Anna Nowak
Anna Nowak
13 Lut, 2017 - 12:00
Bezpłatne porady prawne: gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji?

Bezpłatne porady prawne: gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji?

Anna Nowak

Bezpłatne porady prawne: znajdź prawnika pro publico bono w Twoim mieście. To doskonały sposób na skorzystanie z profesjonalnych usług prawniczych dla osób będących w trudnej sytuacji finansowej. Poznaj listę instytucji, które świadczą darmowe porady prawne. Sprawdź, gdzie szukać pomocy!

Każdy był kiedyś lub będzie w sytuacji, w której pomoc prawna okazuje się nieocenioną. Często jednak sytuacja materialna nie pozwala na opłacenie kosztownej usługi prawniczej. Czy w Polsce działają prawnicy, którym nie jest obca pomoc pro publico bono? Odpowiedź brzmi: są i będzie ich coraz więcej! Oto lista instytucji, w których świadczone są bezpłatne porady prawne.

System Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej

Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce uruchomiony został System Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej. Jest on dedykowany:

 • młodzieży do 26. roku życia,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorom po ukończeniu 65 lat,
 • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W ramach tego systemu prawnicy udzielają darmowych porad z zakresu:

 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa podatkowego.

W darmową pomoc prawną zaangażowane są instytucje rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, a także radcy prawni, adwokaci, komornicy sądowi, notariusze.

Listę instytucji świadczących darmowe porady prawne w wybranej miejscowości można znaleźć tutaj.

Bezpłatne porady prawne – Okręgowe Inspektoraty Pracy

Nieodpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy udzielają Okręgowe Inspektoraty Pracy. Adresy inspektoratów w każdym województwie oraz ich oddziałów w poszczególnych miastach są wyszczególnione tutaj.

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (kliniki prawa)

Kolejną propozycją dla osób poszukujących darmowej porady prawnej jest pomoc młodych prawników, którzy działają pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków.

Prawnicy skupieni wokół Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych kierują swoją pomoc do najsłabszych grup społecznych.

Z nieodpłatnych porad prawnych w klinikach prawa mogą korzystać m.in.:

 • bezrobotni,
 • bezdomni,
 • emeryci,
 • renciści,
 • niepełnosprawni,
 • ofiary przestępstw,
 • kobiety w trudnej sytuacji życiowej,
 • cudzoziemcy i uchodźcy

Lista miejsc, w których działają prawnicy pro publico bono dostępna jest tutaj.

Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Darmową pomoc konsumentom świadczy szereg instytucji, których adresy można odnaleźć w wyszukiwarce UOKiK dostępnej tutaj.

Konsumenci mogą uzyskać w nich wsparcie z zakresu:

 • energetyki,
 • publicznej i niepublicznej służby zdrowia,
 • ochrony danych osobowych,
 • podróży lotniczych,
 • SKOK-ów,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • ubezpieczeń,
 • usług,
 • usług bankowych,
 • usług finansowych,
 • usług pocztowych,
 • usług telekomunikacyjnych,
 • zakupów oraz zakupów za granicą (na terenie Unii Europejskiej, w Norwegii i Islandii).

Radcy prawni i adwokaci skupieni wokół instytucji kościelnych

Darmową pomoc prawną dla osób niezamożnych świadczą prawnicy działający w porozumieniu z Kościołem. Udzielają oni porad z zakresu spraw prawno-rodzinnych, kwestii spadkowych, problemów z zadłużeniem, nienależytym wykonaniem umowy itp.

Dowiedz się więcej: Zasiłek dla bezrobotnych – komu i na jakich warunkach przysługuje? >>

Darmowe porady prawne przez telefon

Dobrym wyjściem z trudnej sytuacji może być skorzystanie z porad wyspecjalizowanych instytucji udzielających darmowej pomocy prawnej w konkretnych sprawach.

Oto lista przydatnych telefonów:

 • Centrum Praw Kobiet – 22 621 35 37
 • Federacja Konsumentów – 800 007 707
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka – 22 556 44 54
 • Główny Inspektorat Pracy – 22 628 58 07
 • Inspekcja Handlowa – 22 826 18 30
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe – 58 301 98 72
 • Rzecznik Praw Dziecka – 22 583 66 00
 • Rzecznik Praw Pacjenta – 22 532 82 50
 • Rzecznik Ubezpieczonych – 22 333 73 28
 • Stowarzyszenie Alter Ego – 22 877 38 10
 • UOKiK – 800 889 866
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej – 801 900 853
 • Urząd Regulacji Energetyki – 22 244 26 36
 • Związek Biur Porad Obywatelskich – 22 622 55 53 54

ZOBACZ RÓWNIEŻ