Zmiana adresu zameldowania krok po kroku

Obowiązek meldunku miał zniknąć w 2016 r., jednak wciąż istnieje. Jak wygląda zmiana adresu zameldowania w praktyce? I gdzie oprócz gminy zgłosić ten fakt?

Zmiana adresu zameldowania krok po kroku

Najczęściej zmiana adresu zameldowania wiąże się z przeprowadzką, czyli wyborem nowego miejsca zamieszkania, pracy, czy nauki. To miejsce nazywa się w języku urzędowym ośrodkiem interesów życiowych. Jeśli zmiana ma być trwała to należy zameldować się w tym miejscu na stałe. Jeżeli zaś przeprowadzka jest krótkotrwałym epizodem związanym np. z półrocznym stażem, czy kilkumiesięcznym kursem, wówczas można skorzystać z meldunku czasowego. Zgodnie z prawem można mieć tylko jeden meldunek stały i / lub jeden meldunek czasowy.

Zmiana adresu zameldowania – czy to konieczne?

Każdy, kto mieszka w Polsce powinien być zameldowany. Ten obowiązek dotyczy zarówno obywateli naszego kraju, jak i obcokrajowców (jeśli przebywają w Polsce dłużej niż 14 dni). Meldunku dokonuje się w urzędzie miasta lub gminy, do której terytorialnie przypisane jest miejsce zamieszkania (nieruchomość).

Warto wspomnieć o obowiązku zameldowania noworodka. Odbywa się to poprzez zgłoszenie jego urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego miejscowości, w której doszło do narodzin.

Dziecko należy zameldować w terminie 14 dni od daty urodzenia, w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeśli rodzice nie są nigdzie zameldowani, to zostaną pouczeni o konieczności dopełnienia tego obowiązku.

Bez względu na to, czy meldowane jest niemowlę, czy dorosły, Polak, czy cudzoziemiec, każdy z nich może być zameldowany zarówno na pobyt stały, jak i czasowy.

Jak się zameldować?

Rozwój nowoczesnych technologii pozwala nam na załatwianie wielu spraw przez internet. Jednak nie w tym przypadku. Zgłoszenia pobytu należy dopełnić osobiście w urzędzie, natomiast przez internet można się tylko wymeldować.

Gdzie się udać?

Zameldowanie musi zgłosić osobiście w urzędzie miasta lub gminy zainteresowana osoba lub jej pełnomocnik, a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (lub posiadającej te prawa, lecz ograniczone) – przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

Co ze sobą zabrać?

Do urzędu właściwego dla nowego miejsca stałego lub czasowego pobytu należy dostarczyć:

 • odpowiedni formularz (druk można pobrać ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji),
 • do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania,
 • do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Kiedy się zameldować?

Formularz oraz konieczne dokumenty należy dostarczyć do urzędu najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przybycia do nowego miejsca pobytu. Dla tych, którym zależy na czasie z dopełnieniem formalności jest dobra wiadomość – urząd dokonuje meldunku natychmiast.

Ile kosztuje meldunek?

Za zameldowanie lub wymeldowanie nie pobiera się opłat, podobnie jak za zaświadczenie o meldunku na pobyt stały. Zaświadczenie o meldunku na pobyt czasowy kosztuje obecnie 17 zł.

Czy trzeba się wymeldować?

Meldując się w nowym miejscu pobytu można wskazać w formularzu poprzednie miejsce zamieszkania, wówczas wymeldowanie nastąpi automatycznie, z urzędu. Wymeldowanie można też zgłosić przez internet, na www.epuap.gov.pl.

Zmiana adresu zameldowania – dodatkowe formalności

Zmiana meldunku nie zobowiązuje do wymiany dowodu osobistego, natomiast istnieje mnóstwo innych powinności, o których warto pamiętać. Do nich należą m.in.:

 • wymiana prawa jazdy,
 • wymiana dowodu rejestracyjnego,
 • zgłoszenie zmian w miejscu pracy, w szkole lub uczelni
 • zgłoszenie zmian do właściwych rejestrów (np. CEiDG) w przypadku przedsiębiorców,
 • zgłoszenie nowego adresu dostawcom usług (np. firmom telekomunikacyjnym), energii elektrycznej, wody i gazu,
 • zgłoszenie nowego adresu bankom, towarzystwom ubezpieczeń, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Anna Nowak Anna Nowak [+ info]

Na łamach portali internetowych relacjonuje zmiany na rynku pracy. Z uwagą przygląda się ofertom zatrudnienia, poszukując ich mocnych i słabych stron. Sprawdza, co spędza sen z powiek HR-owców. Dostarcza inspiracji niezdecydowanym i odkrywa sposoby osiągania celów zawodowych. Jako redaktor portalu KarieraKobiety.pl wspiera aktywność zawodową i emancypację finansową kobiet. Po godzinach – amatorka zdrowej kuchni, pasjonatka fotografii i sketchnotingu.

Zobacz również