Mateusz Baj
Mateusz Baj
09 Sie, 2017 - 07:24

Co to jest numer IBAN i SWIFT oraz gdzie znaleźć te numery?

Mateusz Baj

Numer IBAN to numer rachunku bankowego używany przy przelewach międzynarodowych, kod SWIFT to unikalny kod banku.

Przy dokonywaniu przelewów na rachunki w zagranicznych bankach oraz kiedy zagraniczni kontrahenci przelewają  pieniądze na nasze konto, zostajemy często poproszeni o podanie  numeru IBAN oraz kodu SWIFT. Co to za numery oraz gdzie ich szukać?

W kraju wystarczy 26-cyfrowy numer rachunku

Kiedy pieniądze przelewamy na rachunki w bankach krajowych, numer IBAN i kod SWIFT w zasadzie nie będą nam potrzebne. Do rozliczeń wewnątrz naszego kraju wystarczy bowiem 26-cyfrowy numer rachunku.

W Polsce numer rachunku bankowego składa się zawsze z 26 cyfr. Cyfry te dzielą się na trzy grupy:

  • dwie pierwsze cyfry to tzw. cyfry kontrolne – są one wyliczane automatycznie na podstawie kolejnych cyfr całego rachunku rachunku bankowego; służą one sprawdzeniu czy numer rachunku jest prawidłowy i czy w trakcie jego wpisywania nie wkradła się pomyłka;
  • 8 kolejnych cyfr to tak zwany numer rozliczeniowy – identyfikuje on konkretny bank albo inną instytucje finansową;
  • 16 ostatnich cyfr to właściwy numer klienta w danym banku.

Dowiedz się więcej: Gdzie należy zgłosić zmieniony numer konta bankowego? >>

IBAN potrzebny przy transakcjach zagranicznych

Kiedy będziemy przelewali pieniądze do banku za granicą lub kiedy pieniądze z zagranicznego banku będziemy otrzymywać, 26-cyfrowy numer rachunku nie wystarczy. Poproszeni zostaniemy o podanie numeru IBAN rachunku oraz kodu SWIFT banku. Co to takiego?

IBAN to międzynarodowy numer rachunku bankowego (ang. International Bank Account Number). Jest to zatem numer charakteryzujący konto oraz bank w przelewach międzynarodowych. IBAN składa się z dwuliterowego kodu kraju (w Polsce ten kod to “PL”), dwóch cyfr sprawdzających oraz do trzydziestu znaków alfanumerycznych (czyli liter lub cyfr), które zawierają numer rozliczeniowy i numer rachunku.

Dowiedz się więcej: Konto bankowe – rodzaje kont i ich charakterystyka >>

Numer IBAN w praktyce

Z uwagi na to, że numery rachunków w naszym kraju rozpoczynają się od dwóch cyfr kontrolnych, numer IBAN będzie różnił się od numeru rachunku w naszym kraju jedynie tym, że przed ciąg cyfr zostanie dodany kod “PL”.

Dla przykładu, jeśli rachunek w polskim banku na numer:

  • XX YYYY YYYY ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ

jego numer IBAN będzie wyglądał następująco:

  • PL XX YYYY YYYY ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ

Dowiedz się więcej: Jak wypełnić polecenie przelewu? >>

Kod SWIFT, czyli kod BIC

Kod SWIFT to z kolei unikalny kod składający  się z ciągu ośmiu liter i cyfr.  Swoją nazwę wziął od międzynarodowej organizacji – Stowarzyszenia dla Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Organizacja ta nadaje instytucjom finansowym kody BIC, które w naszym kraju nazywane są od angielskiego skrótu jej nazwy właśnie kodami SWIFT (jeśli zatem  partner zagraniczny prosi o kod BIC naszego banku, chodzi mu o podanie kodu SWIFT).

Kod SWIFT  jest jawny. Informację o nim powinniśmy znaleźć na stronie internetowej naszego banku albo uzyskać go dzwoniąc na infolinię.

ZOBACZ RÓWNIEŻ