Michał Nielub
Michał Nielub
03 Paź, 2017 - 04:00
Czy właściciel może podnieść czynsz w takcie najmu?

Czy właściciel może podnieść czynsz w takcie najmu?

Michał Nielub

Czynsz jest zawsze ściśle określony w umowie najmu. Co jednak w przypadku, kiedy właściciel chce go podnieść? Istnieją regulacje prawne, które warto znać.

Czynsz powinien zostać określony w umowie najmu. Właściciel lokalu może go jednak podnieść, lecz istnieją pewne ograniczenia w tym zakresie, które warto znać. Gwarantuje to polskie prawo, w tym przypadku określone w ustawie z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego.

Czynsz – co się na niego składa?

W pierwszej kolejności warto odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, co się konkretnie składa na czynsz. Zazwyczaj jest to stała opłata za prawo do dysponowania lokalem i w jego skład nie wchodzą koszty mediów (woda, C.O., prąd i inne). Zdarzają się jednak sytuacje, w których dodatkowe opłaty wliczono już w czynsz. Takie przypadki należą do mniejszości.

Dowiedz się więcej: Czy mieszkania bezczynszowe są opłacalne? >>

Kiedy właściciel chce podnieść czynsz…

Zasady dotyczące podwyżki czynszu są ściśle określone. Właściciel, który chce zwiększyć tę opłatę w trakcie najmu musi wypowiedzieć dotychczasową wysokość czynszu i zawrzeć z lokatorem nowe ustalenia w formie pisemnej. Obowiązuje sztywny okres wypowiedzenia, wynoszący 3 miesiące. Dopiero po tym czasie najemca zobowiązany jest do regulowania nowej wysokości opłaty.

Wzrost czynszu a ograniczenia czasowe

Czynsz za wynajem mieszkania może wzrosnąć tylko dwa razy w roku, nie częściej niż raz na sześć miesięcy. Kwestie te zostały uregulowane prawnie. Ograniczenie nie obowiązuje jednak w sytuacji, jeżeli umowa najmu stanowi inaczej. Przy czym warto pamiętać, że limit obowiązuje niezależnie od tego, kto jest wynajmującym – osoba prywatna czy np. Urząd Miasta.

Dowiedz się więcej: Mieszkanie do wynajęcia – poradnik dla właściciela >>

Ograniczenia wysokości podwyżki

Ustawodawca określił również wysokość podwyżki. Czynsz maksymalnie jednorazowo może wzrosnąć o 3 procent wartości odtworzeniowej. Jeżeli jednak właściciel wskaże przyczyny i udowodni zasadność, podwyżka może przekroczyć wskazaną stawkę.

Wartość odtworzeniowa lokalu to iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Koszt ten ustalany jest raz na sześć miesięcy przez wojewodów dla każdego województwa. Wyjątkiem są miasta, będące siedzibą sejmiku lub wojewody i w tym przypadku wartość odtworzeniowa ustalana jest w odrębnym obwieszczeniu.

Dowiedz się więcej: Mieszkanie za odstępne – na czym polega? >>

Czynsz – podwyżka w formie pisemnej

Warto pamiętać również o tym, że właściciel ma obowiązek poinformować najemcę o podwyżce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie musi jednak podawać przyczyny, dla której koszt najmu został podniesiony. Lokator może z kolei zażądać na piśmie wyjaśnienia przyczyny, na co wynajmujący musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni. Jeżeli nie udzieli odpowiedzi, podwyżkę czynszu uznaje się za nieważną.

Czynsz jest ważnym kosztem w miesięcznym budżecie domowym. Warto więc mieć świadomość tego, w jakich okolicznościach właściciel może podnieść jego wysokość. Najistotniejszą informacją jest fakt, że może to nastąpić raz na sześć miesięcy i nie może przekroczyć 3 procent wartości odtworzeniowej lokalu. Jeżeli jednak wzrost ten przekracza ten limit, właściciel musi wyjaśnić przyczyny podwyżki.

ZOBACZ RÓWNIEŻ