Michał Nielub
Michał Nielub
30 Sie, 2017 - 00:00
Co to jest przelew SORBNET i kto może korzystać z tej usługi?

Co to jest przelew SORBNET i kto może korzystać z tej usługi?

Michał Nielub

Przelew SORBNET to system, pozwalający na płatność w czasie rzeczywistym dużych kwot. Jak działa i co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Przelew SORBNET opiera się o wykorzystanie systemu, który został wprowadzony w 1996 roku przez NBP, zastępując system SORB. W odróżnieniu od poprzednika, umożliwia obsługę rozrachunków międzybankowych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

System SORBNET – krótki rys historyczny

Przelew SORBNET stał się możliwy do wykonania w 1996 roku. Wówczas NBP zrezygnował z systemu SORB, który umożliwiał rozrachunki międzybankowe wyłącznie w formie papierowej.

Kilka lat później, w 2011 roku, popularność przelewu SORBNET znacząco wzrosła. W konsekwencji, dotychczasowy system zaczął mieć problemy z wydajnością. Z tego powodu Narodowy Bank Polski rozpoczął pracę nad wdrożeniem nowego systemu, tymczasowo zwiększając pobieraną opłatę w nadziei, że zapotrzebowanie na tego typu płatność zmaleje. W dniu 10 czerwca 2013 roku system SORBNET 2 został uruchomiony, zastępując dotychczasowy.

Dowiedz się więcej: Przelew bankowy – najważniejsze rodzaje przelewów i różnice między nimi >>

Jak działa przelew SORBNET?

SORBNET z zasady służy do dokonywania płatności w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do systemu Elixir, nie istnieją sesje wychodzące i przychodzące. Każda płatność dokonywana jest tu na bieżąco, dzięki czemu środki przekazywane są dużo szybciej. Umożliwia również przekazywanie kwot wyższych niż milion złotych.

Uczestnikami systemu są przede wszystkim banki, za pośrednictwem swoich zrzeszeń. Korzystają z niego również instytucje, prowadzące inne systemy rozrachunków, tj. Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Przelew SORBNET służy głównie do obsługi operacji polityki pieniężnej, transakcji międzybankowych oraz wysokwotowych zleceń klientowskich.

Przelew SORBNET – jakie korzyści mają posiadacze rachunków?

Z punktu widzenia posiadania rachunku w określonym banku, przelew SORBNET charakteryzuje kilka ważnych zalet. Przede wszystkim, umożliwia realizację przekazania dużych kwot pomiędzy kontrahentami. W praktyce, korzystając z klasycznego systemu Elixir nie istnieje możliwość przelania większej sumy niż milion złotych.

Dowiedz się więcej: System Elixir w bankowości – na czym polega? >>

Równie istotną zaletą przelewu SORBNET jest przekazywanie środków w czasie rzeczywistym. Nie istnieją sesje przychodzące i wychodzące, w związku z czym kwoty są przelewane w ciągu kilku minut. Od 2011 roku istnieje możliwość przekazywania również mniejszych sum pieniędzy w tym systemie, dzięki czemu funkcja ta może być wykorzystywana jako alternatywa dla przelewów natychmiastowych.

Dowiedz się więcej: Jak wykonać przelew natychmiastowy? >>

Przelew SORBNET to system, którego wdrożenie znacznie przyspieszyło rozrachunki międzybankowe. W 2011 roku uruchomiono możliwość realizacji zleceń klientowskich, dzięki czemu posiadacze rachunków bankowych uzyskali również możliwość przekazywania większych kwot, które są księgowane zaledwie w ciągu kilku minut, w tym nawet kwot wyższych niż 1 mln zł.

ZOBACZ RÓWNIEŻ