Urszula Stanisławska-Hunek
Urszula Stanisławska-Hunek
05 Cze, 2017 - 15:31

Czego nie obejmuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Urszula Stanisławska-Hunek

Czy dobrowolne prywatne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia całkowitą ochronę w najtrudniejszych okresach życia związanych z chorobami? O tym powiemy w artykule.

Czym właściwie jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne i ile za nie trzeba płacić?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest tylko płatnym dopełnieniem ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ, którym objęte są wszystkie osoby legalnie zatrudnione w Polsce. Osoba, która wykupi prywatne ubezpieczenie, na które składa się prywatna opieka medyczna, zapewnia sobie szybszy dostęp do lekarzy i specjalistów, wielu badań laboratoryjnych i diagnostycznych, niż osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Ceny, jakie trzeba płacić za prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zależne są od towarzystwa, z jakim osoba chce podpisać umowę, od opieki, wieku i stanu zdrowia. Należy jednak pamiętać, że posiadając prywatne ubezpieczenie, nie można zrezygnować z NFZ, na które przeznaczane jest około 9% miesięcznej pensji.

Zakres prywatnej opieki medycznej a ubezpieczenie NFZ

Faktem jest, że prywatne ubezpieczenie zdrowotne, nigdy nie zastąpi NFZ, ponieważ usługi jakie oferuje, mają o wiele węższy zakres. Prywatni dostawcy usług medycznych dokładnie selekcjonują klientów i nie wszystkim chcą oferować dodatkową opiekę nawet w zamian za wyższą składkę. Dodatkowym mankamentem jest to, że takie towarzystwa prowadzą tzw. karencję. Jest to okres, w którym nie można korzystać z ubezpieczenia, nawet jeśli opłacana jest składka.

Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Ubezpieczyciele oraz towarzystwa ubezpieczeń nie odpowiadają za zdarzenia powstałe w związku z:

  • wadami wrodzonymi i uszkodzeniami okołoporodowymi, oraz schorzeniami będących ich skutkiem;
  • oficjalnie ogłoszoną epidemią;
  • zatruciami alkoholem bądź zatruciami substancjami odurzającymi czy lekami;
  • usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa, zabójstwa przez osobę ubezpieczoną;
  • działaniami wojennymi,  stanem wojennym, sabotażem, a także atakami terroru;
  • leczeniem i diagnostyką niepłodności;
  • zmianą płci;
  • prowadzeniem pojazdu, jeżeli ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie zdrowotne za granicą – co należy wiedzieć? >>

Co, jeśli w trakcie ubezpieczenia zostanie wykryta choroba wymagająca długotrwałego leczenia?

W takich wypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe oferują klientom polisy zdrowotne, których umowy podpisywane są na 12 miesięcy. Jeśli w trakcie trwania polis, ubezpieczony zgłaszał się do lekarzy bądź specjalistów sporadycznie, może spodziewać się rabatu wraz z kolejnym rokiem ubezpieczenia. Jeśli natomiast odwiedzał lekarzy dość często, wtedy jego składka ubezpieczeniowa może wzrosnąć nawet o 100%.

ZOBACZ RÓWNIEŻ