Grzegorz Bryszewski
Grzegorz Bryszewski
13 Gru, 2018 - 18:02

Cechy dobrego managera – TOP 11

Grzegorz Bryszewski

Przyjaciel czy dyktator? Cechy dobrego managera powinny umożliwić mu połączenie obu tych trudnych ról i skuteczne zarządzanie zespołem.

Czy dobrym menedżerem, który skutecznie i mądrze poprowadzi zespół i firmę, trzeba się urodzić? Niekoniecznie. Przywództwa, motywowania i zarządzania można się nauczyć. Aby stworzyć zgrany zespół, konieczne będzie także zostanie liderem, poznanie różnych stylów zarządzania i ciągła praca nad sobą. Podpowiadamy, jakie cechy dobrego managera będą niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem.

TOP 11 – poznaj najważniejsze cechy dobrego managera!

Sprawne i skuteczne zarządzanie pracownikami odgrywa niezwykle ważną rolę w każdej firmie i organizacji. To dlatego dobry manager jest dzisiaj na wagę złota. Czy jednak każdy może nim zostać? Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy dobrego managera, z których tylko część związana jest z osobowością. Większość cech można nabyć dzięki doświadczeniu i edukacji.

11. Pasja i zaangażowanie

To niezwykle istotne cechy dobrego managera, które mogą zadecydować o jego skuteczności w prowadzeniu zgranego zespołu. Są to bardzo pozytywne cechy charakteru, które warto przekazywać pracownikom i stanowić dla nich dobry przykład.

Jeśli to się uda, to możemy zyskać zaangażowany zespół, który włoży całe swoje serce w wykonywanie swoich obowiązków i pokonywanie trudności. Pasja i zaangażowanie menedżera może też pomóc w sytuacjach, gdy zespół dotyka zniechęcenie.

10. Wiedza

Oczywiście dobry manager powinien mieć wyższe wykształcenie, dobrze widziane będą także biznesowe studia MBA. Ważną cechą idealnego szefa powinna być wiedza na temat sposobów funkcjonowania firmy i branży, w której ona działa, zdobyta w sposób praktyczny, czyli podczas pracy.

Właśnie dlatego wiele organizacji powierza średnie i wyższe stanowiska w firmie głównie osobom, które rozpoczynały tam karierę od zera. W niektórych organizacjach pojawiają się także rozwiązania, które zachęcają menedżerów do regularnego wykonywania obowiązków osób niższego szczebla, czyli na przykład specjalistów do spraw kontaktu z klientem.

Dobry kierownik z wiedzą i doświadczeniem będzie też trudniejszy do zmanipulowania przez pracowników – nie da sobie wmówić, że danego celu nie da się zrealizować w określonym czasie, zaproponuje rozwiązanie alternatywne albo pomoże pracownikom, przejmując część ich obowiązków.

Ta ostatnia sytuacja na pewno będzie miała duże znaczenie do motywacji – zespół doceni lidera, który potrafi razem z nim pracować o wiele bardziej niż osobę, która wyda rozkazy i wróci do swojego gabinetu.

Dowiedz się więcej: Najlepsze szkolenia menedżerskie online, czyli jak zostać dobrym liderem

9. Samodzielność i samodyscyplina

To kolejne cechy dobrego kierownika, które powinny stanowić wzór do naśladowania dla pracowników niższego szczebla.

Jeśli więc kierownik oczekuje od zespołu samodzielnego wykonywania swoich obowiązków i takich sposobów organizacji czasu, żeby zadanie zostało wykonanie w terminie, to sam powinien również cechować się samodzielnością i samodyscypliną.

Tak właśnie powinno wyglądać dobrze rozumiane przywództwo, w przeciwnym wypadku zarządzanie i motywowanie grupy ludzi może być wyjątkowo trudne.

8. Asertywność

We współczesnym świecie właśnie asertywność staje się wręcz podstawową cechą lidera. Ta wyraźnie pozytywna cecha charakteru w wydaniu biznesowym polega głównie na posługiwaniu się łagodną stanowczością w obronie własnych racji w taki sposób, żeby wchodzić w konflikt z racjami innych osób.

Asertywny manager nie może się zachowywać jak dyktator, powinien więc wyrażać własne poglądy i bronić ich, wydawać polecenia i komunikować swoje oczekiwania, prezentować siebie i chwalić innych. Inne umiejętności związane z asertywnością to:

  • umiejętność odmawiania,
  • brak strachu przed krytyką,
  • umiejętność reagowania na krytykę,
  • konstruktywne sposoby wyrażania złości.

Dowiedz się więcej: Jak prowadzić skuteczne negocjacje w biznesie?

7. Empatia

Empatyczny manager to osoba, która będzie gotowa do budowania pozytywnych i głębokich kontaktów z pracownikami, inaczej mówiąc, będzie to po prostu „ludzki” szef. Jedna z definicji empatii mówi bowiem o tym, że jest to „umiejętność zrozumienia unikalnych doświadczeń drugiej osoby i skutecznego reagowania na nie”.

Ta cecha idealnego szefa powinna pomóc w poznaniu dobrych i słabych stron członków zespołu, co na pewno ułatwi sprawne nimi zarządzanie.

W zespole zarządzanym przez takiego szefa pracownicy będą na pewno czuli większą identyfikację z firmą, staną się lojalni, a więc zyska na tym także atmosfera w pracy.

6. Zdolność motywowania innych

Sytuacja, w której pracownikom brakuje motywacji do działania, może być naturalnym zjawiskiem występującym w każdej organizacji. W tym przypadku rolą dobrego menedżera będzie sprawienie, żeby zespół stał się zmotywowany do pracy i wykonywał zadania z energią, zapałem i entuzjazmem.

Jak to zrobić? Tutaj niezbędne będą takie cechy dobrego managera jak umiejętności interpersonalne i dobra znajomość zespołu. Należy mieć świadomość, że dla wybranych pracowników skuteczną i jedyną formą motywacji będą sprawy finansowe lub realna wizja awansu, inni natomiast oczekują pochwał i przyjemnej atmosfery pracy, w jeszcze innym przypadku pracownik chętnie zaoferuje swoje wszystkie siły, jeśli pracodawca zapewni mu możliwość realizacji wyjątkowo ciekawych zadań.

Dobry manager powinien także umieć motywować samego siebie.

5. Pewność siebie

Ta cecha jest niezbędna do tego, żeby jej posiadacz został skutecznym i wiarygodnym przywódcą. Menedżer musi więc znać swoje mocne i słabe strony, znać swoją wartość, możliwości i miejsce w organizacji.

Oczywiście, skuteczny menedżer powinien współpracować ze swoim zespołem, ale w taki sposób, żeby nikt nie kwestionował, że to on nim zarządza.

Dowiedz się więcej: Jak podnieść swoją samoocenę i pewność siebie?

4. Odporność na stres

Stres jest nieuniknioną częścią pracy zawodowej, pojawia się w niemal każdej organizacji i muszą się z nimi mierzyć osoby na średnich i wyższych stanowiskach. Właśnie dlatego odporność na stres powinna być istotną cechą dobrego managera. Odporności tej nie należy jednak rozumieć jako podejścia polegającego na unikaniu stresu, idealny szef powinien przecież wybierać rozwiązania najlepsze dla firmy, a nie te najprostsze.

Menedżer z odpornością na stres będzie więc potrafił go oswoić i żyć z nim. Nie pozwoli, żeby stres utrudniał mu wykonywanie obowiązków. Napięcie związane ze stresem wykorzysta natomiast do zwiększenia swojej skuteczności. Wspomniana umiejętność wymaga stosowania skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem, takich jak np. pozytywne myślenie, ćwiczenia relaksacyjne i uprawianie sportu.

Posiadanie lub nabycie opisanej wyżej cechy może być także formą budowania autorytetu, zespół powinien inspirować się takim podejściem swojego menedżera.

Dowiedz się więcej: Pozytywny stres – jak go efektywnie wykorzystać?

3. Sumienność

Ważną cechą dobrego managera musi być także sumienność rozumiana jako dokładność i staranność w wykonywaniu wszelakich zadań. Idealny szef musi także dbać o jakość swojej pracy i dawać się siebie 100% zaangażowania.

2. Dbanie o etykę zawodową

Osiągnięcie celów biznesowych nie może być najważniejsze. Wśród cech dobrego managera musi się  znaleźć dbanie o etykę zawodową. Idealny szef powinien realizować swoje cele, przestrzegając prawa, działać zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

W swojej pracy menedżera obowiązują także normy uczciwości i bezinteresowności. W przypadku działalności biznesowej istotne będzie także przestrzeganie zasad wolnej i uczciwej konkurencji.

Cechą lidera musi być także rezygnacja z nadużywania swoich wpływów i stosowania środków nacisków niezgodnych z etyką zawodową.

1. Umiejętność łagodzenia konfliktów

Jak rozwiązuje konflikty w pracy tyran lub dyktator? Zazwyczaj podejmuje ostateczną decyzję bez pełnego wysłuchania obu stron. Nietrudno przewidzieć, że taka strategia wyraźnie psuje nastrój w pracy i uniemożliwia traktowania menedżera jak mentora lub autorytetu.

Wśród cech dobrego managera musi więc się znaleźć oparta na empatii i strategii umiejętność łagodzenia konfliktów. Polega to na pełnieniu roli rozjemcy, który będzie w stanie empatycznie i obiektywnie wysłuchać wszystkich argumentów obu stron konfliktu, a później ustali (i zadba o wprowadzenie w życie) polubownego rozwiązania, które będzie najlepsze dla firmy.

Jakie są więc cechy dobrego managera? Nasz materiał wskazuje najbardziej istotne podpowiedzi w tej sprawie i tłumaczy skuteczne zastosowanie wybranych umiejętności. Cały proces nie będzie jednak łatwy, bo wymaga posiadania cech, które pozwalają z jednej strony na okazanie empatii i dobrego serca, z drugiej strony zaś konsekwencji i rygoru. Kluczem do sukcesu jest tutaj więc trudna sztuka zostania jednocześnie dyktatorem i przyjacielem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ