Michał Nielub
Michał Nielub
05 Lip, 2018 - 01:00
Brak karty pojazdu - jak sprzedać auto bez dokumentów?

Brak karty pojazdu – jak sprzedać auto bez dokumentów?

Michał Nielub

Brak karty pojazdu bądź innych dokumentów nie musi być problemem podczas sprzedaży auta. Przekonaj się, co zrobić, gdy nie masz jakiegoś dokumentu!

Kupno samochodu stanowi zawsze emocjonujące przeżycie, tym bardziej, jeśli sprowadzamy nasze auto z zagranicy. W ferworze wrażeń łatwo czegoś zapomnieć lub nie dopilnować, np. uświadomimy sobie brak karty pojazdu.

Jakich formalności musimy dopełnić sprzedając samochód? Jakie dokumenty powinien otrzymać nabywca? Jak poradzić sobie ze sprzedażą auta bez kompletu dokumentów? Czy taka transakcja niesie ze sobą ryzyko dla którejś ze stron?

Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Istnieje bowiem kilka aspektów, na które należy zwrócić uwagę.

Karta pojazdu, czyli jeden z najczęściej brakujących dokumentów

Karta pojazdu to dokument obowiązujący dla każdego właściciela pojazdu zarejestrowanego w Polsce po 1 lipca 1999. Przepis o jej posiadaniu dotyczy zarówno samochodów, jak i motocykli. Brak karty pojazdu może, choć wcale nie musi oznaczać kłopotów dla potencjalnego nabywcy, jak i sprzedającego.

Zwana potocznie „czerwoną książeczką” karta pojazdu jest dokumentem wystawianym na konkretny pojazd, w którym to znajdziemy wszystkie niezbędne dane o pojeździe, jak i jego właścicielach (bieżącym oraz poprzednich).

Ten urzędowy dokument jest również miejscem, w którym odnotowuje się wszelkie zmiany w pojeździe. Będzie tam więc wzmianka o przystosowaniu samochodu do zasilania LPG, informacja o jego parametrach technicznych, udokumentowanie dorobienia wtórników tablic rejestracyjnych itd.

Jest to więc swego rodzaju historia pojazdu w pigułce. Jej brak może budzić wątpliwości i zastrzeżenia kupującego, jeżeli jednak mamy pewność wiarygodnej historii pojazdu, nie mamy się o co martwić.

Czy i kiedy karta pojazdu jest potrzebna?

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że posiadanie karty pojazdu nie jest koniecznością. Nie jest to dokument potrzebny ani w trakcie zawierania umowy z ubezpieczycielem, ani też podczas jakiejkolwiek kontroli drogowej. Będzie ona jednak konieczna podczas zarejestrowania samochodu na nowego właściciela, jak również jego późniejszej sprzedaży czy zezłomowania.

Poza tym karta pojazdu to dokument, który mówi nam wiele o pochodzeniu pojazdu, poświadczając jego nieskazitelne pochodzenie. Jest to więc najskuteczniejsze zabezpieczenie przed złodziejami. Wydział komunikacji macierzystego dla samochodu urzędu miasta chętnie udzieli nam informacji dotyczących historii rejestracji samochodu.

Brak karty pojazdu – najczęstsze przyczyny

Zapomnienie, wynikające ze zwyczajnego roztargnienia to chyba najpowszechniejsza przyczyna braku kompletu dokumentów. W takim przypadku najlepiej skontaktować się z drugą stroną i ustalić dogodny dla siebie sposób przekazania dokumentów (np. dosłanie brakujących dokumentów pocztą, w formie listu poleconego).

Często dochodzi również do zgubienia lub zniszczenia dokumentów. Jeżeli w momencie sprzedaży nie jesteśmy w stanie przekazać karty pojazdu, powinniśmy o tym poinformować kupującego, ustalając termin przekazania pojazdu na moment wyrobienia nowych dokumentów lub przekazując samochód wraz ze świadomością sprzedającego, iż będzie on musiał zająć się sprawami administracyjnymi związanymi z rejestracją.

Dowiedz się więcej: Zgubione dokumenty – co robić? >>

Brak karty pojazdu – wyrobienie nowego dokumentu przez sprzedającego

Aby uzyskać nową kartę pojazdu, wystarczy złożyć wniosek o wydanie wtórnika. Wniosek ten kierujemy do właściwego nam Wydziału Komunikacji. W przypadku zgubienia karty pojazdu wymagane będzie również dołączenie dowodu rejestracyjnego, dowodu osobistego (do wglądu), polisy OC oraz oświadczenia potwierdzającego utratę karty pojazdu.

Jeżeli nie jesteśmy jedynymi właścicielami auta, należy dołączyć również pełnomocnictwo o działaniu za zgodą większości współwłaścicieli.

Dowiedz się więcej: Współwłaściciel samochodu – kto może nim zostać? >>

Brak karty pojazdu nastąpił na skutek jej zniszczenia? Przekładamy wówczas w urzędzie ten sam zestaw dokumentów, za wyjątkiem oświadczenia potwierdzającego utratę karty pojazdu. Wnosimy opłatę administracyjną w wys. 75,50 zł (wtórnik + opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu) i tego samego dnia możemy cieszyć się wtórnikiem karty pojazdu.

Gdy w grę wchodzi również wymiana dowodu rejestracyjnego, jest to koszt 130 zł, a czas oczekiwania wydłuża się do czasu wyrobienia nowego dowodu.

Brak karty pojazdu – wyrobienie nowego dokumentu przez kupującego

W tym przypadku powinniśmy skontaktować się ze sprzedawcą, powiadamiając o obowiązku zgłoszenia sprzedaży we właściwym dla niego urzędzie komunikacji. Powinien on dostarczyć tam swoją kopię umowy kupna sprzedaży, na której to podstawie urząd odnotowuje zmianę właściciela i wpisuje dane nabywcy.

Od tej pory możemy wystąpić do urzędu, gdzie pojazd był zarejestrowany z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o danych karty pojazdu. Wniosek należy opatrzyć w dowód zakupu, dowód rejestracyjny oraz analogiczne do sprzedającego oświadczenie dotyczące okoliczności zagubienia karty.

Zaświadczenie o karcie pojazdu zastępuję kartę pojazdu przy rejestracji samochodu. Na jego podstawie urząd komunikacji nabywcy wydaje wtórnik karty pojazdu, dokonując przerejestrowywania pojazdu, który powinien być już gotowy do drogi!

Brak dowodu rejestracyjnego

Podobnie jak z kartą pojazdu, dowód rejestracyjny może nie zostać dołączony przez zwyczajne roztargnienie, bądź też świadome zachowanie sprzedawcy, na którym to jako właścicielu ciąży prawny obowiązek przekazania samochodu wraz z kompletem dokumentów.

Brak dowodu rejestracyjnego może oznaczać zatrzymanie go przez policję podczas kontroli drogowej z powodu złego stanu technicznego pojazdu. W takim przypadku należy powiadomić o tym kupującego, który może zgodzić się nabyć takie auto, licząc się z prawdopodobną podróżą do wydziału komunikacji w mieście, w którym samochód był ostatnio zarejestrowany.

Często jednak brak dowodu oznacza próbę utajenia złego stanu technicznego pojazdu. W obydwu przypadkach przerejestrowanie samochodu przez nabywcę możliwe jest dopiero po okazaniu ważnego przeglądu technicznego.

Jeżeli np. chcemy sprzedać samochód, który uległ kolizji, wskutek czego nie posiada on obecnie dowodu rejestracyjnego, możemy to zrobić, zaznaczając w umowie sprzedaży samochodu, iż nie posiada on aktualnie ważnego dowodu rejestracyjnego.

Kupujący podpisując umowę sprzedaży, godzi się na przedstawione w niej warunki, biorąc na siebie kwestie naprawy auta, uzyskania przeglądu technicznego i późniejszej rejestracji samochodu.

Dowiedz się więcej: Rejestracja samochodu z zagranicy krok po kroku >>

Brak tablic rejestracyjnych

Sytuacja związana ze sprzedażą auta bez tablic rejestracyjnych nie różni się znacznie od sprzedaży samochodu do obcego powiatu. W obu tych przypadkach kupujący ma obowiązek w ciągu 30 dni dokonać przerejestrowania samochodu. W tym celu musi on udać się do wydziału komunikacji z wnioskiem o wydanie tablic tymczasowych.

Wniosek powinien zawierać kilka dokumentów, m.in. przetłumaczony dokument potwierdzający, iż jest on nowym właścicielem pojazdu. Do wniosku załączone powinny być również:

  • zagraniczny dowód rejestracyjny,
  • potwierdzenie wyrejestrowania samochodu,
  • potwierdzenie zapłaty akcyzy,
  • oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych,
  • dowód uiszczenia niezbędnych opłat,
  • dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców).

Po przekazaniu dokumentów kupujący otrzymuje tymczasowe tablice rejestracyjne.

Brak polisy OC

Jest to problem ciążący przede wszystkim na sprzedawcy, który może zostać ukarany nawet po zbyciu auta. Wszystko za sprawą Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który korzysta z systemu Wirtualny Policjant.

To system przeszukujący bazy danych o polisach. Gdy wykryje brak OC, UFG może przysłać wezwanie do zapłaty kary. Dobrą wiadomością dla sprzedającego jest fakt, iż kara może być wystawiona jedynie za brak polisy w roku kalendarzowym, w którym odbyła się kontrola.

Natomiast kupujący, który nabędzie samochód bez ważnego ubezpieczenia, musi wykupić polisę OC w dniu nabycia pojazdu. W świetle obowiązujących przepisów, autem nieubezpieczonym nie wolno nam wyjeżdżać na drogę publiczną, nawet na krótką jazdę próbną.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie samochodu to nie tylko OC – rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych >>

Pozostałe przypadki

Brak kompletu dokumentów (brak karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego itp.) nie musi być przeszkodą w przypadku pojazdów zabytkowych. Te rządzą się swoimi prawami. Jeżeli tylko spełniają one kryteria wymagane do rejestracji na tzw. „żółte tablice” (samochody powyżej 25 lat), komplet dokumentów nie jest tu wymagany. Ważne, aby zachowana została ciągłość umów.

Czy zawsze musimy przerejestrowywać auto?

Na koniec porada zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Pamiętajmy, że sytuacje życiowe często się zmieniają. Zdarza się tak, że raz będziemy kupcami, by za kilka dni z różnych względów stać się sprzedawcami danego samochodu.

Wtedy też nie musimy auta przerejestrowywać, wystarczy że następnemu nabywcy przekażemy oprócz standardowo wymaganych dokumentów (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, OC) również umowę kupna sprzedaży auta z poprzednim właścicielem.

Mając ciągłość umów, późniejszy nabywca rejestrując pojazd w wydziale komunikacji łatwo wyjaśni dlaczego w dowodzie rejestracyjny widnieje inne osoba niż sprzedawca. Jeżeli potrafimy wykazać ciągłość między wszystkimi właścicielami, nie ma podstaw do jakichkolwiek obaw.

ZOBACZ RÓWNIEŻ