ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
04 Lut, 2018 - 02:00

Czy komornik może zająć zwrot podatku – wyjaśniamy

ARTYKUŁ PARTNERA

Dłużnik musi liczyć się z tym, że zajęte zostaną mu różne składniki majątku. Wsparciem dla domowego budżetu jest często zwrot podatku – to jednorazowy zastrzyk gotówki, który może nawet zdecydować o zatrzymaniu spirali długów. Dowiedz się jednak, czy komornik może zająć zwrot podatku od urzędu skarbowego?

Z początkiem każdego roku rozpoczyna się okres rozliczeń z urzędem skarbowym – większość z nas do końca kwietnia musi złożyć deklarację PIT za ubiegły rok, w której wykaże swoje dochody oraz odprowadzi od nich podatek. Osoby, którym wyjdzie nadpłata podatku, mogą oczekiwać jej zwrotu z urzędu skarbowego. Bywa, że jest to dość wysoka kwota, która jest ważnym wsparciem domowego budżetu. Co jednak się z nią stanie w przypadku dłużników, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne? Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Zwrot i nadpłata podatku – z czego wynika i kiedy jest wypłacana?

Przy rozliczaniu rocznym podatku od osób fizycznych dość często po obliczeniu różnicy między sumą pobranych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy a kwotą podatku należnego, otrzymuje się wartość świadczącą o nadpłacie podatku. Oznacza ona, że w ciągu roku pobrano od nas za dużo zaliczek na rzecz urzędu skarbowego i dlatego urząd powinien nam nadpłaconą kwotę zwrócić.

Zwrot podatku może przysługiwać także dzięki ulgom podatkowym, które albo zmniejszają podstawę opodatkowania, albo wysokość podatku. Na zwrot podatku urząd skarbowy ma 90 dni od momentu złożenia deklaracji. To dlatego najwcześniej PIT-y wypełniają osoby, które właśnie na taki zwrot liczą.

W praktyce urząd zwraca pieniądze średnio w ciągu miesiąca i robi to zazwyczaj na konto bankowe wskazane przez podatnika albo wypłaca je w kasie. Jeśli jednak wartość nadpłaty nie przekracza kwoty 8,70 zł, nie jest ona wypłacana podatnikowi w ogóle.

Dowiedz się więcej: Progi podatkowe i kwota wolna od podatku za ubiegły rok >>

Nie licz na zwrot podatku w przypadku zaległości wobec skarbu państwa

Zanim przejdziemy do kwestii, czy komornik może zająć zwrot podatku, warto przypomnieć, że w pierwszej kolejności nadpłacony podatek będzie zaliczony na poczet wszelkich zaległości publicznoprawnych, czyli:

  • zaległości podatkowych,
  • bieżących zobowiązań podatkowych,
  • odsetki od ww. zaległości.

Powyższe zaległości będą pokryte w pierwszej kolejności z nadpłaty podatku, dopiero potem mogą być ewentualnie przedmiotem zajęcia komorniczego na poczet spłaty innych wierzytelności.

Dowiedz się więcej: Licytacje komornicze – na czym polegają i czy warto wziąć w nich udział >>

Czy komornik może zająć zwrot podatku? Tak, ale pod pewnymi warunkami

Jeśli podatnikowi należy się zwrot podatku (czyli nie jest konieczne zaliczanie tej kwoty na poczet spłaty innych zaległości publicznoprawnych), komornik prowadzący przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne ma prawo zająć wierzytelność z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.

Mówiąc prościej, komornik ma prawo zająć kwotę należną podatnikowi z tytułu zwrotu podatku. Nie ma tutaj znaczenia kwota wolna od zajęcia komorniczego, która dotyczy wyłącznie dochodów. Co więcej, nawet jeśli komornik prowadzi już egzekucję z wynagrodzenia, może dodatkowo zająć także wierzytelność z tytułu zwrotu podatku.

Warto tutaj nadmienić, że w tym aspekcie zmieniły się w 2016 roku przepisy. Wcześniej, gdy pismo komornika o zajęciu wpłynęło do urzędu skarbowego szybciej niż deklaracja podatkowa podatnika, urzędy skarbowe podważały zasadność zajmowania wierzytelności, której jeszcze nie było (prawo do zwrotu podatku powstaje przecież w momencie złożenia deklaracji PIT). Aby egzekucja była skuteczna, komornicy musieli więc wniosek o zajęcie złożyć w odpowiednim czasie – po złożeniu deklaracji podatkowej przez podatnika i przed fizyczną wypłatą podatnikowi jego należności przez urząd skarbowy.

Od 8 września 2016 roku złożenie wniosku przez komornika do urzędu skarbowego o zajęcie zwrotu podatku jest skuteczne przez rok czasu i skuteczność ta dotyczy także wierzytelności przyszłych.

Wiele osób zastanawia się, czy komornik może zabrać zwrot podatku na dzieci? Niestety, w przypadku gdy zwrot podatku wynika wyłącznie z ulgi na dzieci, komornik też ma prawo zająć całą należną podatnikowi kwotę. Wynika to z prostej przyczyny – ulga na dzieci przysługuje rodzicom, a nie dzieciom.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć konto żony za długi męża? >>

Jak widać, odpowiedź na pytanie – Co może komornik zrobić ze zwrotem podatku? – brzmi: Może zrobić dużo.

Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, czy komornik może zająć zwrot podatku, czy może jest jakiś sposób na uniknięcie egzekucji z tego tytułu, powinien pozbyć się złudzeń. Po zmianie przepisów w 2016 roku istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że komornik nie zdąży dostarczyć do urzędu skarbowego pisma o zajęcie wierzytelności.

Dowiedz się więcej: Konto bankowe bezpieczne od komornika – wybieraj banki bez Ognivo >>

Znając terminy składania zeznań podatkowych, a także mogąc korzystać z elektronicznej formy składania wniosków o zajęcie komornicze, komornicy z pewnością zrobią wszystko, by doprowadzić do skutecznej egzekucji kwoty należnej podatnikowi z tytułu zwrotu podatku.

Warto pamiętać, że wniosek o zajęcie komornicze od razu wstrzymuje wypłatę pieniędzy przez urząd skarbowy, który albo je szybko przekazuje komornikowi, albo przekazuje do depozytu sądowego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ