Michał Nielub
Michał Nielub
17 Lip, 2017 - 12:51

Cena benzyny – co na nią wpływa w Polsce?

Michał Nielub

Cena benzyny w znacznym stopniu uzależniona jest od sytuacji na światowych rynkach paliw. Na jej koszt składają się również podatki. Z czego składa się cena benzyny w Polsce?

Cena benzyny jest uzależniona od ceny ropy naftowej na świecie. Na jej poziom decydujący wpływ mają państwa zrzeszone w OPEC. Jest to skrót od angielskiej nazwy Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową z siedzibą w Wiedniu. Na cenę benzyny składają się również podatki, które ustalane są wewnątrz każdego z państw korzystających z ropy.

Cena benzyny – od czego zależy

Duży wpływ na cenę benzyny ma, służąca do jej produkcji, cena ropy naftowej. Ta z kolei, uzależniona od sytuacji krajów zrzeszonych w OPEC.

Do tej organizacji należy obecnie 13 krajów: Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Ekwador, Gabon, Gwinea Równikowa, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Najwyższym jej organem jest Konferencja OPEC, zaś sekretarzem generalnym jest Mohammad Barkindo.

Kraje zrzeszone w OPEC kontrolują ok. 40% światowego wydobycia ropy naftowej, zaś rezerwy tego surowca szacowane są na 70%. Państwa te wywierają więc duży wpływ na ceny ropy naftowej na rynkach światowych.

Ogólna cena benzyny jest uzależniona również od konsumpcji ropy naftowej. Jeżeli największe gospodarki świata, takie jak USA, Chiny czy Niemcy, będą wykazywać coraz większe zapotrzebowanie na ten surowiec, wówczas cena nie będzie ulegać obniżeniu.

Spadek cen paliw w Polsce możliwy jest zatem w przypadku umocnienia się waluty. Im wyższa wartość polskiego złotego, tym niższa cena benzyny.

Wciąż trwający na Bliskim Wschodzie konflikt oraz zagrożenie wynikające ze strony Państwa Islamskiego także mają znaczenie na kształtowanie się ceny ropy naftowej. Terroryści finansują swoje działania głównie dzięki kontrolowaniu wydobycia tych złóż na zajętych przez nich obszarach. Kraje zrzeszone w OPEC chcą osłabić działania organizacji terrorystycznej, przez co obniżają cenę ropy naftowej.

Dowiedz się więcej: Benzyna do diesla, czyli pomyłka przy tankowaniu – co robić? >>

Podatki a cena benzyny

W Polsce na cenę benzyny w 60% składają się różnego rodzaju podatki. Najważniejszą składową jest stawka VAT, która wynosi 23%.

Równie istotnym czynnikiem jest stawka akcyzy, która wpływa w 22% na cenę paliwa. Jej wysokość regulowana jest na poziomie Unii Europejskiej, zatem na jej kształtowanie się polski rząd nie ma dużego wpływu.

Mniej znaczącymi kosztami są jeszcze następujące składowe:

  • opłata paliwowa (ok. 5% ceny benzyny),
  • marża stacji (ok. 5%).

Zakup samego surowca wpływa natomiast na 45% ceny. Planowane jest wprowadzenie jeszcze jednego stałego podatku w wysokości 25 groszy brutto za każdy litr paliwa, co docelowo podwyższy ostateczny koszt benzyny.

Dowiedz się więcej: Instalacja LPG – czy to się opłaca? >>

Cena benzyny - co na nią wpływa w Polsce? - tankowanie

Cena benzyny w znacznym stopniu jest więc uzależniona od sytuacji na rynkach światowych oraz od ustalonej kwoty akcyzy na poziomie Unii Europejskiej. Są to składowe, na które polski rząd ma jedynie znikomy wpływ.

W ramach wewnętrznych regulacji cenę benzyny w Polsce można regulować przede wszystkim poprzez stawki opodatkowania VAT oraz opłatę paliwową.

W najbliższym czasie nie można jednak spodziewać się pomniejszenia kwoty tych stawek. Co więcej, wprowadzenie nowego podatku w wysokości 25 groszy brutto za każdy litr paliwa, spowoduje wzrost ceny benzyny, a nie spadek.

ZOBACZ RÓWNIEŻ