Michał Nielub
Michał Nielub
29 Sie, 2017 - 05:00

Bezpieczne konto bankowe – w jaki sposób bank chroni Twoje pieniądze?

Michał Nielub

Bezpieczne konto bankowe to dziś priorytet. Coraz częściej zarządzamy finansami w bankowości online. Warto zastanowić się, w jaki sposób banki chronią nasze konta.

Coraz częściej korzystamy z usług bankowości elektronicznej, dzięki czemu możemy dokonać przelewu nie wychodząc z domu. Bezpieczne konto bankowe to więc priorytet – w jaki sposób banki chronią nasze oszczędności?

Konto bankowe – uwierzytelnianie a autoryzacja

Bezpieczne konto bankowe często wiąże się z dwoma pojęciami – uwierzytelnianie oraz autoryzacja. Uwierzytelnianie polega na sprawdzeniu, czy logująca się osoba jest uprawniona do dostępu do konta.

Autoryzacja polega na sprawdzeniu, czy osoba wykonująca określoną operację jest do tego upoważniona. Najpowszechniejszą formą jest autoryzacja kodami SMS w trakcie dokonywania przelewu lub innej operacji.

Dowiedz się więcej: Jak bezpiecznie wykonywać płatności telefonem? >>

Bezpieczne konto bankowe – logowanie

Aby zabezpieczyć konto bankowe, instytucje stosują różne metody uwierzytelniania. W przypadku bankowości elektronicznej jest to login lub hasło. Warto zaznaczyć, że w Polsce najczęściej stosuje dwie formy wpisywania haseł – statyczną lub maskowaną.

Statyczne hasła wymagają od użytkowników zapamiętania go w całości i w taki sposób je wprowadzamy. Z kolei hasła maskowane wymagają od nas wpisania tylko części liter lub cyfr. To, jakie będziemy musieli wprowadzić, jest losowe.

Z punktu widzenia programów przechwytujących hasła, forma maskowana daje większą gwarancję bezpieczeństwa. Tzw. keyloggery, oprogramowania, które mają za zadanie rejestrować klawisze naciskane przez użytkownika, przechwytują i wysyłają do złodzieja wszystkie zdarzenia na klawiaturze. Dzięki wpisaniu tylko określonych liter lub cyfr, nie dostarczamy pełnych danych dostępowych do naszego konta.

Aby zabezpieczyć nasze konto bankowe przed tzw. phishingiem (wyłudzaniem danych), banki wprowadziły dodatkowe zabezpieczenie. Przy rejestracji wybieramy spersonalizowany obrazek, który pojawia się za każdym razem podczas wpisywania hasła. Ma to na celu uchronić przed jego wpisaniem na stronie łudząco podobnej do strony banku, której celem jest przechwycenie naszych danych dostępowych do bankowości elektronicznej.

Konto bankowe – autoryzacje operacji

Ponadto w trakcie dokonywania operacji na naszym koncie bankowym, instytucje stosują autoryzację. Zasadniczo występują dwa rodzaje. Coraz popularniejszym jest autoryzacja poprzez kod SMS. Polega to na tym, że w momencie np. dokonywania przelewu, musimy wpisać kod autoryzacyjny. Zostanie on do nas przesłany w formie wiadomości tekstowej na numer, który podaliśmy podczas zakładania rachunku bankowego w oddziale.

Tokeny są nieco starszą metodą, jednak wciąż stosowaną. W skrócie zasada działania polega na wpisaniu hasła, które wyświetla się na tokenie. Autoryzacja wymagana jest przy każdej operacji w bankowości elektronicznej – od przelewów internetowych, przez doładowania, na zmianie ustawień kończąc.

Dowiedz się więcej: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – jak działa? >>

Bezpieczne konto bankowe - w jaki sposób bank chroni Twoje pieniądze? - zabezpieczenia

Baza danych banków

Ilość przetwarzanych oraz magazynowanych informacji w ramach funkcjonowania każdego banku jest ogromna. Rzeczywistość oraz cyfryzacja życia codziennego wymusiła na tych instytucjach stosowanie usług katalogowych. Najczęściej stosowanym jest Microsoft Active Directory (w skrócie AD).

Sprawność funkcjonowania AD znacząco determinuje fakt, czy nasze konto bankowe jest bezpieczne. Usługa ta jest centralnym punktem uwierzytelniania oraz bazą zasobów sieciowych. Zawiera m.in. takie dane, jak: serwery, konta użytkowników, drukarki itp.

Zabezpieczenie usługi  AD odbywa się na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony należy skutecznie rozproszyć odpowiedzialność i przywileje w taki sposób, aby bardzo wąska grupa osób miała możliwość pozyskiwania informacji. Z drugiej strony, bank musi zapewnić techniczne zabezpieczenie. Każda aktywność w ramach AD musi być monitorowana, aby w razie wycieku danych można było dociec, kto za to odpowiada.

Bezpieczne konto bankowe to priorytet w bankowości. Banki stosują szereg zabezpieczeń, aby zapewnić całkowitą ochronę naszych kont. Skupiają się one głównie wokół metod uwierzytelniania oraz autoryzacji działań podejmowanych na naszym rachunku. Niemniej istotną kwestią jest ochrona bazy danych, w której zapisane są wszystkie informacje dotyczące użytkowników. Pamiętajmy jednak, że żadne zabezpieczenia nie uchronią nas przed kradzieżą środków, jeżeli my sami nie zachowamy szczególnej ostrożności przy korzystaniu z internetu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ