Katarzyna Zet
Katarzyna Zet
24 Kwi, 2019 - 05:58
Bezpieczna lokata - jak bez ryzyka ulokować dużą sumę pieniędzy?

Bezpieczna lokata – jak bez ryzyka ulokować dużą sumę pieniędzy?

Katarzyna Zet

Sprawdź, na czym polega bezpieczna lokata, czyli gdzie ulokować środki, by mieć pewność ochrony kapitału nawet w przypadku upadłości banku.

Zdeponowanie środków w banku powszechnie uważane jest za bezpieczne, jednak wiele osób ma pod tym kątem wątpliwości. Czy w przypadku kłopotów finansowych banku można odzyskać pełną sumę pieniędzy? I czy każda lokata gwarantuje zwrot całego kapitału? Poniżej postaramy się rozwiać te wątpliwości – podpowiemy, na czym polega bezpieczna lokata oraz jak ulokować dużą sumę pieniędzy, by spać spokojnie.

Ochrona depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Ogólnie lokaty bankowe należą do najbezpieczniejszych form oszczędzania i inwestowania pieniędzy, zaraz po obligacjach skarbu państwa.

Powód tego jest prosty – depozyty bankowe objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Polega ona na tym, że w przypadku kłopotów finansowych banku BFG zobowiązany jest zapewnić zwrot zdeponowanych środków jego klientom. W praktyce chodzi o sytuację, gdy bank zmuszony jest złożyć wniosek o upadłość, do czego w Polsce dochodzi niezmiernie rzadko i najczęściej dotyczy lokalnie działających SKOK-ów.

BFG ochrania środki klientów wyłącznie określonych instytucji:

 • banków komercyjnych,
 • banków spółdzielczych,
 • kas oszczędnościowo- kredytowych.

Aktualna lista instytucji, w których możemy liczyć na bezpieczną lokatę objętą ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, znajduje się tutaj.

Należy więc pamiętać, że inwestując pieniądze np. na giełdzie lub parabanku takim jak słynny Amber Gold, na ochronę BFG nie możemy liczyć.

Gwarancja BFG tylko do określonej kwoty

Ochrona środków ulokowanych w banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest ograniczona:

 • każdy klient banku może liczyć na zwrot kapitału do kwoty 100 000 euro (tyle wynosi suma gwarancyjna), nawet jeśli ulokował w banku znacznie większą sumę pieniędzy.

Zgodnie z powyższymi zasadami nasza bezpieczna lokata powinna opiewać na kwotę nie większą niż równowartość 100 tys. euro, ponieważ tylko wtedy będziemy mogli liczyć na zwrot 100% zdeponowanego kapitału.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że gwarancją objęte są także odsetki i limit 100 tys. euro je obejmuje. Oznacza to, że jeśli w przypadku upadłości banku na lokacie zgromadzony mamy kapitał o wartości 100 tys. euro, od którego należą nam się odsetki w wysokości np. 15000 zł, to BFG zwróci nam wyłącznie kapitał.

Bezpieczna lokata dla środków powyżej 100 tys. euro

Ponieważ suma gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ograniczona jest do 100 tys. euro, rodzi się pytanie, co mają zrobić osoby dysponujące większą sumą pieniędzy? W ich przypadku zdeponowanie w banku każdej sumy większej od równowartości 100 tys. euro obarczone jest pewnym ryzykiem.

Niestety, nawet rozbicie tej sumy na kilka odrębnych lokat w tym samym banku nie jest rozwiązaniem, ponieważ gwarancja BFG uwzględnia wszystkie depozyty danego klienta w danej instytucji finansowej łącznie.

Chcąc zapewnić 100% ochronę dla swoich środków, musimy więc ulokować je w kilku bankach w taki sposób, by w każdym z nich wartość depozytu nie przekraczała równowartości 100 tys. euro.

Warto pamiętać, że ochrona Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczy depozytów złotowych i walutowych – w przypadku oszczędności w złotówkach trzeba więc sobie przeliczyć ich wartość według aktualnego kursu euro.

Czy wszystkie lokaty objęte są ochroną?

Niezwykle ważną zasadą jest to, że ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są wyłącznie środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Chodzi tu o takie produkty bankowe jak np. lokaty terminowe, konta bieżące, rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowe itp.

Oznacza to, że jeśli za pośrednictwem banku zainwestujemy środki w fundusz inwestycyjny, środki te nie będą objęte ochroną BFG.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku inwestycyjnych produktów złożonych oferowanych przez banki:

 • w przypadku lokaty inwestycyjnej – ochroną BFG objęta jest część kapitału ulokowana na lokacie, natomiast część zainwestowana np. w fundusz inwestycyjny takiej ochrony już nie ma,
 • w przypadku produktu łączącego lokatę z produktem ubezpieczeniowym – kapitał z lokaty chroniony jest przez BFG do kwoty 100 tys. euro, a kapitał zainwestowany w produkt ubezpieczeniowy chroniony jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 tys. euro,
 • w przypadku lokat strukturyzowanych – gwarancją objęte są środki zdeponowane jako kapitał, natomiast ochrona odsetek zależy od warunków umowy z bankiem.

Dowiedz się więcej: Bezpieczne konto bankowe – w jaki sposób bank chroni Twoje pieniądze?

Bezpieczna lokata - bezpieczeństwo środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny

źródło zdjęcia: Getty Images / kyoshino

Bezpieczna lokata – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Banki bardzo często osobom dysponującym dużą ilością gotówki proponują różne produkty inwestycyjne, które potencjalnie dają szansę na większy zysk. Jak już wiemy, wiążą się one z ryzykiem nieobjęcia wszystkich środków ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

To jednak nie wszystko, ponieważ wiele z nich nie gwarantuje zwrotu wpłaconego kapitału nawet wtedy, gdy bank cieszy się doskonałą sytuacją finansową. Zwrot kapitału może być bowiem uzależniony od efektu inwestycji.

Chodzi tu głównie o produkty bankowe typu:

 • fundusze inwestycyjne – te najbardziej agresywne zwykle oparte są na akcjach i w przypadku bessy na giełdzie inwestor musi się liczyć nie tylko z brakiem zysku, ale nawet utratą części kapitału,
 • produkty inwestycyjne łączone – w ich przypadku bezpieczna jest wyłącznie część kapitału ulokowanego na lokacie, natomiast część ulokowana w instrumenty finansowe obarczona jest ryzykiem ich utraty.

W przypadku niektórych lokat inwestycyjnych (strukturyzowanych) oferujących 100% ochronę kapitału ryzyko dotyczy odsetek. Ich uzyskanie i wysokość zwykle uzależnione są od kursu walutowego – może się więc okazać, że ze względu na niekorzystny kurs po upływie terminu lokaty klient otrzyma wyłącznie wpłaconą sumę, niepowiększoną o żadne odsetki.

Jak bezpiecznie ulokować środki i zarobić?

Choć bezpieczna lokata bankowa założona z uwzględnieniem wszelkich ryzyk pozwala właścicielowi środków spać spokojnie, to jednak zazwyczaj ma jeden podstawowy minus: nie generuje zadowalających zysków. W inwestycjach panuje bowiem jedna uniwersalna zasada – im niższe jest ryzyko utraty kapitału, tym na mniejszy zysk można liczyć.

Oprocentowanie tradycyjnych (i najbezpieczniejszych) lokat w bankach jest dzisiaj bardzo niskie – średnio wynosi od 0,5% do 3% i często zabezpiecza kapitał wyłącznie przed utratą wartości z powodu inflacji.

Jak więc pogodzić te dwie kwestie, czyli być pewnym o bezpieczeństwo środków i jednocześnie wygenerować z nich zysk na zadowalającym poziomie? Większość ekspertów radzi tzw. dywersyfikację.

Dywersyfikacja środków

Dywersyfikacja oznacza nic innego, jak rozdzielenie środków na różne produkty oszczędnościowe i inwestycyjne.

Jeśli np. odkładamy pieniądze dla dzieci bądź na starość, określona na ten cel pula środków powinna być bezpieczna i dla niej dobrym miejscem będzie bezpieczna lokata terminowa (lub kilka lokat, jeśli musimy rozdysponować sumę większą niż 100 tys. euro).

Część z tych środków można zainwestować również w obligacje skarbowe, które także zapewniają bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o depozyty bankowe, warto oczywiście wybrać dobre lokaty o jak najwyższym oprocentowaniu – w wyborze pomoże nam choćby internetowy ranking lokat bankowych prezentujący najnowsze oferty banków.

Dowiedz się więcej: Lokata rentierska – na czym polega?

Część oszczędności można przeznaczyć na bardziej ryzykowne inwestycje, które potencjalnie mogą nam przynieść wyższy zysk. Wcześniej jednak należy określić, utrata jakiej sumy pieniędzy wskutek takich inwestycji będzie dla nas akceptowalna. Dopiero wtedy możemy zdecydować się na kilka opcji inwestycji np.:

 • fundusze inwestycyjne,
 • bankowe produkty łączone,
 • instrumenty na rynku finansowym np. akcje, kontrakty CFD, waluty itp.

Dowiedz się więcej: Inwestowanie w akcje – co musisz wiedzieć?

Znacznie mniejszym ryzykiem obarczone są inwestycje w:

Powyższe rodzaje inwestycji przez wiele osób traktowane są jak bezpieczna lokata – służą głównie do zabezpieczenia kapitału przed utratą wartości w długim terminie.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego w przypadku bardzo dużej sumy pieniędzy może obejmować nawet 20 różnych instrumentów finansowych. Ważne, by portfel z jednej strony minimalizował ryzyko utraty określonej części kapitału, z drugiej dawał szansę na pomnożenie oszczędności.

Podsumowując, bezpieczna lokata bankowa to taka, która minimalizuje różne ryzyka związane z możliwością utraty kapitału. W polskich realiach przy wyborze korzystnej lokaty należy brać pod uwagę gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także rodzaj produktu, którego część może być przeznaczona przez bank na bardziej ryzykowne przedsięwzięcia.

Posiadając dużą sumę pieniędzy, z pewnością warto dokonać dywersyfikacji swojego portfela – dzięki temu nie tylko zapewnimy odpowiednie bezpieczeństwo środkom, ale także będziemy mogli liczyć na nieco większy zysk w porównaniu do zysku z samej lokaty bankowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ