Kamil Podsiadło
Kamil Podsiadło
10 Kwi, 2017 - 11:00
Co to jest WIBOR i jak wpływa na Twoją ratę kredytu

Co to jest WIBOR i jak wpływa na Twoją ratę kredytu

Kamil Podsiadło

Masz kredyt hipoteczny (lub planujesz takowy zaciągnąć) i zastanawiasz się jak WIBOR wpłynie na wysokość Twojej raty kredytu? Przekonajmy się!

Osoby mające styczność z kredytami hipotecznymi z pewnością świadome są istnienia stopy WIBOR i niejednokrotnie wywołuje ona niepokój, gdyż może być odpowiedzialna za wzrost rat kredytu…ale z drugiej strony może też przyczynić się do ich spadku.

Przyjrzyjmy się zatem, jak dokładnie działa WIBOR, w jaki sposób stopa ta jest ustalana i jak często może ulegać zmianie.

Czym jest WIBOR?

WIBOR to akronim od Warsaw Interbank Offered Rate i stopa ta stanowi równowartość oprocentowania na rynku międzybankowym. Innymi słowy jest to stopa procentowa, po której banki komercyjne udzielają sobie pożyczek.

Wartość WIBOR-u ustalana jest codziennie w dni robocze o godzinie 11 podczas tzw. fixingu WIBOR. Fixing polega na podawaniu przez banki stopy oprocentowania, po której skłonne są one pożyczać pieniądze innym bankom, a następnie wartość ta jest uśredniana po wcześniejszym odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wartości. Ta uśredniona wartość odpowiada właśnie WIBOR-owi.

Teoretycznie wszystko zależy więc od banków, ale w praktyce ich oferty zamknięte są w pewnym przedziale, na który to przedział z kolei ma wpływ Rada Polityki Pieniężnej. RPP ustala bowiem m.in. lombardową i depozytową stopę procentową, które to stanowią wartości graniczne tego przedziału. Dlaczego?

Lombardowa stopa procentowa to oprocentowanie, po jakim NBP udziela pożyczek bankom komercyjnym. Z kolei depozytowa stopa procentowa to oprocentowanie, po jakim NBP przyjmuje depozyty od banków komercyjnych.

Banki ustalając WIBOR nie będą więc proponowały wartości wyższych od stopy lombardowej (bo wtedy taniej byłoby pożyczać od NBP), nie będą też proponowały oprocentowania niższego niż stopa depozytowa (wtedy nadwyżkę środków lepiej byłoby deponować w NBP). W praktyce WIBOR najczęściej osiąga oprocentowanie oscylujące wokół stopy referencyjnej, która przyjmuje właśnie wartość pomiędzy stopą lombardową a depozytową.

Dowiedz się więcej: Co to jest LIBOR i jak wpływa na Twoją ratę kredytu >>

Jak często zmienia się WIBOR w kredytach?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, stopa pożyczek międzybankowych ustalana jest w każdy dzień roboczy. Nie oznacza to jednak, że oprocentowanie kredytu hipotecznego też będzie ulegało codziennie zmianie.

Na oprocentowanie każdego kredytu (w tym hipotecznego) wpływ mają dwie wartości: stała marża banku (stanowiąca zysk banku) oraz właśnie zmienne oprocentowanie WIBOR. Przy ustalaniu oprocentowania kredytu hipotecznego najczęściej bierze się pod uwagę stopę WIBOR 3M, czyli 3-miesięczną.

WIBOR 3M aktualizowane jest co kwartał i przy wielu kredytach hipotecznych wysokość rat może zmieniać się właśnie co kwartał. Nie jest to jednak reguła – każdy bank kieruje się swoimi własnymi wytycznymi i natrafimy na takie oferty kredytów hipotecznych, gdzie aktualizacji WIBOR-u dokonuje się co miesiąc, co 6 miesięcy albo co 12 miesięcy.

Czasem ustalane są też minimalne/maksymalne progi (w postaci punktów procentowych), o jakie w danym okresie może zmienić się całkowite oprocentowanie wynikające ze zmian WIBORu.

Dowiedz się więcej: Od czego zależy rata kredytu hipotecznego >>

Jak WIBOR wpływa na ratę kredytu?

Odpowiedź na to pytanie po lekturze tego artykułu dla każdego powinna być już jasna – wzrost WIBOR-u powoduje konieczność regulowania wyższych rat kredytu, z kolei jej spadek sprawia, że będziemy płacić raty niższe.

Dlatego też analizując oferty kredytów hipotecznych (które ze względu na swoją długoterminowość są obarczone sporym ryzykiem zmian stóp procentowych), warto brać również pod uwagę regulacje dotyczące WIBORu – chociażby po to, aby być świadomym, jak jego zmiany mogą wpłynąć na wysokość miesięcznych rat.

ZOBACZ RÓWNIEŻ