Zajęcie komornicze krok po kroku

Dowiedz się, w jaki sposób przebiega zajęcie komornicze. Zobacz, czy wizyta komornika musi być zapowiedziana i czy może on przeszukać dłużnika.

Zajęcie komornicze krok po kroku
Zajęcie komornicze bez tajemnic, czyli jak działa komornik

Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem ściągania należności od dłużnika. Poprzedza ją droga postępowania sądowego, w ramach której sąd dokonuje analizy przedstawionych dowodów i wydaje tzw. tytuł wykonawczy, na podstawie którego może nastąpić zajęcie komornicze.

O tym, czy sprawa odzyskiwania długów (na podstawie wydanego tytułu wykonawczego) zostanie skierowana do komornika, decyduje wierzyciel. Wszczęcie egzekucji komorniczej następuje na podstawie określonego wniosku, złożonego u konkretnego komornika.

Rola komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Zadaniem komornika rozpoczynającego zajęcie komornicze jest ściągnięcie z majątku dłużnika określonej wysokości należności dla wierzyciela (inaczej spłata długów uzyskana z majątku dłużnika). Ważne jest to, że komornik nie odpowiada za badanie i analizę sprawy oraz zasadności wydanego wyroku. Jest on jedynie narzędziem, po które sięga wierzyciel jeżeli pomimo jego wszelkich starań, dłużnik nadal nie dokonuje spłaty określonych należności.

Zajęcie komornicze krok po kroku

Pierwszym krokiem komornika, po wszczęciu egzekucji komorniczej, jest zawiadomienie dłużnika o fakcie prowadzonego postępowania. Komornik informuje listownie:

 • z jakiego tytułu prowadzone jest postępowanie,
 • na kogo rzecz wszczynana jest egzekucja,
 • oraz jakich kwot dotyczy.

To z jakiego majątku dłużnika będzie prowadzona egzekucja, zależy od wierzyciela (składając wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wierzyciel określa składniki majątku dłużnika). Komornik nie odpowiada za weryfikację majątku dłużnika. Wierzyciel, jeżeli wyrazi taką chęć, ma możliwość zlecić to komornikowi, uiszczając w związku z dodatkowym zadaniem, określoną opłatę.

W zależności od rodzaju majątku dłużnika, z którego przeprowadzana będzie egzekucja, komornik może przystąpić do tzw. czynności terenowych, dokonać zajęcia wynagrodzenia dłużnika lub dokonać zajęcia komorniczego jego konta bankowego.

Czynności terenowe odbywają się pod adresem wskazanym we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, złożonym przez wierzyciela lub pod adresem wynikającym z przeprowadzonego przez komornika wywiadu środowiskowego. Czynności terenowe może przeprowadzać komornik lub asesor komorniczy (ewentualnie aplikant komorniczy, rok po rozpoczęciu aplikacji, który posiada stosowne upoważnienie od komornika).

Dowiedz się więcej: Jak spłacić komornika lub wierzyciela – czy negocjacje są możliwe? >>

Najważniejsze zasady przeprowadzania czynności terenowych

 1. Czynności terenowe mogą być przeprowadzana w godzinach 9-21 od poniedziałku do soboty.
 2. Komornik, asesor oraz aplikant, na wniosek dłużnika mają obowiązek się wylegitymować.
 3. Czynności terenowe nie są zapowiadane przez komornika sądowego, oznacza to że wizyta komornika przeprowadzana jest z zaskoczenia.
 4. Wynikiem czynności terenowych najczęściej jest zajęcie określonych ruchomości dłużnika i jednoczesne przeprowadzenie wywiadu na temat jego majątku.
 5. Komornik nie sprawdza, czy dana ruchomość jest własnością dłużnika, zajmowane są rzeczy będące w jego władaniu.
 6. Komornik ma prawo dokonać przeszukania dłużnika.
 7. Dłużnik jest zobowiązany do wpuszczenia komornika na posesję/do domu.
 8. Osoba będąca dłużnikiem nie musi być obecna przy prowadzonych czynnościach, jednak osoby trzecie (np. rodzina dłużnika) nie mają obowiązku wpuszczać komornika do domu.
 9. W przypadku stawiania oporu podczas czynności terenowych, dłużnik może zostać wydalony z miejsca zamieszkania, dopuszcza się także prowadzenie czynności terenowych w obecności policji.
 10. Komornik prowadzący zajęcie komornicze podczas prowadzonych czynności terenowych, ma prawo dokonać zajęcia środków pieniężnych.

Dowiedz się więcej: Konto rodzinne – jak założyć i czy warto? >>

Zajęcie wynagrodzenia

Komornik prowadzący zajęcie komornicze, zgodnie z nadanym mu prawem, może zająć dłużnikowi środki pieniężne pochodzące z wynagrodzenia, renty lub emerytury. Prawo to ogranicza jednak kwota wolna od zajęcia oraz górny limit zajęcia komorniczego.  Oba elementy mogą się różnić w zależności od formy zatrudnienia dłużnika oraz źródła otrzymywanych dochodów:

 • Umowa o pracę na pełny etat- komornik może zająć 50% wynagrodzenia ( a w przypadku ściągania zobowiązań alimentacyjnych 60%). Od 1 marca 2017 r. kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi równowartość minimalnego wynagrodzenia – 2 000 zł brutto (1 459zl netto).
 • Umowa o pracę na niepełny etat – kwota wolna oraz górny limit zajęcia zmniejsza się proporcjonalnie do części etatu.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowy cywilno-prawne (np. umowa zlecenie)- komornik w przypadku tego typu zatrudnienia ma prawo dokonać zajęcia całej kwoty wynagrodzenia, z wyjątkiem gdy dochód ten stanowi jedyne źródło dochodu dłużnika, w takim przypadku możliwe jest zastosowanie zasad dotyczących wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.
 • Renta i emerytura – od 1 lipca 2017 r. kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75% minimalnej renty i emerytury (aktualnie 750 zł).

Dowiedz się więcej: Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? >>

Zajęcie konta bankowego

Od początku 2017 r. zmieniły się także zasady dotyczące zajęcia konta bankowego dłużnika. Począwszy od 1 stycznia, kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 1 500 zł brutto. Limit ten tyczy się wszystkich posiadanych przez dłużnika rachunków bankowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Malwina Tomżyńska Malwina Tomżyńska [+ info]

Z wykształcenia ekonomista, od 2011 roku związana z bankowością. Pisze z zamiłowania. W wolnych chwilach spełnia się pedagogicznie przekazując swoją wiedzę przyszłym rachunkowcom. Prywatnie szczęśliwa mama, zgłębiająca tajniki budowy domu systemem gospodarczym i właścicielka rudego kota Władysława. Miłośniczka skandynawskich kryminałów, niemieckich samochodów, aktywnego wypoczynku i dobrego jedzenia.

Zobacz również