Anna Nowak
Anna Nowak
04 Wrz, 2017 - 14:58

Czy pożyczka dla bezrobotnych jest możliwa?

Anna Nowak

Co ma zrobić osoba bez pracy, która potrzebuje pieniędzy? Czy istnieje racjonalna pożyczka dla bezrobotnych? Gdzie jej szukać?

Czy pożyczka dla bezrobotnych jest w ogóle możliwa? Jest. Jedna z takich pożyczek daje szansę na pozytywną i trwałą odmianę losu, ale wiele z nich to pożyczki, które nie pomogą, a wręcz zaszkodzą – osobę bez pracy mogą wpędzić w ogromne problemy.

Pożyczka dla bezrobotnych a banki i firmy pożyczkowe

Znaczne lub całkowite ograniczenie środków finansowych spowodowane brakiem pracy i jednoczesny brak oszczędności lub wsparcia państwa (zapomogi) może prowadzić tylko do jednego rozwiązania – poszukiwania banku lub firmy pożyczkowej, która udzieli pożyczki osobie bez stałych dochodów.

Dowiedz się więcej: Pożyczki online: wszystko, co musisz wiedzieć >>

Bank, ze względu na bardzo ostrożną politykę kredytową, udziela pożyczek osobom, które wykażą źródło stałych dochodów (pracodawcę lub własną firmę, a w wyjątkowych sytuacjach również zleceniodawcę). Bezrobotny nie ma szans na uzyskanie pomocy w tego rodzaju instytucji.

Drugim miejscem, dokąd zwykle udaje się osoba bez pracy po pożyczkę jest firma pożyczkowa. Tu co prawda, nie jest wymagane zaświadczenie o dochodach, ale trzeba złożyć własne oświadczenie o źródle zarobkowania i wysokości dochodów. Podobnie jak banki, firmy te mogą przyznać pożyczkę osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, pracującym na umowę zlecenie czy umowę o dzieło oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Firmy pożyczkowe mogą sprawdzać wpisy na temat swojego klienta w BIK oraz BIG. Trzeba pamiętać, że te firmy mocno rywalizują z bankami o swoje miejsce na rynku, muszą też sprostać restrykcyjnym przepisom ustawy „antylichwiarskiej” z marca 2016 r., dlatego wciąż podwyższają standardy obsługi, ale też podnoszą poprzeczkę dla swoich potencjalnych klientów.

Dowiedz się więcej: Jak sprawdzić raport o sobie w BIK >>

Pożyczka „na dowód”, bez dochodu jest tu nie do uzyskania. Firmy pożyczkowe (wykazane w rejestrze Związku Firm Pożyczkowych – sprawdź tutaj) nie są zatem miejscem, w którym bezrobotny może liczyć na pomoc. Gdzie pożyczka dla bezrobotnych jest możliwa do uzyskania na korzystnych warunkach?

Dowiedz się więcej: Pożyczka Provident – na jakich zasadach i dla kogo? >>

Pseudopożyczki

„Pożyczki na spłatę komornika”, „Pożyczki pod zastaw samochodu”, „Pożyczki pod zastaw nieruchomości” to tylko kilka przykładów pożyczek, które mogą okazać się pułapką dla bezrobotnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta ostrzega przed zawieraniem umów o znamionach sprzedaży, a to z nimi najczęściej mamy tu do czynienia.

Nieopatrznie, bezrobotny może pozbyć się często jedynego majątku jaki posiadał. Pożyczając niskie kwoty, zobowiązuje się w umowie do oddania pożyczkodawcy własnej nieruchomości lub samochodu, jeśli zajdą określone okoliczności, np. nieterminowa spłata lub jej brak. Poza utratą zastawionego majątku, trzeba spodziewać się licytacji kolejnych rzeczy należących do pożyczkobiorcy. Dlaczego? Jeżeli komornik zlicytuje auto lub dom za sumę niższą niż zobowiązanie wobec pożyczkodawcy, wówczas może dojść do zajęcia kolejnych aktywów.

Dowiedz się więcej: Ile może zabrać komornik? Kwota wolna od zajęcia w 2017 >>

Uwaga! 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która nowelizuje ustawę o kredycie konsumenckim m.in. nakładając na podmioty udzielające pożyczek obowiązek uzyskania wpisu instytucji pożyczkowej do rejestru prowadzonego przez KNF.

W rejestrze tym można sprawdzać, które firmy pożyczkowe to legalnie działające podmioty (tzw. „stare” firmy pożyczkowe mają wydłużony termin wpisu do rejestru KNF – do 22 stycznia 2018 r., nowo powstałe firmy muszą uzyskać wpis jeszcze przed rozpoczęciem działalności).

Dowiedz się więcej: Kredyt hipoteczny – na co zwracać uwagę podczas zawierania umowy >>

Legalna i korzystna pożyczka dla bezrobotnych

Istnieje zgodna z prawem i bardzo korzystna pożyczka dla bezrobotnych. Nie jest to jednak pożyczka, którą można przeznaczyć na bieżącą konsumpcję, lecz na stworzenie sobie miejsca pracy. Taką pożyczkę od lat oferują urzędy pracy. Wielu bezrobotnym pomogła ona zainicjować własny biznes i wyjść z dołka finansowego na długie lata.

Pożyczkę tę może otrzymać:

  • osoba bezrobotna,
  • poszukujący pracy absolwent szkoły lub uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • student ostatniego roku studiów.

Dodatkowe warunki to:

  • niekaralność w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • o pożyczkę może ubiegać się osoba, która w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie prowadziła działalności gospodarczej,
  • o pożyczkę może ubiegać się osoba, która w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go 2 lata kalendarzowe nie uzyskała pomocy de minimis (rodzaju pomocy dedykowanej małym i średnim przedsiębiorcom) przekraczającej 200 tys. euro w przypadku działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów.

Aby uzyskać pomoc należy zobowiązać się do:

  • niezawieszania działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia,
  • wykorzystania środków pożyczki zgodnie z przeznaczeniem,
  • poddania kontroli dokonywanej przez MPiPS, BGK, pośrednika finansowego lub inne uprawnione podmioty,
  • przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pożyczką przez okres 10 lat od podpisania umowy.

Dowiedz się więcej: Pożyczkomat – czy warto skorzystać z serwisu i wziąć pożyczkę? >>

Pożyczka z urzędu pracy udzielana jest w wysokości do 100% kosztów podjęcia działalności, nie wyższej jednak niż 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Jej oprocentowanie wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych w NBP (czyli ceny po jakiej bank centralny udziela pożyczek odkupując weksle od banków komercyjnych). Maksymalny okres spłaty to 7 lat. Więcej informacji zainteresowani mogą uzyskać w miejscowym urzędzie pracy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ