o przewadze jednego rozwiązania nad drugim.

  • Zwolnienia podatkowe i wypłata środków

Pieniądze gromadzone na IKE oraz IKZE zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Warto przy tym podkreślić, że w przypadku IKZE wypłata środków będzie wiązała się jedynie z uregulowaniem zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% (jeżeli wypłacimy środki  oszczędności po ukończeniu 65 lat i wpłacaniu pieniędzy przez co najmniej 5 lat).  Jeśli zdecydujemy się wypłacić pieniądze w innej sytuacji, będziemy musieli zapłacić podatek wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej (obecnie jest to 18% lub 32%).

W przypadku IKE, gdy ukończymy 60 lat (lub 55 lat i nabędziemy uprawnienia emerytalne) środki wypłacane w ramach wypłaty zwolnione będą z podatku od zysków kapitałowych.

  • Limity wpłat

W obu przypadkach obowiązują limity wpłat na rachunek. W zależności od rodzaju konta, ich wysokość będzie różna.

Limit wpłat na IKE wynosi 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i w 2017 roku jest to 12 789 zł. Natomiast w przypadku IKZE limit został ustalony na 1,2-krotność średnich miesięcznych zarobków i wynosi w 2017 roku 5115,60 zł.

  • Możliwość skorzystania z ulg podatkowych

Przewagą IKZE nad IKE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Jej istotą jest obniżenie podstawy opodatkowania o sumę wpłat na rachunek w ciągu danego roku podatkowego.

Ulgę podatkową należy rozliczyć podczas składania rocznej deklaracji PIT. Maksymalna wysokość ulgi wynosi 1 636,99 zł – dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych stawką 32% (drugi próg podatkowy). Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych stawką 18% zyskają natomiast do 920,81 zł.

IKE czy IKZE ­– co wybrać?

Przy wyborze między IKE czy IKZE, trudno wskazać faworyta. Oba rozwiązania nie są pozbawione wad i mają też sporo zalet. Dlatego najbardziej optymalną opcją jest założenie obu rachunków: zarówno w ramach IKE, jak i IKZE. Daje to szansę na zgromadzenie jeszcze większej kwoty, którą pozwoli nam zwiększyć szansę na zabezpieczenie finansowe swojej przyszłości.