ABC wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej

Jak wygląda wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości po spłacie kredytu? Jaka jest opłata za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

 
ABC wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej
Formalności krok po kroku po spłacie kredytu hipotecznego

Nieruchomości to jedne z najczęściej wybieranych zabezpieczeń terminowego regulowania kolejnych rat kredytu, najczęściej hipotecznego. Informacja o ich roli w procesie spłaty długu wpisywana jest do księgi wieczystej nieruchomości. Co jednak zrobić, gdy dług zostanie całkowicie spłacony i zabezpieczenie nie jest bankowi dłużej potrzebne? Jak wygląda wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po zakończeniu spłaty zaciągniętego kredytu?

Zakończona spłata kredytu: wykreślenie hipoteki

Postaraj się o zaświadczenie o spłacie

Pierwszym krokiem na drodze do wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości jest udanie się do banku (lub innej instytucji, z którą związani byliśmy kredytem) w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu.

Bank powinien zaznaczyć, że wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki, nie stanowi ona bowiem dłużej zabezpieczenia finansowego. W zaświadczeniu należy zamieścić informacje o numerze księgi wieczystej, tytułu wierzytelności oraz hipoteki.

Dowiedz się więcej: Czy nieruchomość obciążoną hipoteką można sprzedać? >>

Wypełnij odpowiedni wniosek

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej umożliwi wypełnienie KW-WPIS – wniosku o wpis w księdze wieczystej. Niech nie zmyli nas nazwa – ten sam formularz wykorzystywany jest bowiem przez starających się o wpisanie hipoteki nałożonej na nieruchomość do jej księgi wieczystej. Dokument bez problemu znajdziemy w Internecie.

Wypełniając go musimy zadbać o wskazanie danych sądu i wydziału odpowiedzialnych za prowadzenie księgi wieczystej obciążonej hipoteką nieruchomości oraz numer księgi wieczystej. W formularzu wnioskujemy o wykreślenie hipoteki przymusowej lub umownej (dawniej kaucyjnej bądź zwykłej), podając jej wartość i wszystkie niezbędne dane wnioskodawcy oraz banku.

Dowiedz się więcej: W jaki sposób sfinansować kupno mieszkania lub domu >>

Dokonaj wpłaty

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych od jednej wykreślanej hipotek (200 złotych, jeśli dokonujemy jednoczesnego wykreślenia hipoteki przymusowej i umownej). Opłatę przelać można na rachunek sądu, do którego kierujemy wniosek o wypis lub wpłacić osobiście w kasie sądu.

Dowiedz się więcej: Jak bezpiecznie sprzedać zadłużone mieszkanie >>

Zanieś wniosek do sądu

Wniosek o wypis hipoteki z księgi wieczystej złożyć należy w sądzie, do którego dokument kierujemy. Do formularza dołączyć trzeba zaświadczenie z banku o spłacie kredytu i zgodzie na wykreślenie hipoteki, potwierdzenie dokonania wpłaty na konto sądu i, w przypadku wniosków składanych przez spółki, odpis z KRS dowodzący, że podpis na formularzu złożyła osoba do tego upoważniona.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również