ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
22 Sie, 2019 - 15:54
Co warto wiedzieć o zniżkach na OC?

Co warto wiedzieć o zniżkach na OC?

ARTYKUŁ PARTNERA

Jednym z wielu czynników, jakie towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę przy wyliczaniu ceny komunikacyjnego ubezpieczenia OC, są zniżki wypracowane przez posiadacza pojazdu za lata bezszkodowej jazdy. Właściwie zniżki te przyznawane są jednak nie za bezszkodową jazdę, tylko za każdy rok, w którym z polisy OC ubezpieczonego nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o zniżkach na OC?

System bonus-malus

System przyznawania zniżek i zwyżek na OC w zakładach ubezpieczeń nazywany jest systemem bonus-malus. Choć ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych reguluje wiele aspektów związanych z komunikacyjnym OC, to jednak nie narzuca, na jakich zasadach TU mają naliczać zniżki i zwyżki na to ubezpieczenie, co oznacza, że mają one po prostu dowolność w kształtowaniu własnych systemów przyznawania zniżek.

Kierowca, który ubezpiecza pierwszy pojazd, nie posiada żadnych zniżek, chyba że np. był współwłaścicielem innego pojazdu albo też zakład ubezpieczeń mógł naliczyć takiej osobie zniżki męża/żony. Brak jakichkolwiek zniżek ma znaczny wpływ na koszt ubezpieczenia OC – cena będzie raczej wysoka, chociaż uzależniona jest oczywiście od zdecydowanie większej liczby czynników niż tylko same zniżki na OC.

Co istotne, zniżki i zwyżki na OC i AC naliczają się niezależnie względem siebie. Czyli jeśli np. posiadacz pojazdu ma wypracowane maksymalne zniżki na OC, to nie oznacza, że z takich samych będzie mógł korzystać, jeśli zdecyduje się na AC. Chociaż możliwa jest również i taka sytuacja, że zakład ubezpieczeń uwzględnia zniżki na OC przy kalkulacji ceny ubezpieczenia autocasco.

Za każdy rok, w którym z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu nie zostanie wypłacone odszkodowanie, otrzyma on zniżkę w wysokości od 5 do 10, a nawet kilkunastu procent. Polityka TU jest pod tym względem zróżnicowana. Ubezpieczyciele mogą za pierwszy i drugi rok naliczyć mniejszą zniżkę np. 5 proc., a dopiero za każdy kolejny rok po 10 proc.

Maksymalna wysokość zniżek to najczęściej 60 proc., ale znaleźć możesz również oferty z 70 i nawet 80 proc. zniżki, tylko to tak naprawdę nic nie oznacza. Nie jest powiedziane, że w TU, które naliczy wyższą zniżkę, zaoferuje ci tańsze ubezpieczenie OC. Przypomnijmy, że zakres obowiązkowego OC musi być w każdym przypadku taki sam – zakłady ubezpieczeń muszą zapewniać takie same sumy gwarancyjne i nie tylko.

Zatem przy wyborze zakładu ubezpieczeń znaczenie powinien mieć nie maksymalny poziom zniżek, lecz ostateczna cena ubezpieczenia. Istotne jest również to, czy TU nie zaniża wysokości odszkodowań. Na rynku działają firmy, które weryfikują tę kwestię np. Fundusz Odszkodowań.

Tak, jak za brak wypłaconych odszkodowań TU nalicza zniżkę, tak za wypłacone odszkodowania ubezpieczony traci część tych zniżek. Co więcej, często wystarczy kilka szkód w ciągu jednego roku, aby zakład ubezpieczeń naliczył zwyżkę na poziomie kilkuset procent. Zwróć również uwagę na to, jak długo w danym TU w kalkulacji ceny ubezpieczenia uwzględniana jest szkoda. Możliwe, że będzie ona miała wpływ na cenę twojego OC nawet przez 10 lat od jej zgłoszenia, ale najczęściej okres ten jest zdecydowanie krótszy.

Przerwa w OC a zniżki

Co się dzieje, jeśli dojdziesz do wniosku, że obecnie nie potrzebujesz pojazdu i przez kilka lat nie będziesz go posiadać? Czy w takim przypadku stracisz swoje zniżki? To również uzależnione jest od polityki danego TU. Niektóre zakłady ubezpieczeń uwzględnią, a w innych będzie to uzależnione od długości przerwy w OC.

Jeśli będzie wynosić np. powyżej 2 lat, to poprzednie zniżki mogą nie być brane pod uwagę. Tak samo wygląda to w przypadku zniżek za polisy zagraniczne, kiedy kierowca miał zarejestrowany pojazd np. w Niemczech i tam wykupił OC. Jego zagraniczne zniżki mogą być uwzględnione, ale co do tego nie można mieć pewności.