Zmiana adresu zameldowania krok po kroku

Zmiana adresu zameldowania nie jest trudną procedurą: można to zrobić w urzędzie bądź przez Internet. Podpowiadamy, jak to zrobić.

 
Zmiana adresu zameldowania krok po kroku
Zmiana adresu zameldowania od A do Z

Zmiana adresu zameldowania w praktyce: w 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące meldunku. Co prawda nie zniesiono obowiązku meldunkowego, ale wprowadzono udogodnienie dla obywateli w postaci możliwości meldowania się przez Internet. Poniżej wyjaśniamy, jak to zrobić w urzędzie oraz online.

Zmiana adresu zameldowania a zmiana adresu zamieszkania

Zmiana adresu zameldowania wiąże się najczęściej z przeprowadzką, czyli wyborem nowego miejsca zamieszkania, pracy lub nauki. To miejsce nazywa się w języku urzędowym ośrodkiem interesów życiowych.

Jeśli zmiana ma być trwała, to należy zameldować się w tym miejscu na stałe. Jeżeli zaś przeprowadzka jest krótkotrwałym epizodem związanym np. z półrocznym stażem czy kilkumiesięcznym kursem, wówczas można skorzystać z meldunku czasowego. Zgodnie z prawem można mieć tylko jeden meldunek stały i / lub jeden meldunek czasowy.

Zmiana adresu zameldowania – czy to konieczne?

Każdy, kto mieszka w Polsce powinien być zameldowany. Ten obowiązek dotyczy zarówno obywateli naszego kraju, jak i obcokrajowców (jeśli przebywają w Polsce dłużej niż 14 dni). Meldunku dokonuje się w urzędzie miasta lub gminy, do której terytorialnie przypisane jest miejsce zamieszkania (nieruchomość).

Dowiedz się więcej: Krok po kroku: Zameldowanie dla obcokrajowca z UE w Polsce oraz Krok po kroku: Zameldowanie dla cudzoziemca spoza obszaru UE w Polsce

Pomimo że istnieje ustawowy obowiązek meldunkowy, jego niedopełnienie nie grozi żadnymi sankcjami. W 2011 roku weszły bowiem w życie przepisy, które zniosły obowiązujący wcześniej zapis w Kodeksie wykroczeń przewidujący karę grzywny lub nawet ograniczenia wolności dla osoby łamiącej przepisy o obowiązku meldunkowym.

Uwaga! Zmiana adresu zameldowania nie wymaga wymiany dowodu osobistego, ponieważ nie wpisuje się w nim danych adresowych.

Obowiązkowy meldunek noworodka

Warto wspomnieć o obowiązku zameldowania noworodka. Odbywa się to poprzez zgłoszenie jego urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego miejscowości, w której doszło do narodzin.

Dziecko należy zameldować w terminie 14 dni od daty urodzenia, w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeśli rodzice nie są nigdzie zameldowani, to zostaną pouczeni o konieczności dopełnienia tego obowiązku.

Jak się zameldować?

Zameldowanie się pod nowym adresem jest prostą procedurą, którą można załatwić osobiście w urzędzie lub przez Internet. Zmiana zameldowania w formie elektronicznej jest możliwa dopiero od 2018 roku, wcześniej przez Internet można było jedynie się wymeldować. Możliwość tę wprowadziła ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie Ustawy o ewidencji ludności.

Bez względu na to, czy meldowane jest niemowlę czy dorosły, Polak czy cudzoziemiec, każdy z nich może być zameldowany zarówno na pobyt stały, jak i czasowy (czyli pobyt pod danym adresem dłuższy niż 3 miesiące).

Zmiana adresu zameldowania w urzędzie

Zmianę adresu zameldowania może zgłosić osobiście w urzędzie miasta lub gminy zainteresowana osoba lub jej pełnomocnik, a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (lub posiadającej te prawa, lecz ograniczone) – przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

Uwaga! Należy zgłosić się do urzędu na terenie gminy, w której będzie się mieszkać!

Meldunek w urzędzie – co ze sobą zabrać?

Do urzędu właściwego dla nowego miejsca stałego lub czasowego pobytu należy dostarczyć:

 • odpowiedni formularz – formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji obywatel.gov.pl,
 • do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania,
 • do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Uwaga! W przypadku meldowania się w wynajętym mieszkaniu formularz musi podpisać właściciel mieszkania!

Kiedy się zameldować?

Formularz oraz konieczne dokumenty należy dostarczyć do urzędu najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przybycia do nowego miejsca pobytu. Dla tych, którym zależy na czasie z dopełnieniem formalności, jest dobra wiadomość – urząd dokonuje meldunku natychmiast.

Ile kosztuje meldunek w urzędzie?

Za zameldowanie lub wymeldowanie nie pobiera się opłat, podobnie jak za zaświadczenie o meldunku na pobyt stały. Zaświadczenie o meldunku na pobyt czasowy wydaje się na podstawie wniosku i wymaga wniesienia opłaty w wysokości 17 zł.

Zmiana adresu zameldowania przez Internet

Meldunek przez Internet to kolejna urzędowa e-usługa oferowana przez serwis ePUAP. Skorzystać z niej mogą osoby posiadające tzw. Profil Zaufany eGo.

Co jest potrzebne do zameldowania się drogą elektroniczną?

Do zameldowania się pod nowym adresem w serwisie online potrzebne są dokładnie te same dokumenty, jak w przypadku meldunku w urzędzie (należy je zeskanować) oraz dodatkowo: login z hasłem do Profilu Zaufanego i telefon komórkowy.

Do logowania się na ePUAP można wykorzystać także dane swojego podpisu elektronicznego lub dane do logowania się w bankowości elektronicznej (m.in. w PKOBP, Inteligo, Pekao S.A., mBank oraz ING).

Jak dokonać zmiany adresu zameldowania online?

Aby zalegalizować w e-urzędzie swój nowy adres zamieszkania, należy wykonać następujące kroki:

 1. Przygotować skany niezbędnych dokumentów.
 2. Zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl.
 3. Wybrać rodzaj e-usługi, czyli zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.
 4. Wybrać rodzaj pobytu (stały lub czasowy).
 5. Wprowadzić dane do formularza wniosku.
 6. Dołączyć skany wymaganych dokumentów.
 7. W przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu czasowym dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty z tego tytułu.
 8. Podpisać wniosek elektronicznie i wysłać.

Złożenie w powyższy sposób kompletnego wniosku o zmianę adresu zameldowania skutkuje natychmiastowym zameldowaniem pod nowym adresem i wymeldowaniem ze starego miejsca zamieszkania. Czasami jednak wymagane jest dostarczenie do urzędu oryginałów dokumentów, co wydłuża czas oczekiwania na załatwienie sprawy.

Czy trzeba się wymeldować?

Meldując się w nowym miejscu pobytu, można wskazać w formularzu poprzednie miejsce zamieszkania, wówczas wymeldowanie nastąpi automatycznie, z urzędu.

Wymeldowanie można też zgłosić przez Internet, na www.epuap.gov.pl.

Zmiana adresu zameldowania – dodatkowe formalności

Zmiana meldunku nie zobowiązuje do wymiany dowodu osobistego, natomiast istnieje mnóstwo innych powinności, o których warto pamiętać. Do nich należą m.in.:

 • wymiana prawa jazdy,
 • wymiana dowodu rejestracyjnego,
 • zgłoszenie zmian w miejscu pracy, w szkole lub na uczelni,
 • zgłoszenie zmian do właściwych rejestrów (np. CEiDG) w przypadku przedsiębiorców,
 • zgłoszenie nowego adresu dostawcom usług (np. firmom telekomunikacyjnym), energii elektrycznej, wody i gazu,
 • zgłoszenie nowego adresu bankom, towarzystwom ubezpieczeń, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również