Mateusz Baj
Mateusz Baj
26 Wrz, 2017 - 04:00
Na czym polega cesja polisy na rzecz banku

Na czym polega cesja polisy na rzecz banku

Mateusz Baj

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz cesja polisy na rzecz banku to najczęściej jeden z warunków otrzymania kredytu na dom lub mieszkanie.

Kupno domu albo mieszkania na kredyt zabezpieczony hipoteką wiąże się najczęściej z koniecznością ubezpieczania nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonania cesji polisy na rzecz banku. Na czym konkretnie polega cesja polisy?

Cesja polisy – co to takiego

Kiedy bank udziela klientowi kredytu na zakup nieruchomości, próbuje na różne sposoby zabezpieczyć jego spłatę. Jednym z takich zabezpieczeń jest ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Jednak samo ubezpieczenie nieruchomości nie zabezpiecza banku. Jest ono bowiem umową zawieraną między kredytobiorcą (czyli klientem banku) a towarzystwem ubezpieczeniowym. W razie wystąpienia szkody, na przykład zniszczenia domu w wyniku pożaru, pieniądze otrzymałby bowiem ubezpieczony a nie wierzyciel, czyli bank.

Dokonanie cesji powoduje przelanie praw ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia na bank. W razie wystąpienia szkody, świadczenie określone w polisie przelewane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe bezpośrednio na rachunek banku i służy spłaceniu kredytu, który taka cesja z polisy zabezpiecza.

Kiedy podpiszemy umowę cesji polisy z bankiem, powinniśmy przedłożyć ją w towarzystwie ubezpieczeń i uzyskać potwierdzenie przyjęcia przez towarzystwo do wiadomości faktu jej zawarcia. Zdarzenie to odnotowywane jest poprzez wpis na polisie ubezpieczeniowej.

Gdzie trafią pieniądze z ubezpieczenia?

Musimy być świadomi tego, że kiedy podpisujemy umowę cesji polisy z bankiem, to właśnie bank – a nie my – będzie decydował, co stanie się z pieniędzmi wypłaconymi z ubezpieczenia. Jednak nie zawsze całość tych środków trafi do banku.

Wszystko zależy od rodzaju i rozmiaru szkody. Wprawdzie zgodnie z umową cesji odszkodowanie należne jest bankowi, jednak gdy szkoda jest niewielka, a nieruchomość nadaje się do remontu, bank często wyraża zgodę na wypłatę bezpośrednio ubezpieczonemu, aby ten mógł dokonać niezbędnych napraw.

Umowa cesji może zawierać również inne, szczegółowe regulacje dotyczące postępowania w razie zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi, warto więc przed jej podpisaniem dokładnie wczytać się w jej zapisy.

Najczęściej jednak ubezpieczyciel powiadamia bank o zgłoszonej przez ubezpieczonego szkodzie, a następnie bank decyduje, co robić dalej.

Dowiedz się więcej: Wyjeżdżasz na urlop? Zadbaj o ubezpieczenie mieszkania >>

Czasem do banku trafi tylko część pieniędzy

W niektórych umowach cesji banki określają maksymalną kwotę odszkodowania, którą ubezpieczyciel wypłaca bezpośrednio właścicielowi mieszkania lub domu bez informowania banku o zaistniałej szkodzie. W takim wypadku,  gdy na przykład uszkodzone zostały tylko drzwi do mieszkania, ubezpieczyciel przelewa pieniądze bezpośrednio na konto ubezpieczonego i nie musi o tym informować banku.

Co dzieje się w sytuacji, gdy kredyt na mieszkanie lub dom jest już w większości spłacony, a ubezpieczona nieruchomość ulegnie całkowitemu zniszczeniu? Wówczas bank otrzymuje od ubezpieczyciela jedynie kwotę odpowiadającą pozostałej do spłacenia części kredytu, a reszta trafia na konto ubezpieczonego.

Tak więc cesja polisy na rzecz banku – chociaż konieczna i wymagana przez bank – chroni nie tylko jego interesy. Przede wszystkim uwalnia kredytobiorców od zadłużenia w przypadku utraty nieruchomości, która została sfinansowana ze środków z kredytu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ