Jak napisać wniosek o urlop szkoleniowy?

Idziesz na szkolenie lub rozpoczynasz studia? Napisz wniosek o urlop szkoleniowy, by otrzymać kilka dodatkowych dni wolnego. Podpowiadamy, jak to zrobić.

 
Jak napisać wniosek o urlop szkoleniowy?
Wniosek o urlop szkoleniowy pozwoli na poszerzanie kompetencji / źródło zdjęcia: Getty Images / fizkes

Podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych leży zarówno w naszym interesie, jak i zatrudniającego nas pracodawcy. Dlatego Kodeks pracy zawiera przepis mówiący o możliwości wzięcia specjalnego urlopu w tym czasie. Jak napisać wniosek o urlop szkoleniowy, by można było spokojnie pogłębiać naszą wiedzę zawodową?

Co mówi Kodeks pracy – urlop szkoleniowy

Istnieją różne rodzaje urlopów. Najmniej popularnym jest chyba ten przyznawany z tytułu poszerzania naszych kompetencji.

Według Kodeksu pracy podanie o urlop szkoleniowy możemy napisać, jeśli za zgodą pracodawcy (lub z jego inicjatywy) zdecydujemy się na:

 • udział w szkoleniu zawodowym,
 • ukończenie szkoły średniej,
 • rozpoczęcie studiów.

Powinny one mieć bezpośredni związek z wykonywanym przez nas zawodem. Ilość przysługującego nam wolnego to z reguły 6 dni. Jedynie w przypadku przystępowania do egzaminu dyplomowego na ostatnim roku studiów jest to 21 dni.

W trakcie takiej nieobecności otrzymujemy 100% naszego wynagrodzenia. Świadczenie to przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Możemy również wnioskować o pokrycie kosztów dojazdu, podręczników czy opłat za szkolenia.

Warto pamiętać, że w przypadku złożenia wypowiedzenia przed upływem 3 lat, pracodawca może żądać zwrotu poniesionych kosztów. Wszystkie przepisy definiujące urlop szkoleniowy znajdziemy w Kodeksie pracy w rozdziale III – Kwalifikacje zawodowe pracowników.

Pełną treść Kodeksu pracy znajdziesz tutaj.

Dowiedz się więcej: Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe – co należy wiedzieć?

Wniosek o urlop szkoleniowy – co powinien zawierać?

By otrzymać świadczenie z tytułu poszerzania kompetencji zawodowych, musimy złożyć u pracodawcy wniosek o urlop szkoleniowy. Należy w nim zawrzeć takie elementy jak:

 • nasze dane,
 • dane pracodawcy,
 • datę wypełnienia,
 • okres urlopu szkoleniowego,
 • datę rozpoczęcia urlopu szkoleniowego,
 • powód wnioskowania,
 • nasz podpis.

Wniosek urlopowy musi zostać podpisany przez przełożonego, co stanowi potwierdzenie jego przyjęcia.

Kredyt gotówkowy do 200 000 zł na 10 lat
Sprawdź, jak pożyczać taniej

Zwróćmy jednak uwagę, że możemy wypełnić wniosek o urlop szkoleniowy jedynie na dni bezpośrednio związane z odbywanym przez nas szkoleniem czy podnoszeniem kompetencji w inny sposób. Nie otrzymamy więc zgody „na wolne” dzień po zakończeniu szkolenia czy po obronie pracy dyplomowej.

Pracodawca nie ma również obowiązku pilnowania, czy chcemy skorzystać z tego uprawnienia. Musimy pamiętać sami o tym świadczeniu. W przeciwnym wypadku tracimy do niego prawo i nie przysługuje nam żaden ekwiwalent z tego tytułu.

Dowiedz się więcej: Jak zgłosić wniosek o urlop na żądanie?

Kiedy możemy wziąć urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy nie musi być ustalany razem z planem urlopów wypoczynkowych. Jest to świadczenie niezależne i tak też powinno być rozpatrywane.

Nie mamy obowiązku wykorzystywać w całości całej puli dni wolnych. Możemy także podzielić je w zależności od naszych potrzeb.

Warto wiedzieć, że możemy z pracodawcą spisać całkowicie odrębną umowę, która będzie w mocy w czasie podnoszenia przez nas kwalifikacji. Mogą znaleźć się w niej zapisy o:

 • liczbie dni wolnych,
 • wynagrodzeniu, które przysługuje w tym czasie,
 • dodatkowych benefitach,
 • zwrocie kosztów poniesionych przez pracownika,
 • zmianie obowiązków pracownika.

Zastępuje ona wniosek o urlop szkoleniowy, choć dla bezpieczeństwa warto spisać oba dokumenty. Znajdujące się w niej zapisy nie mogą być jednak mniej korzystne niż postanowienia Kodeksu pracy. Jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, najlepiej jest jej nie podpisywać i skorzystać z odgórnych przepisów.

Dowiedz się więcej: Urlop szkoleniowy dla nauczyciela – co należy wiedzieć?

Wniosek o urlop szkoleniowy możemy napisać za każdym razem, gdy chcemy podnieść nasze kompetencje zawodowe. Pracodawca nie może odmówić udzielenia przysługujących nam dni wolnych, choć musi zostać o tym poinformowany z wyprzedzeniem. Pamiętajmy o tym przywileju – znajduje się on w naszym interesie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Elzbieta Tchorowska Elzbieta Tchorowska [+ info]

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka. Zawodowo zajmuje się Project Managementem i prowadzi niewielką agencję marketingową Numnet zajmująca się kreacją contentu na strony internetowe. Interesuje się tematyką finansów i oszczędzania oraz wszystkim, co pozwala usprawnić nadzór nad budżetem domowym. Prowadzi autorski blog Wszystko o Pieniadzach.

Zobacz również