Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
06 Paź, 2017 - 05:00
Czy ubezpieczenie domu jest obowiązkowe?

Czy ubezpieczenie domu jest obowiązkowe?

Malwina Tomżyńska

Masz dom albo dopiero planujesz go kupić? Zastanawiasz się nad ubezpieczeniem? Sprawdź, w jakich sytuacjach ubezpieczenie domu to absolutna konieczność.

Ubezpieczenie domu, w większości przypadków będące kwestią dobrowolną, wykupywane jest w celu ochrony finansowej, potrzebnej na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych i nagłych zdarzeń. Poniżej przedstawiliśmy przypadki, w których ochrona w postaci ubezpieczenia domu jest obowiązkowa.

Istota ubezpieczenia domu

Ubezpieczenie domu należy do tak zwanej grupy ubezpieczeń majątkowych. Wykupienie polisy ma celu zabezpieczenie nas przed ewentualnymi zdarzeniami, mającymi wpływ przede wszystkim na pogorszenie stanu oraz obniżenie wartości posiadanej nieruchomości. Podstawowe ubezpieczenie domu dotyczy między innymi mienia ruchomego i elementów stałych, a jego zakres może obejmować:

  • Ubezpieczanie od zdarzeń losowych,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży,
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • Assistance domowy (np. wizyta hydraulika, elektryka itp.)

Dowiedz się więcej: Czego nie obejmuje ubezpieczenie majątkowe mieszkania >>

Czy ubezpieczenie domu jest obowiązkowe?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, ubezpieczenie domu, poza kilkoma wyłączeniami, nie jest obowiązkowe. Pomimo, iż w większości przypadków właściciel nieruchomości nie jest prawnie zobligowany do wykupienia polisy, naprawdę warto rozważyć taką ewentualność.

Dla kogo ubezpieczenie domu to konieczność?

W Polsce można się spotkać z dwoma sytuacjami, w których ubezpieczenie domu to bezwzględna konieczność:

1. Dom wchodzący w skład gospodarstwa rolnego

Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia zarówno domu, jak i wszystkich budynków (o powierzchni powyżej 20 m2)  wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ta kwestia regulowana jest przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku wykrycia nadużycia i niewykupienia polisy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma możliwość nałożenia na rolnika kary.

2. Dom na kredyt

Zakup domu, finansowany za pomocą kredytu hipotecznego, często wiążę się z obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia. Kwestia ta, nie jest co prawda regulowana przez prawo, ale banki stosując swoje wewnętrzne uwarunkowania, obligują klientów do wykupienia ubezpieczenia domu. Polisa ubezpieczeniowa powinna obejmować przynajmniej pakiet podstawowy (wykupienie dodatkowego zakresu ubezpieczenia zależy od kredytobiorcy).

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie mieszkania na kredyt krok po kroku >>

Tak samo sytuacja wygląda w przypadku budowy domu ze środków pożyczonych od banku. Jeśli potencjalny klient, zainteresowany kredytem hipotecznym na budowę domu, nie zdecyduje się na wykupienie polisy, spotka się z odmową udzielenia kredytu.

W przypadku domu w budowie, zakres polisy dotyczy murów i stałych elementów konstrukcji, obejmując swoją ochroną między innymi zdarzenia takie jak: pożar, wybuch, zalanie, zawalenie się drzewa, uszkodzenie przez pojazd mechaniczny.

Dowiedz się więcej: Co się bardziej opłaca: ubezpieczenie mieszkania na własną rękę czy w banku? >>

Mimo iż ubezpieczenie domu to kwestia dobrowolna, na pewno warto zastanowić się nad korzyściami takiego rozwiązania. Posiadanie takiej polisy  w dużym stopniu zabezpiecza nas, właścicieli nieruchomości, przed szeregiem nieprzewidzianych, a czasami nawet zaskakujących zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w życiu codziennym.

Należy jednak pamiętać, że we wszystkich innych przypadkach (poza wyżej wymienionymi) zakup polisy ubezpieczeniowej chroniącej dom przed skutkami różnych okoliczności zależy tylko i wyłącznie od właściciela nieruchomości.

ZOBACZ RÓWNIEŻ