Anna Nowak
Anna Nowak
15 Sie, 2017 - 01:00
Czy ustna umowa pożyczki jest ważna?

Czy ustna umowa pożyczki jest ważna?

Anna Nowak

Czy ustna umowa pożyczki wystarczy, by dochodzić zwrotu pieniędzy przed sądem? Nie. Jest jednak sposób, by wierzyciel przekonał sąd do swoich racji.

Instytucje finansowe, które trudnią się pożyczaniem pieniędzy zawsze czynią to na podstawie pisemnej umowy. Zwykle taka umowa pożyczki z bankiem lub firmą pożyczkową jest dość rozbudowana, zawiera kwotę pożyczki, opis stron oraz rozwiązania wszelkich potencjalnych sytuacji, które mogą się wydarzyć w związku z pożyczką.

Umowa obejmuje również pełen katalog opłat oraz konsekwencji na wypadek opóźnienia w spłacie, czy braku spłaty zobowiązania w ogóle. Wszystko po to, by w razie niedotrzymania warunków umowy, wierzyciel mógł bez problemu sądownie zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy.

Dowiedz się więcej: Umowa pożyczki – jak czytać i na co zwrócić uwagę? >>

W relacjach ze znajomymi i rodziną nie lubimy być aż tak formalni. Często rezygnujemy z jakiegokolwiek dokumentowania transakcji. Czy w takiej sytuacji możemy dochodzić swoich wierzytelności przed sądem?

Czy umowa pożyczki musi zostać zawarta na piśmie?

Prawo nie narzuca pisemnej formy umowy pożyczki, mówi jedynie, że „umowa pożyczki, której wartość przenosi 500 zł powinna być stwierdzona na piśmie”. Wyrażenie „powinna” oznacza w tym przypadku, że ustna umowa pożyczki jest ważna, ale rezygnacja z jej udokumentowania pozbawia pożyczkodawcę pewnych atutów. Jakich?

Umowa pożyczki zawarta na piśmie uprawnia wierzyciela do dochodzenia swoich praw przed sądem w razie, gdyby dłużnik nie spłacał swojego zobowiązania. Dokument umowy będzie w takim przypadku dowodem w sprawie.

Kiedy pożyczamy komuś 500 zł lub więcej i nie udokumentujemy tej czynności, to umowa jest ważna, lecz w przypadku sporu sądowego będzie nam trudno udowodnić fakt pożyczki. Nie możemy bowiem powołać się na świadków, ani wnioskować o wniesienie dowodu z przesłuchania stron.

Dowiedz się więcej: Umowa pożyczki a umowa sprzedaży – jak nie dać się oszukać >>

Ustna umowa pożyczki – jak udowodnić swoje prawa?

Skoro nieudokumentowana umowa pożyczki pozbawia wierzyciela możliwości udowodnienia swoich racji za pomocą świadków lub przez przesłuchanie stron, to czy w ogóle istnieje szansa odzyskania pieniędzy?

Jedyną furtkę, jaką pozostawiło prawo w takim przypadku to skorzystanie z wyjątku wymienionego w art. 74 § 1 kodeksu cywilnego, tj. przedłożenie pisma, które uprawdopodobni fakt zawarcia umowy. Takim pismem może być potwierdzenie przelewu lub wpłaty na konto pożyczkobiorcy (możliwość tę dopuścił m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dn. 14 stycznia 2014r., sygn. akt I ACa 700/13).

Dowiedz się więcej: Pożyczki konsumenckie – podstawowe prawa konsumenta >>

Pożyczka – zawsze za pośrednictwem konta bankowego

Możliwość udowodnienia faktu pożyczki potwierdzeniem przelewu lub wpłaty na konto może być wykorzystana tylko, jeśli o takim zabezpieczeniu pomyślimy w chwili pożyczania pieniędzy.

Niestety, żadne działanie post factum nie odwróci skutków rezygnacji z pisemnej formy umowy pożyczki, dlatego warto wyrobić sobie nawyk korzystania z rachunków bankowych. W ten sposób, nawet wtedy, gdy nie chcemy zrazić do siebie kogoś bliskiego przez proponowanie umowy na piśmie, pozostawiamy sobie otwarte drzwi do sądu, w razie, gdyby nasza ufność została nadwyrężona.

ZOBACZ RÓWNIEŻ